30-06-05

Maar Mieke toch

Gisteren ondervroeg Mieke Vogels (Groen!) Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen van Bremt (SP.a). Groen! ergert zich aan het feit dat de politie, de dienst vreemdelingenzaken en De Lijn controles uitvoeren in de premetro in Antwerpen.
 
Meer bepaald werden tijdens een actie verschillende personen gecontroleerd op vervoerbewijzen én verblijfsdocumenten. En net dat laatste vind Vogels ontoelaatbaar want dat zijn controles op basis van ras en huidskleur en oei oei oei....
 
Mieke, laat me het nu toch eens duidelijk zeggen : illegaal verblijf is een MISDRIJF in dit land. De politie heeft, overeenkomstig de wet op het politieambt, de wettelijke VERPLICHTING om illegalen OP TE SPOREN. Beste Mieke, leg me nu toch eens één keer uit hoe je controles doet op illegaal verblijf zonder de verblijfsdocumenten na te kijken ?
 
Vogels had ook problemen met het feit dat personen die gingen vluchten gehandboeid werden afgevoerd.Wat moet de politie dan doen ? Ze laten lopen misschien ? Gaan lopen bij een politiecontrole is ook een MISDRIJF, dat noemt men weerspannigheid.
 
Ik denk dat Groen! de laatste dagen een beetje last heeft van de warmte want eerst fulmineren ze tegen het straatverbod, dan chargeren ze tegen het stadsplan veilig en de XTRA-controles en nu mag er al niet meer gecontroleerd worden op de tram. Terwijl de ene helft van Groen! dit soort dingen steunt in het schepencollege, zit de andere helft moord en brand te schreeuwen. Het lijkt wel een goedkope kopie van de VLD waar de interne verdeeldheid ook heerst.
 
Beste Mieke, als kandidaat lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen ben je u nu al in de vernieling aan het rijden. Drink van uw geliefd Bolleke Koninck en ga achter uw fornuis staan.


09:26 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

29-06-05

Grapjas Grootjans

Gisterenavond kwam in de gemeenteraad de intussen beruchte bespreking van de zogenaamde Xtra-controles van schepen Grootjans aan bod. Dat Groen! de schepen zou aanvallen is geen nieuws. Zoals steeds vallen zij de schepen aan als die nog maar de minste repressieve maatregel durft voorstellen. Dat hun eigen schepenen Pairon en Pauwels dit in het College van Burgemeester en Schepenen mee hebben goedgekeurd vergeten ze dan. Dat Groen! het stadsplan Veilig van Grootjans zelf heeft goedgekeurd wordt ook vergeten.
 
Dirk Grootjans heeft gisteren nog maar eens bewezen dat hij meer dan ooit gebuisd is als schepen voor veiligheid. Na 5 jaar beleid kan die man niet één succesvolle beleidsdaad opnoemen. Het is triestig te noemen. Ik denk echter dat Grootjans vaak wel de rechtse koers wil varen maar dat hij steeds wordt teruggeroepen door Patje Janssens. Hij beperkt zich dan maar meestal tot het eindeloos opnoemen van cijfers en statistieken. De bijnaam "evil queen of numbers" misstaat hem dan ook niet.
 
Maar gisteren moest Grootjans eigenlijk niets anders doen dan zijn eigen beleidsmaatregel (zijnde de Xtra-controles) verdedigen en dat zelfs dat lukte hem niet. Het werd een zielige vertoning. Op de opmerkingen van Filip Dewinter over het op voorhand aankondigen van de controles zei de schepen :
 
" als we de controles op voorhand aankondigen en de illegalen gaan lopen, dan zij we er ook vanaf en is het probleem opgelost"
 
" als er bij de controle niemand thuis is laten we een briefje na met de vraag om terug te bellen"
 
Het Vlaams Belang ging nog verder en confronteerde de schepen en de burgemeester met het feit de stad toestemming gaf aan de verenigingen BASTA en UDEP (de sans-papiers) om in een zaal van de stad Antwerpen (het Oude Badhuis) een vergadering te houden met 200 sans-papiers (illegalen dus) om tips te geven om de XTRA-controles te ontwijken (zie Gazet Van Antwerpen hierover). Dewinter wees de schepen op feit dat het bijgevolg niet zo moeilijk is om illegalen op te sporen. De stad geeft ze zelfs faciliteiten ! Dergelijke illegalenvergaderingen in een cultureel centrum van de stad wekken de indruk dat illegaliteit in de stad niet enkel gedoogd, maar ook aangemoedigd wordt.
 
Dirk Grootjans, concentreer u op uw advocatenpraktijk want als schepen bak je er écht wel niks van.
 

11:12 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

28-06-05

zwemmen is fijn

Zwemmen is fijn. Tenminste zo zou het moeten zijn... Helaas is de praktijk dezer dagen anders. Met dit warme weer zoeken veel gezinnen met kinderen de weg naar het openluchtzwembad om er een fijne dag met wat afkoeling te zoeken. Al wie in dergelijke zwembaden in open lucht is geweest zal kunnen getuigen dat steeds meer en meer krapuleuze jongeren de boel verzieken. De dames kunnen niet eens meer gerust van de zon genieten zonder lastig gevallen en bepoteld te worden door jongeren. Vechtpartijen zijn schering en inslag en je rugzakje rustig laten staan is ook al uit den boze want de kans dat je het (met inhoud) terugvind is ook al klein.
 
M.a.w. de sfeer is serieus verziekt in die zwembaden. In alle kranten stond te lezen dat het zwembad De Molen in Antwerpen moest ontruimd en gesloten worden na vechtpartijen met maar liefst 80 allochtonen. Dit na een discussie over een meisje (je zal maar een tienerdochter hebben die wil gaan zwemmen met haar vriendinnetjes). Wat heeft het Vlaams Belang gedaan ? Wij hebben die problemen bij naam genoemd en getracht enig debat los te krijgen om drastische veiligheidsmaatregelen in die zwembaden te nemen. En wat zien we ? Hop, boem....een klacht bij het centrum van Pater Leman. Laat me nu aub niet lachen, is er nu écht iemand die gaat ontkennen wat wij zeggen ? Mogen de problemen niet meer bij naam genoemd worden ?
 
Nu goed, wat hier niet mag gezegd worden is in Nederland al lang beleid. Nederland is zo dichtbij en toch is er een gigantische wereld van verschil. Niet alleen Nederland, maar ook de andere omringende landen nemen strengere maatregelen t.a.v. veiligheid, vreemdelingen, inburgering en immigratie. Kijk in dit verband maar eens naar de Skandinavische landen. België is zo stilaan het meest progressieve alles-mag-en-kan land in Europa. Het is een kwestie van tijd vooraleer de bom barst.
 
Even terug naar het zwemmen : in Nederland is er in ALLE politieregio's een samenwerkingsprotocol tussen politie en steden over de gedragregels in zwembaden. Ook in Nederland kende men gelijkaardige problemen. Daar is tot ieders tevredenheid paal en perk aan gesteld door keihard op te treden tegen overlastveroorzakers (eender van welke kleur, merk en type). Jongeren die het personeel bedreigen of die betrokken zijn in vechtpartijen wordt voor een periode van maar liefst 2 jaar de toegang ontzegt tot ALLE zwembaden in die regio én komt er een gerechtelijke procedure bovenop. Als het Vlaams Belang  zoiets voorstelt worden we verketterd en nog net niet op de brandstapel gegooid. Arm Vlaanderen !
 
Wie een voorbeeld van een Nederlands protocol wil lezen kan dit door op deze link te klikken :
 
 
protocol gedragsregels zwembaden

08:59 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (18) |  Facebook |

27-06-05

Verkeerspolitie geeft opgefokte bromfietsen terug zonder boete

Vanavond staat de evaluatie van het Antwerpse verkeersveiligheidsplan op de agenda van de gemeenteraad. Dit document omvat een lange statistische opsomming van de oorzaken van de verkeersonveiligheid. Ik stel vast dat de lijst van de 'zwarte kruispunten' in Antwerpen quasi ongewijzigd is. Er is dus nog werk aan de winkel qua sensibilisering en infrastructurele aanpassingen.
 
