15-07-05

De communicatie in de PZ Rupel

Dat de korpschef nauw overleg moet plegen met het administratief hoofd van de politie, zijnde de burgemeester, is logisch. Dat beslissingen die het gemeentebestuur neemt en die betrekking hebben op het politiekorps (na goedkeuring politiecollege/politieraad) worden doorgesproken met de korpschef, is ook logisch. Dat die korpschef zijn burgemeester adviseert over bepaalde veiligheidsmateries is vanzelfsprekend. Tenminste, dat dacht u....
 
Volgende email werd door korpschef Eddy Battle van de politiezone Rupel naar zijn personeel gestuurd :
 
""

Beste medewerkers

Vrijdagavond 8 juli om 18.30 uur, hoorde ik burgemeester P. Marnef op ATV verklaren dat de gemeente Boom een straatverbod had ingevoerd. Toen ik informatie inwon over dit straatverbod bleek dat dit de dag voordien (donderdag 7 juli) in de gemeenteraad als toegevoegd punt werd goedgekeurd. Aangezien aan de politiezone geen advies werd gevraagd en dat wij zelfs niet op de hoogte werden gebracht dat een straatverbod zou ingevoerd worden, kan ik jullie ook niet mededelen wat dit straatverbod inhoud. Wanneer ik in het bezit wordt gesteld van het gemeenteraadsbesluit zal ik het aan jullie overmaken.

 

Met vriendelijke groeten

Eddie Battle

Hoofdcommissaris

Korpschef

"""

Zonder commentaar....(zucht)


10:17 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.