In het hoofdstuk over de evaluatie van de lopende projecten stel ik toch één opmerkelijk feit vast. Ik lees over het proefproject 'jonge bromfietsers' : " 73 scholen ontvingen een schriftelijk aanbod om preventieve bromfietscontroles te laten uitvoeren. Aan deze controles werden geen strafrechtelijke gevolgen verbonden. Wel werd aan de directie gevraagd de bromfietsen waaraan ernstige tekortkomingen werden vastgesteld terug te geven aan de ouders/voogd van de betrokken bromfietser". Even verder staat te lezen dat de gecontroleerde bromfiets met de hoogste snelheid 93km/u betreft i.p.v. 40 km/u.
 
Deze opgefokte bromfietsen worden dus zonder enige boete of sanctie teruggegeven ! Heeft het hoofd van de verkeerspolitie al eens nagedacht over de gevolgen als zo'n bromfietsers net na de politiecontrole-zonder-gevolg een ongeval veroorzaakt ? De controlerende inspecteurs staan ook voor aap, want zij stellen wel degelijk overtredingen vast en moeten die bromfiets zonder meer teruggeven. En dan vragen wij ons af waarom die jongeren geen respect meer hebben voor het politionele gezag.
 
Rijden zonder de veiligheidsgordel wordt (terecht) onmiddellijk streng beboet, maar met een opgefokte moordmachine over de baan scheuren wordt blijkbaar gedoogd. Begrijpe wie begijpe kan. De leiding van de verkeerspolitie heeft hiermee een steek laten vallen als je het mij vraagt.

13:15 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Patrick Dewael's interventiekorps nepmaatregel !

Op de bijzondere ministerraad van 30 en 31 maart 2004 kondigde de minister van Binnenlandse Zaken aan dat hij het “meer blauw op straat principe” ging vertalen in een initiatief dat 3000 extra politiemensen op straat zou zetten. Opmerkelijk bij deze uitspraken was dat Dewael toen zei dat hij hiervoor geen extra aanwervingen zou doen maar dat hij “de mensen achter de bureaus zou vandaan halen”. Heeft Dewael zich al eens afgevraagd waarom er politiemensen achter bureaus zitten ? Er zijn natuurlijk functies die door administratieve bedienden kunnen uitgevoerd worden, maar het gros van de personeelsleden die een binnendienst uitvoeren hebben misschien te maken met medische problemen (arbeidsongeval, ziekte) of met ouderdom (niet elke bijna op pensioen zijnde politieman/vrouw kan nog op een verantwoorde manier nachtdiensten doen). M.a.w. zeker bij de politie is er ook voor de geüniformeerden een sociaal vangnet nodig. Iedereen van achter de bureaus halen en op straat zetten is dan ook niet meer dan een populistische uitspraak als je het mij vraagt.

 

Vorige week kwam ik in het bezit van een interne nota van Patrick Dewael die gericht is aan de Commissaris-Generaal van de federale politie. Het is de “onderrichting met betrekking tot het interventiekorps”. Voor wie niet mee is : het interventiekorps is het konijn dat Dewael uit zijn hoed toverde om meer blauw op straat te zetten. Wanneer ik dit document lees dan stel ik vast dat ook dit konijn – net zoals bij de B-H-V splitsing – er één is met gebroken poten en een ontbrekend oor.

 

In een eerste stap wil Dewael dit jaar nog 300 politiemensen inzetten ten behoeve van de lokale politie. Volgens de tabel in de nota wil dit zeggen dat er voor de ganse provincie Antwerpen in totaal 27 extra personeelsleden bijkomen. Volgens de richtlijn van Dewael worden van die 27 er 11 ingezet voor ondersteunende taken tijdens ordediensten (GDW Dirco), wat wil zeggen dat die zeker niet in het dagelijkse straatbeeld zullen te zien zijn. De overige 16 worden ten behoeve van ALLE politiezones in de ganse provincie Antwerpen ingezet. Rekening houdende met de 1 op 3 regel (verlof, opleiding, gemiddeld aan ziektedagen) wil dit dus zeggen dat er hoogstens 5 man extra dagdagelijks ingezet kan worden voor de ganse provincie.

 

Sta mij toe te concluderen dat dit een nepmaatregel van jewelste is. Het is het zoveelste rookgordijn dat deze paarse regering opwerpt en de indruk doet wekken dat men extra politie op straat wil zetten. Zonder extra aanwervingen lijkt mij dit helaas onmogelijk.

 

Wie de ganse interne nota van Dewael wil inkijken kan deze verkrijgen door mij even een mail te sturen.






09:53 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-06-05

Politie dagvaardt Belgische staat

Blijkbaar wil minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael niet ingaan op de rechtmatige eis van het politiepersoneel om het vakantiegeld te verhogen naar het niveau van alle federale ambtenaren.
 
Zoals ik al eerder zei hebben de magistraten hun gelijk voor de rechtbank gekregen en hebben zij recht op een verhoging van het vakantiegeld, inclusief uitbetaling van de achterstallige vergoedingen terzake.
 
De politievakbond NSPV heeft nu dezelfde advocaten onder de arm genomen en zal de Belgische staat op een gelijkaardige manier dagvaarden. Deze vakbond roept dan ook zoveel mogelijk leden op om de staat te laten dagvaarden. NSPV mikt hierbij op maar liefst 500 dagvaardingen.
 
Indien 'vrouwe justitia' consequent is geeft ze de politie gelijk en komt er hopelijk snel een einde aan deze onrechtmatige toestand.
 
Intussen lees ik dat Patrick Dewael de federale politietop gaat herschikken. De mandaatfuncties worden teruggebracht naar drie. Alle andere topfuncties worden 'diensthoofden' met een aangepast statuut. Een aangepast statuut ? Dat wil zeggen dat zij gewoon vastbenoemd worden zoals elke hoofdcommissaris. Voor mij onaanvaardbaar, iemand die zo'n verantwoordelijkheid draagt moet afgerekend kunnen worden op zijn beleid.
 
Wordt nog vervolgd...
 

09:46 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

24-06-05

Om de drie weken

Elke tien jaar verliest ons land een middelgroot politiekorps aan zelfmoord. Dit wil zeggen dat gemiddeld één keer om de drie weken een politieman/vrouw zelfmoord pleegt. Dit jaar zijn er al meer dan 20 gevallen bekend.

 

Volgens een onderzoek van het comité P zijn de zelfmoorden voor een groot deel o.a. te wijten aan de straffeloosheid die de daders van misdrijven genieten, nadat de politie vaak haar eigen leven gewaagd heeft om ze te vatten. Nog voor het proces-verbaal uitgetypt is mogen de daders al naar huis. Dat zorgt voor vreselijk veel frustraties. Ook het feit dat het een sport is geworden om klacht tegen de politie in te dienen waardoor deze zich steeds permanent moet verantwoorden voor de meest banale dingen speelt mee. Hier zou het comité P best eens in eigen boezem kijken, maar daarover later meer…

 

Een derde oorzaak zouden de totaal mislukte politiehervormingen zijn : geen correct uitbetaalde lonen met soms schulden tot gevolg, echtelijke spanningen door de onregelmatige diensturen (die dan ook nog eens quasi dagelijks wijzigen), toenemende pesterijen op het werk, enz…

 

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael heeft richtlijnen gegeven waardoor federale politieambtenaren hun dienstwapen niet meer naar huis mogen nemen. En dan ? Iemand met zelfmoordplannen veegt zijn voeten aan dat dienstreglement. Bovendien gebeuren de meeste zelfmoorden bij de politie op het commissariaat zelf! Die dienstnota zal dus niet veel helpen vrees ik.

 

Elk korps moet al geruime tijd verplicht een preventiecel hebben die initiatieven moet nemen om o.a. zelfmoorden te voorkomen. Ook in Antwerpen is er al heel lang zo’n cel. Ze staat onder leiding van de ‘korpspsycholoog’ Ben Engelen. Ongeveer een half jaar nadat deze cel werd opgericht vroegen wij via de gemeenteraad wat deze al aan initiatieven had genomen. Het antwoord : niets, noppes, nada! “Ze hadden al eens vergaderd”, luidde het toen.

 

Ook ik heb een zeer goede collega en vriendin verloren door zelfmoord met haar dienstwapen. Indien die preventiecel nu nog altijd niets heeft uitgestoken moet men doen wat men in de privésector doet met mensen die hun taken niet uitvoeren : ontslagen !



08:54 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

23-06-05

The show must go on...

De bewoners van de buurt rond het De Conincplein trekken opnieuw aan de alarmbel. Na de spectakelacties van de stad Antwerpen - die er vooral voor moesten zorgen dat de buurt ietswat proper was om de feestelijke opening van de bibliotheek niet in het gedrang te brengen - is het dus alweer prijs op en rond het plein. Tijdens de verscherpte acties van de stad zijn er inderdaad prostituees opgepakt en zijn er inderdaad (op voorhand aangekondigde) controles geweest in een aantal handelszaken. Ik, en veel omwonenden van dat plein die mij contacteren, hebben echter vooral gezien dat de journalistiek en de camera's op hun wenken bediend werden. De schoonmaak van het plein en de omgeving werd letterlijk in beeld gebracht.
 
Met veel bravoure kondigde de schepen voor integrale (on)veiligheid dan ook aan dat er zowaar camerabewaking op het plein zou komen. Vandaag stellen we vast dat :
 
1. die camera's er niet zijn
2. de drugverslaafde prostituees er vrolijk tippelen
3. de autocarrousel terug op gang komt
4. de - vooral Afrikaanse - café's voor lawaai, overlast en vechtpartijen zorgen
5. de junkies en dealers rustig hun gangen gaan
6. het zwerfvuil en sluikstort zich aan het ophopen is (erg leuke biotoop met zo'n weer)
 
Maar één van de strafste dingen is gisteren toch gebeurd. Omdat de bewoners zo hard roepen dat alle inspanningen voor niets zijn geweest, trok een cameraploeg van VTM-Telefacts er op uit om de overlast in beeld te brengen. "Hola stop !", moet Patje Janssens geroepen hebben want de goed-nieuws-show brengen, tot daar toe. Maar overlast in beeld brengen ? Niet met deze burgemeester hoor...en prompt kwam het bevel om in zeven haasten alle ongure figuren van het plein te verwijderen zodat enkel de links-progressieve wereldverbeteraars nog op het plein waren om aan de camera's te vertellen hoe schitterend alles daar wel is.
 
Pech voor Janssens en co is natuurlijk dat die journalisten van Telefacts ook wel weten hoe de vork in de steel zit.
 
Het is triest dat ik deze boodschap moet brengen. Ik heb in al die tijd als politiecommissaris zelden zo'n laf optreden gezien. Het is het regelrecht verdraaien van de waarheid. Ik vraag mij trouwens af op welke wettelijke basis ze die figuren van dat plein verwijderd hebben ? Op deze manier gedragen mijn ex-collega's politieofficieren zich écht als de "hoeren van het stadhuis".
 
Vandaag zitten de junkies, de illegalen, de dealers en de overlastveroorzakers er waarschijnlijk terug want van échte maatregelen is er geen sprake.
 
Hoe zou ik dat oplossen ?  Met een sterk gewapend bestuur ervoor zorgen dat drugverslaafde prostituees "verplicht" worden opgevangen in centra buiten de stad (zoals bv in Rotterdam en tal van andere Nederlandse steden). Door café's die herhaaldelijk voor overlast zorgen definitief te sluiten (wettelijk perfect mogelijk), door controles op de handelszaken te doen die niet op voorhand aangekondigd zijn, door goede afspraken te maken met de dienst vreemdelingenzaken en actief illegalen op te sporen en ze te laten repatriëren, enz, enz.
 
Samengevat : alle wettelijke middelen zijn voorhanden. Enkel de politieke moed ontbreekt om daar een echte grote kuis te organiseren.
 
The show must go on....

09:10 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |

21-06-05

Vertrouwelijk document Stad Antwerpen over Afrikaanse kerken in Antwerpen

Hier is het aangekondigde vertrouwelijke document van de Stad Antwerpen over de aanwezigheid van Afrikaanse kerken in Antwerpen.
 
Na de 'erkende' moskee en de niet erkende 'garagebox' moskee is er al een ganse tijd een nieuwe rage in Antwerpen, de zogenaamde Afrikaanse gebedshuizen of Afrokerken. De bekenste is naar alle waarschijnlijkheid die in de voormalige bekende cinema Rubens in de Carnotstraat. Meer en meer duiken er van die clandestiene kerken op in de Antwerpse districten. Burgers melden mij zeer vaak overlast door illegale verbouwingen, elektronisch versterkte muziek en toespraken, overlast door lawaai allerhande, aan en afrijden van wagens, wildparkeren enz... In het district Deurne, in de onmiddellijke omgeving van de Boterlaarbaan zijn er al verschillende van die 'kerken' in opbouw of reeds in gebruik. In Antwerpen-Noord wordt dit ook al schering en inslag.
 
Meestal 'verbouwt' men een gewone particuliere woning tot een gebedsruimte. Onder het motto "handig met Gyproc" worden dan lokalen gebouwd en verbouwd. Uit het document dat u via de link hieronder kan raadplegen kan u lezen dat de stad Antwerpen slechts enkele van deze kerken bezocht heeft. De conclusie is meestal dezelfde als die ik heb :
 
1. deze 'kerken' zijn absoluut een gevaar voor de brandveiligheid
2. deze kerken veroorzaken vaak overlast door geluidshinder
3. de grootste vraagtekens kunnen geplaatst worden als we spreken over milieuvergunningen
 
Opvallend is ook dat in het ganse document nergens iets te lezen is over de verblijfstoestand van de bezoekers. Het immers m.i. niet ondenkbaar dat tal van illegalen en uitgeprocedeerden deze erediensten gaan bezoeken. Maar ja, zoals u weet mag er in Antwerpen niet actief naar illegalen gezocht worden.
 
Er dreigt dus een wildgroei aan verzamelplaatsen die absoluut onveilig te noemen zijn. Doordat de stad te laks en te traag optreedt is er een enorme toename van dat soort initiatieven. Het is dan ook een kwestie van tijd vooraleer er ongevallen gebeuren.
 
Zou schepen Grootjans deze 'woningen' ook gaan bezoeken met zijn 'XTRA-controles' ? Tja, hij zal de controle eerst aankondigen zodat de illegalen zich tijdig uit de voeten kunnen maken.
 
Ik heb bewust de namen van de ambtenaren die het document hebben opgesteld eruit gehaald (neen, dat zijn niet diegenen van wie ik dit heb), alsook de GSM en telefoonnummers die in het document vermeld stonden.
 
En voor onze tegenstanders : ik heb ABSOLUUT niets tegen godsdienstvrijheid. Integendeel zelfs, maar wie een kerk wil inrichten moet een aantal regels (brandveiligheid, milieuwetgeving, bouwcode, enz) respecteren, net zoals ieder van ons dat moet doen.
 
Sommige passages in het document laten niets aan de onduidelijkheid over. De stad Antwerpen moet dringend optreden want als morgen de boel afbrandt en er zijn slachtoffers dan is nu, via deze weg, meteen voor iedereen duidelijk dat de stad Antwerpen al lang op de hoogte was van de onveilige toestand.
 
Om het document van de Stad Antwerpen te lezen :
Afrikaanse kerkgemeenschappen in Antwerpen
 
 

13:29 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

At your service !

At your service! Dat was de lijspreuk van wijlen Pim Fortuyn. Gisteren ben ik, samen met Filip Dewinter, Jurgen Verstrepen, Anke van dermeersch en Filip De Man, het Pim Fortuyn huis (Pallazio di Pietro) gaan bezoeken in Rotterdam. Uniek, want de huidige eigenaar laat normaal niemand toe in deze woning.
 
Het had wel iets raars want de woning is in 100% dezelfde staat gebleven als op het moment van de moord op Fortuyn. De eigenaar had meer dan 1000 foto's laten nemen om alles zeker op de juiste plaats te houden. Imposant was het om in dit huis van de vrije meningsuiting te mogen kijken.
 
Nadien hebben we samen met voormalig minister van Integratie en Immigratie Hilbrand Nawijn (LPF) een persconferentie gehouden waar we oprichting van een Vlaams-Nederlandse denktank over multicultuur, immigratie en inburgering aangekondigd hebben. Maar liefst een 40-tal teams van journalisten, cameraploegen en fotografen stonden aan het hek van het Pim Fortuyn huis te drummen om binnen te mogen. En ja, ook al de Belgische media werd tot 2 maal toe uitgenodigd. Met uitzondering van het persagentschap Belga stuurde ze allemaal hun kat.
 
Enkele ogenblikken later zaten we in het Nederlandse nationale TV nieuws en op haast alle radio's. Toch een groot verschil tussen de Vlaamse en Nederlandse pers. Heel de persconferentie werd op een objectieve manier weergegeven in het nieuws zodat de kijker/luisteraar zelf kan bepalen of hij/zij akkoord gaat met onze boodschap. Dat is wel iets anders dan de regelrechte haatcampagne en scheldpartijen die de media hier tegen ons voert.
 
Mijn dank naar Hilbrand Nawijn voor de uitnodiging, naar zijn perswoordvoerder Bart Bakker (blijkbaar moeten perswoordvoerders 'Bart' heten - lol) en naar de eigenaar van het Pallazio di Pietro. Ik heb enkele boeinde gesprekken gehad en ben zeker dat ook ik - voor de veiligheidsmaterie - vaak ga samenwerken met Hilbrand Nawijn en zijn collega's.
 
Een laatste woord gaat naar de securityploeg die de ganse dag onuitputtelijk (in maatpak !) hebben staan zweten onder een broeiende zon en temperaturen die ver boven de 30° lagen. Respect !

06:25 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

18-06-05

Klokkenluiders

Vorige week werd een speurder van de federale politie Antwerpen (GDA) opgepakt en voor de onderzoeksrechter geleid omdat hij een lijst van extremistische organisaties aan het Vlaams Belang zou gelekt hebben. Die bewuste lijst is intussen door de minister van justitie al als onwettig bestempeld. In plaats van de persoon op te sporen die de lijst gemaakt heeft steekt justitie al hun energie in het speuren naar het 'lek'.
 
Net zoals de huiszoeking in mijn kantoor (die niets heeft opgeleverd trouwens), gaat men nu op zoek naar actieve politiemensen. Schande !
 
Hieronder kan je de persmededeling van het Vlaams Belang terzake lezen :
 
"

Politieinspecteur die Vlaams Belang tipte over lijst extremistische en terroristische organisaties opgepakt: 'klokkenluiders worden gepakt, verantwoordelijken lijst gaan vrijuit'

Filip Dewinter veroordeelt heksenjacht tegen politiespeurders die Vlaams Belang informeren over laakbare praktijken

Filip Dewinter: 'zuiveringsactie bij politie moet politieinspecteurs intimideren'





Nadat eerder reeds door het parket een huiszoeking werd verricht in de kantoren van de Vlaams Belang-fractie in het Vlaams Parlement (bij de perswoordvoerder, veiligheidsadviseur en gewezen politiecommissaris Bart Debie) werd enkele dagen geleden een speurder van de federale politie opgepakt omdat hij 'de lijst van extremistische en terroristische organisaties zou hebben doorgespeeld aan het Vlaams Belang'. Filip Dewinter kwam inderdaad via een 'goede wind' in het bezit van de bewuste lijst, maakte de lijst bekend en protesteerde tegen de lijst waarop naast motorbendes, fundamentalistische organisaties en extreemlinkse clubjes allerlei  democratische organisaties zoals het Davidsfonds, Vlaams Belang, Gaia en het Humanistisch Verbond stonden. Dit leidde tot een storm van protest bij de betrokken verenigingen. Zelf de minister moest toegeven niet op de hoogte te zijn van het bestaan van de lijst en verbood het gebruik van de lijst.

Filip Dewinter stelt dat 'de politietop' maar ook de politieke verantwoordelijken boos zijn omwille van het eigen falen. Niet de verantwoordelijken die deze lijst hebben opgesteld worden geviseerd wel diegene die 'lekt'. De heksenjacht tegen politiefunctionarissen die zgn. 'lekken' naar het Vlaams Belang organiseren is al langer bezig. Blijkbaar wil men politieinspecteurs die als klokkenluider zaken die het daglicht niet mogen zien aan de kaak willen stellen, intimideren en het zwijgen opleggen'. 'Klokkenluiders die het slecht of niet-functioneren van het politieapparaat willen aanklagen moeten niet bestraft of gepakt worden maar moeten
gerespecteerd worden. Wat is er democratischer dan een politiefunctionaris die via parlementaire weg het bestaan van deze ondemocratische lijst wil aankaarten
en aanklagen', vraagt Dewinter zich af?

""""

Ik heb nog een boodschap voor justitie, comité P en alle andere zogenaamde democratische onderzoeksorganen : dit is nog maar het topje van de ijsberg ! Ik zal altijd de klokkenluiders blijven steunen. Politieinspecteurs moeten onder de meest waanzinnige omstandigheden werken. De overheid die de politie zou moeten steunen beschouwt deze eerder als een noodzakelijk kwaad. Het is normaal dat de politie de weg naar een partij zoeken die hen wél steunt..

Volgende week laat ik via deze site al een intern document van de Stad Antwerpen 'lekken' over Afrikaanse gebedshuizen. Benieuwd of de heren politiek correcte beleidsmakers nu ook zo ijverig gaan zoeken naar een lek in eigen kringen.... 









12:08 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-06-05

Innige deelneming

Gisteren bereikte ons het bericht dat de 67-jarige Rénee Schoepen uit Hoboken overleden is. Deze vrouw is al jaren actief bij het Vlaams Belang, afdeling Hoboken. Bijzonder tragisch is het feit dat mevr Schoepen al jaren vocht voor een veiliger verkeer op en rond de St Bernardsesteenweg (zij had zelfs een eigen comité daarvoor opgericht) en dat zij nu door een 24-jarige kerel in een BMW werd doodgereden, waarna de dader vluchtmisdrijf pleegde. Rénee was bekend als een bijzonder zachtaardige en behulpzame vrouw. Daar zijn alle buurtbewoners het over eens.
 
Dankzij enkele allerte getuigen kon de dader snel gevat worden. Ik hoop van harte dat de onderzoekrechter deze man streng aanpakt. Het is opmerkelijk hoe snel het aantal aanrijdingen met vluchtmisdrijf aan het toenemen is. Het is een maatschappelijk fenomeen aan het worden om schrik van te krijgen.
 
Opvallend is ook hoe justitie weer achterwege blijft. Heeft u in de kranten al gezien hoe deze daders gestraft worden ? Een rijverbod en een boete...dat is het meestal. Dit terwijl de families ronduit met een vreselijk verlies te kampen hebben.
 
Er dient dus dringend werk gemaakt te worden van de aanpassing van de wetgeving terzake. Aanrijdingen met doden en vluchtmisdrijf moet op zijn minst bestraft worden als een doodslag !
 
Ook bij deze wens ik de familie en dierbaren van Rénee sterkte in deze moeilijk periode. Laat al het goede werk dat zij voor haar omgeving deed en haar mensvriendelijke karakter voor jullie een hart onder riem betekenen bij het afscheid van Rénee.

21:28 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

16-06-05

Stationsbuurt trekt aan de alarmbel

Gisterenavond heb ik als veiligheidsadviseur van het Vlaams Belang overleg gepleegd met enkele handelaars uit de Antwerpse stationswijk. De groep bestond uit winkeliers en horeca uitbaters. Uit de verhalen van deze mensen krijg ik de indruk dat dit Antwerpse stadsbestuur deze wijk haast opgeeft. Een greep uit de halucinante getuigenissen :
 
- het verhaal van de lastige bedelaar is reeds uitvoerig toegelicht op deze site. De handelaars begrijpen niet dat bedelen toegelaten wordt in deze stad. Er zijn genoeg voorzieningen voor daklozen en armen. Bovendien is een groot deel van die bedelaars in handen van netwerken van georganiseerde criminaliteit (de kinderen en zwaar gehandicapten die staan te bedelen). Die bedelaars vallen het kliënteel van de restaurants alle dagen lastig. Schepen Grootjans antwoordt : "geen prioriteit".
 
- In de Statiestraat ligt al weken materiaal van werkzaamheden aan de straat. Een handelaar heeft hierover al meermaals met het kabinet van schepen Van Campenhout gebeld, doch zonder resultaat. Een gelijkaardig verhaal was deze week in de krant te lezen : een dame van het Laar in Borgerhout kloeg dat er al 7 maanden gasbuizen voor haar deur lagen. Ook hier geen reactie. Als u uw vuilniszakje 1 dag te vroeg buiten zet riskeert u al onmiddellijk een administratieve geldboete. Voor de stad Antwerpen gelden hun eigen regels blijkbaar niet.
 
- 13 jaar aan een stuk staan er al gezellige terrasjes in de Statiestraat en de Keyserlei. Bij goed weer zitten deze stampvol en bloeit de lokale economie weelderig. Sinds kort is de brandweer op bezoek geweest en moesten bepaalde terrassen weg. Reden : niet genoeg doorgang en niet brandveilig. Ik ben nu zelf gaan kijken. Niet genoeg doorgang ? Onzin ! Er is veel meer dan de verplichte 4 meter vrije doorgangsruimte, ook mét een terras. Er wordt schijnbaar ook met twee maten en twee gewichten gewerkt. Zo heb ik zelf vastgesteld dat bepaalde terrassen moeten verdwijnen en dat een terras, dat over en rond een electriciteitskabine gebouwd is (!!), blijkbaar wél mag blijven staan. Begrijpe wie begrijpe kan. Een uitbater van een zéér bekend restaurant vertrouwde mij toe dat hij een omzetverlies van 15.000€ per maand lijdt doordat zijn terras weg moest. Intussen hebben de handelaars een architect onder de arm genomen om brandveilige terrassen uit te tekenen met inbegrip van een voldoende doorgang voor de brandweer en hulpdiensten. Ook in dit dossier zegt de stad Antwerpen "njet".
 
- In een bepaald café in de Statiestraat zijn openlijke vormen van prostitutie zichtbaar. Klanten kunnen beneden om de "diensten" van Poolse vrouwen vragen waarna er, na betaling van 50euro, naar boven mag gegaan worden... Ook dit hebben de handelaars al meermaals doorgegeven....zonder enig resultaat.
 
- Enige tijd geleden bestond er bij de politie een cel Statiekwartier. Deze agenten patrouilleerden op drukke uitgangsavonden en zeker tijdens de zomeravonden, zichtbaar in uniform, in deze buurt. De handelaars kenden deze agenten en zagen dat hun problemen effectief werden opgevolgd én opgelost. De cel Statiekwartier was een beetje de broer van het bekende CONA-team waar ik de leiding over had. Alle handelaars vragen zich in hemelsnaam af waar dat team naar toe is. Afgeschaft ?
 
- Alle handelaars ergeren zich dood aan de groepjes (vaak allochtone) jongeren die in en rond de UGC bioscopen rondhangen en de voorgangers terroriseren. UGC moest er zelfs een private bewakingsfirma voor inhuren !
 
Geef toe, het zijn moedige mensen die handelaars die daar alle dagen van 's ochtends tot 's avonds vechten om te overleven. Wordt vervolgd in de gemeenteraad want het Vlaams Belang laat deze mensen niet in de steek!
 
 

13:21 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Politie krijgt een aalmoes

Onze politieambtenaren zijn kwaad. En terecht als je het mij vraagt! Reeds geruime tijd ontvangen alle federale ambtenaren een gelijkaardig vakantiegeld, nl. 92% van de brutowedde. Iedereen behalve (tot voor kort) justitie en politie.
 
Sinds kort hebben enkele magistraten de onzalige Belgische staat voor de rechter gedagvaard en kregen zij gelijk. Dat verbaast mij ook niet. Laat rechters (magistraten) oordelen over het verhogen van hun eigen vakantiegeld en het resultaat is voorspelbaar natuurlijk.
 
Rest er nog de politiediensten. Zij ontvangen momenteel de gemiddelde som van zo'n 500euro netto vakantiegeld. Een aalmoes als je het mij vraagt. Zeker als je weet dat dit een beroep is met een bijzonder hoog stressgehalte, onregelmatige diensturen, een risicojob (je komt niet met de properste en zachtaardigste van deze wereld in aanraking), enz. Dan spreek ik nog niet over het feit dat je als politieman/vrouw elke dag als pispaal van deze maatschappij dient.
 
Met andere woorden, geen zinnig mens begrijpt waarom deze ambtenaren ook geen verhoogd vakantiegeld genieten. Op de vraag of het wel federale ambtenaren zijn kan ik kort antwoorden : de aanwerving gebeurt federaal, de opleiding gebeurt federaal, het personeelsstatuut is federaal...ja dus. Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD) wil er echter tot nu toe niet van weten.
 
Om hun rechtmatige eis kracht bij te zetten organiseren alle vakbonden nu zaterdag een actie. Zij gaan in de tuin van de Minister van Binnenlandse Zaken in Tongeren een picnic organiseren. Het zullen magere boterhammetjes zijn want voor een rijkelijk buffet krijgen onze "pakkemannen" niet genoeg vakantiegeld.
 
Onze steun krijgen zij in elk geval !

12:31 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-06-05

BELGISCHE POLITIE IN IRAK !!

Enige tijd terug werd ik door een ex-Rijkswachter in kennis gesteld van het feit dat België politiemensen zouden leveren op Iraakse politieagenten op te leiden. Dit deed toch enigzins mijn wenkbrouwen fronsen want was het niet onze premier Verhofstadt die steeds verklaarde dat België niet zou participeren in de oorlog in Irak ?
 
Als dit waar zou zijn, zou dit wel eens meer gevolgen kunnen hebben als wij denken. Ons land is schijnbaar een thuisbasis voor extremisten en terroristen allerhande (zie vorige posting). Wat denk je dat die Al-Zarqawi gekken ervan zullen vinden als ze weten dat België zich openlijk mengt in de situatie in Irak ? Mogen we nu een aanslag in Brussel verwachten ? Hoe zit dat dan met de veiligheid van onze politiemensen ginder ? Tenslotte zien we alle dagen in het nieuws dat Iraakse agenten de lucht worden ingeblazen door zelfmoordaanslagen... Reden te meer om de Minister van Binnenlandse Zaken eens te laten ondervragen door mijn goede vriend, kamerlid Filip De Man.
 
De minister antwoord : " Ik kan het Geachte Lid (Filip De Man) meedelen dat er inderdaad Belgische politieambtenaren worden ingezet bij de opleiding van een Iraaks politiekorps". !!
 
De opleiding wordt ingericht ten behoeve van Irakse politierecruten en heeft betrekking op police-tactics (geweldbeheersing, uitvoeren van wegcontroles,....) enerzijds en op rijopleiding anderzijds. De scholing vindt plaats in een trainingskamp in Amman (Jordanië).
 
Volgens de minister worden er slechts 2 politiemensen van de federale politie ingezet. Eén van de regio Turnhout en één van de algemene reserve (DAR). Om dit kanonnenvlees te vergoeden krijgen zij een verwijderingsvergoeding (klinkt luguber) en een maaltijd en logementsvergoeding. Als die vergoedingen dan zijn zoals al de andere vergoedingen mogen deze twee heren enige jaren wachten vooraleer ze die zullen ontvangen.
 
Ik stel mij de vraag of het risico van het inzetten van deze twee politiemensen ten behoeve van Irak opweegt tegen de meerwaarde die "slechts twee" instructeurs aldaar kunnen bieden. Meer nog, ik vind dit onverantwoord !
 
Wie een volledige kopie van het antwoord van de minister wenst kan zijn naam en adres per mail achterlaten en dan stuur ik het u toe.

12:45 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Wachten op de kogels ?

Vandaag raakt bekend dat de beruchte Nederlandse drugbaron Etienne Urka al geruime tijd in Antwerpen verblijft. In een peperduur herenhuis in de Van Schoonbekestraat nr 148 zet Urka zijn drughandeltje rustig verder, terwijl de fiscus en het gerecht in Nederland al lang op hem jagen. De jacht is zo intens in Nederland dat men zelfs advertenties in de kranten plaatst om de verblijfplaats van Urka te achterhalen. Intussen geniet Urka van de rust in de scheldestad.
 
Etienne Urka (zie foto) was de voormalige lijfwacht van de bekende drugbaron Klaas Bruinsma. Toen die met een zee van kogels werd afgemaakt nam Urka diens imperium over en heeft hij de leiding over de zogenaamde "Delta Organisaties". De bendeleden van Bruinsma en Urka worden de laatste jaren één voor één vermoord en geliquideerd zodat Urka wel even "veiliger" oorden moest gaan opzoeken.
 
Nu dat bekend is dat Urka hier vertoefd is het kwestie van tijd voordat de huurmoordenaars hem komen opzoeken en de kogels weer gezwind door de Antwerpse straten vliegen.
 
Urka is trouwens niet de enigste. Door mijn politiewerk in het milieu van de Georgiërs op en rond het Falconplein kwam ik ook in contact met bijzonder onfrisse figuren uit de Georgische maffiawereld. In de buurt van de Belgiëlei wonen bekende en berucht families zoals de Melikhov's, de Ben David's en de Djindjikashvili's, .... Deze figuren zijn bij de gerechtelijke diensten gekend voor bijzonder onfrisse praktijken en verzetten een miljoenenomzet in zwart geld afkomstig van drughandel, wapens, sigarettensmokkel, prostitutie en namaakhandel. Ook deze kerels hebben ervaring met kogels die af en toe in hun richting worden afgevuurd door de concurentie.
 
Ach ja, wat is Antwerpen toch een leuke trekpleister voor gangsters allerhande...

08:47 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

14-06-05

Afghaanse trainingskampen : ook in Antwerpen arrestaties

België is een paradijs voor extremisten en terroristen, dat wisten we al langer. Dankzij o.a. de snel-Belg wet is het voor zulke figuren eenvoudig om onze nationaliteit te verkrijgen en te genieten van het waanzinnige justistiële systeem in deze bananenrepubliek.
 
Vandaag werd bekend dat bij een 20-tal huiszoekingen in Antwerpen, Brussel en Tongeren mannen werden gearresteerd die verdacht worden lid te zijn van de Marokkaanse GICM (Groupe Islamique Combattant). De verdachten zouden een paramilitaire opleiding hebben genoten in Afghaanse trainingskampen.
 
Eén van de aangehouden terroristen wordt door Marokko internationaal opgespoord voor de aanslag van 15 mei in Casablanca. Er zouden verbanden zijn met eerder opgepakte verdachten in Nederland.
 
Voor het gerechtelijk arrondisement Antwerpen werden de huiszoekingen uitgevoerd in Kapellen. Wie dacht dat terroristen exclusief in de steden verblijven, vergist zich dus schromelijk. Ook tussen de Kapelse villawijken verschuilen internationaal gezochte criminelen zich.
 
(belga)

16:24 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De nieuwste rage in inbrekersland : de klopsleutel

Het bekende Nederlandse programma NOVA TV bracht een ophefmakende reportage over een nieuwe trend bij inbrekers. Met het gebruik van een zogenaamde "klopsleutel" is haast elk cilinderslot op te breken. Bovendien laat de klopsleutel bijna géén sporen na zodat de benadeelde en de politie steevast uitgaan van een inbraak, gepleegd met valse sleutels.
 
Politiemensen opgelet dus bij het vaststellen van inbraken, want ongetwijfeld is de klopsleutel ook hier al wel gebruikt.
 
Zo'n klopsleutel is bovendien bijzonder eenvoudig te maken. Een doorsnee slotenmaker heeft er op 1-2-3 eentje klaar.
 
Klik hieronder om het filmpje van NOVA TV te bekijken (let wel, het downloaden kan enige tijd in beslag nemen) :
 
 
Film klopsleutel

08:12 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

13-06-05

VLAAMS BELANG WIL STADSBESTUUR DWINGEN OM STRAATVERBOD TOE TE PASSEN!

 
Zoals beloofd, hierbij de beelden van de agressieve bedelaar uit de Statiestraat in Antwerpen. Deze taferelen spelen zich dagelijks af....Vandaag verneem ik dat de agressieveling alweer is langs gekomen en dat hij zelfs geïnterviewd werd door ATV ! Vanavond zullen we zien of dat klopt....
Dat het geweld dat de man toepast in stijgende lijn is bewijst het feit dat één van de benadeelde restaurantuitbaters vandaag het ziekenhuis ingeslagen werd.

Voor het Vlaams Belang is de maat nu meer dan vol. Vandaag hebben ikzelf, Marijke Dillen (als advocaat van de restaurantuitbaters) en Filip Dewinter besloten om zelf actie te ondernemen om de handelaars uit de Statiestraat te helpen. Marijke Dillen zal als advocaat via juridische weg de stad Antwerpen dwingen om het straatverbod toe te passen (via een procedure in kortgeding), Filip Dewinter zal de schepen en de burgemeester ondervragen in de gemeenteraadscommissie van 20 juni en ikzelf ga met de handelaars overleggen en hen bijstaan en adviseren in de communicatie tussen hen en de politiediensten.

Als de burgemeester en de schepen de problemen zolang willen laten aanslepen dat er gewonden moeten vallen is dat hun verantwoordelijkheid, niet de onze. 








09:13 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

12-06-05

De bedelaar krijgt een gezicht !

Vanaf morgenvroeg kan u op deze site beelden zien van de agressieve bedelaar uit de Statiestraat. De man over wie zoveel te doen is en die het onderwerp zal uitmaken van een pittig debat op de komende gemeenteraad (al dan niet straatverbod, weet u wel) zal via deze site een gezicht krijgen.
 
Intussen hebben al verschillende handelaars uit de Statiestraat zich bij de eis tot straatverbod aangesloten. De zaak is duidelijk : de man zorgt alle dagen voor heibel en schuwt geen geweld. Het is geen particulier probleem meer, zoals Patrick Janssens het eerst in de media stelde, want de ganse buurt ondervindt de hinder. De politie dweilt elke dag met de kraan open en kan intussen al meerdere feiten bundelen. Ik vraag mij af wat Janssens en co tegenhoudt om het straatverbod toe te passen ? Het zal wel iets met het Vlaams Belang te maken hebben vermoed ik :-) Enfin, de bedelaar heeft intussen toch al enkele keren het nationale nieuws gehaald. Het is NU de hoogste tijd om in te grijpen.
 
 Morgen  post ik dus enkele foto's van de bedelaar terwijl hij door de politie (voor de zoveelste keer) gearresteerd wordt!

18:44 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Antwerpse huisbezoeken nepmaatregel !

Eén jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen pakt schepen voor integrale (on)veiligheid Dirk Grootjans (VLD) uit met de huis-aan-huis bezoeken. Bij de stemming van het Stadsplan Veilig in de gemeenteraad werd gesteld dat dit o.a. een middel zou zijn om de vele illegalen in Antwerpen op te sporen. Een ander doel zou zijn om in de huizen na te gaan hoe de leefomstandigheden zijn.
 
Ik vraag mij af wat die schepen de vorige vijf jaar dan gedaan heeft ? Vijf jaar nadat hij schepen voor veiligheid is komt hij met een plan om de problemen in kaart te brengen. Wanneer er dan oplossingen verwacht mogen worden weet niemand.
 
Vandaag horen we dat de controles uitgevoerd zullen worden door 4 ambtenaren, zonder politie. Men start in de overlastwijken in Antwerpen-Noord en op termijn zou heel Antwerpen aan de beurt moeten komen. Ik wens die ambtenaren veel doorzettingsvermogen toe.
 
Van de opsporing van illegalen komt al helemaal niets in huis. Ludo Van Campenhout (VLD) zegt vandaag in De Zevende Dag : " het is niet de bedoeling om illegalen op te sporen". Dirk Grootjans zegt : "onze ploeg zal aantrekkelijk genoeg zijn zodat de mensen ze wel zullen binnenlaten". En nog : " de mensen worden op voorhand verwittigd wanneer de ambtenaren langs komen". Wat voor zin heeft dat nu ? Alles en iedereen die hier hier clandestien leeft of te werk gaat is dan al lang verdwenen. Tenzij dat dit een bewuste strategie is want op die manier is het gemakkelijk om te zeggen dat de problemen toch niet zo ernstig zijn. Bovendien, wat gaat de controleploeg doen als men de deur niet opent ? Niets dus, de controle stopt al vooraleer ze begonnen is.
 
Zou het niet beter zijn om een systeem van preventieve wijkcontroles zoals in Nederland toe te passen ? Daar sluit de politie op bepaalde tijdstippen een overlastwijk volledig af en controleert ze iedereen die er zich in bevindt. Op die manier worden illegalen en gezochte criminelen wel degelijk opgespoord en opgepakt. In Nederland is dat soort acties een succes en zelfs de bevolking die om de zoveel keer gecontroleerd wordt, ervaart dit als positief.
 
Op het einde van het debat in De Zevende Dag was de conclusie dan ook : "is het niet een electorale maatregel om het Vlaams Belang af te remmen ?". Ja dus, het is een rookgordijn dat ervoor moet zorgen dat de Antwerpenaar de indruk krijgt dat men de problemen aanpakt, meer niet. Ach ja, het origineel zal het steeds beter doen als de kopie....
 
 

12:52 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

10-06-05

De tijdbom tikt....

Gisterenavond was het weer prijs in de Statiestraat in Antwerpen. De intussen beruchte bedelaar kwam weer amok maken aan de aldaar gevestigde restaurants.
 
Vorige keer schreef ik dat ik een telefoontje had gekregen van het hoofdcommissariaat van de politie met de melding dat ze de zaak gingen opvolgen. Intussen is er ook al een mail gekomen dat een straatverbod niet echt nodig was. Patrick Janssens en de zijnen durven dus niet, dat is duidelijk.
 
De agressieve bedelaar komt dus nog alle dagen heibel maken. Gisteren werd de politie onmiddellijk gebeld en ze waren er ook bijzonder snel ter plaatse. Wie nu dacht dat de bedelaar met een kort en krachtig optreden zou opgepakt worden heeft het mis. De aanwezige agenten hebben zich niet eens geïnformeerd en hebben zonder boe of ba, onmiddellijk iemand gehandboeid afgevoerd. Wie denkt u ? Nota bene de uitbater van het restaurant, de benadeelde én persoon die de politie gebeld heeft. De man werd na verhoor onmiddellijk terug vrijgelaten (het zou er nog aan moeten mankeren). Amateurisme troef dus !
 
Men zou toch denken dat die interventieploegen een briefing zouden krijgen zodat zij zouden weten waar ze aan toe zijn in die Statiestraat. Neen dus....
 
Feit is dat de restaurantuitbaters het nu meer dan kotsbeu zijn en ik vrees dat er een dezer dagen een ernstig "ongeval" gaat gebeuren in die straat... Stad Antwerpen, pak uw verantwoordelijkheid voor het te laat is !!

18:38 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

09-06-05

Crack-pak's

Van sommige preventieprojecten zie ik zeker en vast het nut in, van andere iets minder. Zo is er in Vlaanderen het project "Spuitenruil". Vrijwilligers (vaak ex-drugverslaafden) gaan gebruikte drugspuiten inzamelen om o.a. het risico op HIV besmettingen tegen te gaan. Tot daar kan ik perfect volgen. Maar wat delen deze vrijwilligers nog zoals uit :
 
  • een injectiekit : een verse spuit, ontsmettingsmiddel, water, aluminiumpapier en een afvalcontainertje, kortom alles voor de doorsnee junk
  • speelkaarten : een boek van 52 kaarten met tips om, hou u vast... "veilig en gezond" drugs te gebruiken (sinds wanneer is het gebruik van drugs gezond ???)
  • Een affiche met een wedstrijd waardoor de verslaafden 50 euro kunnen "winnen" ! (hoera, weer naar de dealer...)

Wie nu dacht dat dit al te gek was om los te lopen, vertel ik graag het nieuwste "gadget" dat ze gaan uitdelen. Spuitenruil gaat nu ook zogenaamde "Crack Pak's" uitdelen. Crack is een afgeleid produkt van cocaine en wordt standaard met amoniak aangemaakt. Deze vuilnis wordt dan gerookt. Omdat amoniak toch een beetje gevaarlijk is (ach...) gaat spuitenruil nu gratis pakketjes maagzout uitdelen (ter vervanging van de amoniak), inclusief "handleiding"..

Voila, nu weet u weer waar een deel van uw belastinggeld naar toe gaat. Enkele bedenkingen : zou het niet beter zijn om die drugverslaafden in een gesloten afkickcentrum onder te brengen zodat zij geen maatschappelijke overlast veroorzaken of anderen ook aanzetten tot druggebruik ? Op die manier hou je ze tenminste weg van de dealers. Ten tweede, wat gaat Spuitenruil doen als zo een drugverslaafde een overdosis neemt en sterft na gebruik van een crack-pak (foutief gebruik, handleiding niet gelezen weet u wel) ? Schuldig verzuim ? Onvrijwillige doodslag ? In elk geval stof tot discussie.

De hoofdvraag is en blijft of de overheid belastinggeld moet spenderen aan projecten die het druggebruik enkel in de hand werken of op zijn minst in stand houden.

Wedden dat enkele linkse wereldverbeteraars hier op zullen reageren...

(HNB 27/05/05)

19:51 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

08-06-05

Winkel Veilig !

Gisteren hebben ikzelf, Anke Van dermeersch en Filip Dewinter het Vlaams Belang "winkel - veilig" plan voorgesteld in het internationaal perscentrum voor Vlaanderen op de Grote Markt in Antwerpen.
 
Met een geïntegreerd veiligheidbeleidsplan, omgezet in 10 concrete actiepunten wil het Vlaams Belang alle Antwerpse winkelier ondersteunen. Het plan zal tevens naar alle Antwerpse winkeliers worden verstuurd.
 
Tijdens de persconferentie werd ook het campagnelogo kenbaar gemaak en werd er een demonstratie gegeven van een veelgebruikte techniek door winkeldieven, met name de rooftas.

De volledige tekst van de persconferentie kan u lezen door op het "winkel veilig" - logo te klikken.

20:27 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

De vliegende brigades van Patrick en Laurette

"De vliegende brigades". Dat is de benaming voor de nieuwe eenheden die de drughandel in ons land gaan bestrijden. In de persberichten lezen wij dat voortaan lokale, federale en gerechtelijke politie gaan samenwerken. Euh..... sorry hoor maar de "gerechtelijke politie" bestaat niet meer sinds de politiehervormingen. Tweede opmerking : werkten die dan voordien niet samen ? Werd de oude oorlog tussen Rijkswacht, GPP en Gemeentepolitie dan gewoon verplaatst naar een oorlog tussen lokale en federale politie ? De benaming "Vliegende brigades" doet eerder denken aan een stripverhaal dan aan een professionele politie-eenheid.
 
Nu goed, als insider weet ik wel dat er her en der samenlevingsproblemen zijn tussen leden van de voormalige korpsen maar dat dit stilaan sterk aan het verbeteren is. Feit is ook dat er wel wat problemen zijn om over de grenzen van een gerechtelijk arrondisement te gaan werken. Maar deze twee ministers (Dewael en Onkelinx) slaan de bal weeral mis want het probleem stelt zich niet zo zeer op het niveau van de politie (die werken grosso modo collegiaal en gemotiveerd genoeg samen), maar wel op het niveau van het parket dat oubollig en bureaucratisch te werk gaat. Het zijn steevast parketmagistraten die moeilijk doen over politieacties in andere arrondisementen! Ik heb het al eerder gezegd, hervorm nu alstublief eens dringend justitie want anders zijn alle andere inspanningen hopeloos verloren.
 
In dezelfde persmededeling kondigen de beide exellenties de 'joint hit teams' aan. Stel u voor, onze politie gaat over de grenzen heen - samen met hun buitenlandse collega's - de internationale drughandel aanpakken. Awel, het werd tijd als je het mij vraagt. Ons land zit al tientallen jaren in de EU ! Wij hebben overeenkomsten over het cacaogehalte in chocolade, over de vangstquota voor zeetong en de definitie van eurobananen...maar ho stop, onze politie moet aan de grens stoppen met een onderzoek naar drughandel!
 
Deze maatregelen zijn dus eerder een reclamespotje voor de ministers zelf dan een effectieve maatregelen, want wat baten als deze inspanningen als er geen repressief of penitentiar sluitstuk is ? Wat voor zin heeft het als onze minister van justitie weigert de gevangeniscapaciteit uit te breiden ? Wat voor zin heeft het als de drugwetgeving als maar uitgehold wordt ?
 
Ik wens de personeelsleden van die nieuwe "eenheden" dan ook veel succes en doorzettingsvermogen. Neem vooral een grote dweil mee op dienst want deze regering houdt de kraan open.

08:44 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

07-06-05

Krapuul van Molenbeek

Gisteren en vandaag werd bekend dat de jongerenbendes van St Jans Molenbeek elkaar openlijk uitdagen tot straatgevechten via het internet. Veiligheidsspecialist Brice De Ruyver waarschuwt terecht dat dit kan leiden tot gevaarlijke uitspattingen.
 
Op de sites is o.a. te zien hoe allochtone jongeren opscheppen over hoe zij iemand in elkaar timmeren, zijn filmpjes te zien van straatgevechten, worden trots foto's getoond van auto's die in brand gestoken zijn na rellen en kan men "genieten" van de beelden waar allochtone minderjarigen met vuurwapens aan het "spelen" zijn. Op andere sites bieden zij zelf juist gestolen goederen te koop aan.
 
"Och niet erg", reageert de burgemeester van St Jans Molenbeek. Leg dat eens uit aan zijn politiemensen die daar elke dag hun leven riskeren!
 
Klik op de onderstaande links en u kan zelf getuigen hoe dit krapuul te werk gaat :
 
http://molemcity.skyblog.com/9.html
 
http://ouchen08.skyblog.com/5.html
 
En wie nu denkt dat dit enkel in St Jans Molenbeek het geval is vergist zich schromelijk. Eerstdaags zal u via deze site en die van het Vlaams Belang kunnen getuigen van een aantal minderjarige allochtonen die gefimd werden toen zij een auto aan het vandaliseren waren en in een auto aan het inbreken zijn  in het centrum van Antwerpen.
 
Alle details en info volgt dus weldra....
 
 

18:22 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Huisjesmelkerij : wie biedt meer ?

Dat huisjesmelkerij een schandalig misdrijf is heb ik hier al meer dan eens gezegd. Politici roepen nu hard dat justitie achterwege blijft en dat het aantal vervolgingen te kort schiet. Dat is zeker juist, maar zijn het niet diezelfde paarse meerderheidspartijen die al menige jaren aan de macht zijn ? Was het dan niet de taak van diezelfde partijen om ook in het verleden huisjesmelkerij aan te pakken ?
 
Men heeft de boel dus jarenlang laten rotten en nu zitten we met de gebakken peren. Tientallen, misschien wel honderden of enkele duizenden armen, asielzoekers en illegalen wonen in erbarmelijke en levensgevaarlijke woningen. Na enkele grote politieacties de voorbije weken werden de ogen nog maar eens geopend en zag Vlaanderen in welke omstandigheden deze mensen moeten leven.
 
En kijk het gevolg : politici hebben "stemmen"' geroken. Van Naïma Lanjri (CD&V) was al langer geweten dat zij vurig pleit voor een strenge strafrechtelijke aanpak van huisjesmelkerij. Omdat hij al niet anders kan sluit Erwin Pairon (Groen!) zich nu ook aan het politieke opbod en zegt dat hij meer 'transitwoningen' gaat vrijmaken in Antwerpen om de slachtoffers in op te vangen. En vandaag zien we alweer de krantenkoppen dat de Jommeke van Vlaanderen, Marino Keulen (VLD), "huisjesmelkers keihard gaat aanpakken" door hen te verplichten hun woningen te renoveren. Prima initiatieven, dat zal wel zeker, maar ik vraag mij af of die initiatieven er ook zouden komen als er geen spectakelacties op het getouw worden gezet. De enige die we nog niet gehoord hebben is PS-minister van justitie Onkelinx met een strenge strafrechtelijke beteugeling. Maar ja, misschien heeft men in Wallonië wel baat bij Vlaamse krotwoningen om de Waalse OCMW's toe te laten hun toegewezen asielzoekers in te dumpen....
 
Nog een vraagje voor Erwin Pairon : wat gaat u doen als de dienst vreemdelingenzaken de, in de krotten opgepakte, illegalen niet wil repatriëren en zo maar laat gaan (dagelijkse praktijk) ? Gaat de stad Antwerpen dan illegalen (die eigenlijk van ons grondgebied weg moeten) huisvesten in transitwoningen ? Dat zullen de duizenden Vlamingen die al jaren op een wachtlijst voor een sociale woning staan graag horen...

08:57 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-06-05

nieuw verboden wapen

Opgelet want er is een nieuw verboden wapen in omloop. Het volgende pistool lijkt op een gewone staaflap MAGLITE maar is in feit een verborgen vuurwapen. Het kan via het internet besteld én geleverd worden. De Duitse Douane heeft reeds meerdere van deze exemplaren aangetroffen.
 
Ongetwijfeld is dit spul ook al in omloop in ons land. Dit soort van verborgen wapens zijn steeds populair bij Oost-Europese bendes.
 

 



19:54 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-06-05

Geen adres meer op IK

Vandaag verklaart Patrick Dewael (Belga) dat er geen adresbrief meer bij de elektronische identiteitskaart zal afgeleverd worden. "Iedereen speelt dat toch kwijt", volgens Dewael. Daar heeft hij alvast gelijk in. Het is weer een Belgische situatie : er komt een nieuwe elektronische identiteitskaart maar de toestellen om de chips te lezen ontbreken nog. Het café is klaar, de biervaten zijn geleverd maar de tapkranen ontbreken.
 
Voor de politie is het dus onmogelijk om het adres van een persoon te controleren. (bv tijdens een controle op straat). Nagaan via de radiopost kan wel maar dat zal een onvoorstelbare overbelasting van het radionetwerk met zich meebrengen. In Antwerpen worden binnenkort de eerste elektronische identiteitskaarten uitgereikt. Veel andere Belgen hebben er al één.
 
Nergens, in geen enkel commissariaat, laat staan in een politiewagen staat een toestel om die identiteitskaart te lezen. De politie heeft er nu dus het raden naar.
 
Criminelen ga uw gang...

12:32 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Waanzin op zondag

Daarnet naar een uitzending van de 7e dag gekeken op de rode staatszender VRT. Wat ik daar hoorde tart toch weer alle verbeelding.
 
Ene Lenaerts van de Confederatie Bouw had volgende theorie : momenteel zijn er ongeveer een half miljoen werklozen. Er werken volgens hem minstens 10.000 illegalen in de bouwsector die onder de prijs werken en oneerlijk concureren met eigen werkkrachten. In dit land zijn niet genoeg mensen te vinden die in de bouw willen werken. Dus.....laten we dan maar die illegalen in één trek regulariseren!
 
Wat een waanzin ! Mag ik er op wijzen dat illegaal zijn een overtreding van een Belgische wet is en tot nader order ook nog steeds strafbaar is. Bovendien biedt de VDAB genoeg omscholingscursussen aan om Vlamingen wel in de bouw te werk te stellen. Volgens het voorstel van de Confederatie Bouw worden illegalen dus beloond op de kap van de Vlamingen die geen werk vinden. Heeft die Lenaerts al eens nagedacht over de massale handel en toestroom van illegalen die er zou plaatsvinden moest deze onzin uitgevoerd worden ?
 
Laat ons nu gewoon de wet toepassen zoals hij nu is : illegalen die hier werken worden op kosten van de werkgever/aannemer terug naar het thuisland gerepatrieerd. En de boetes/sancties die daaraan gekoppeld zijn kunnen volgens mij niet hoog genoeg zijn. Op die manier moeten onze werkgevers maar geresponsabiliseerd worden om niet met illegalen in zee te gaan.
 
Na het bijna gratis verkrijgen van de Belgische identiteit, na de massale regularisaties van de 'sans-papiers', krijgen we nu - althans volgens de Confederatie Bouw - de regularisaties van illegalen in de bouw.

12:16 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |