29-07-05

uitgelekt politierapport : Pakistani uit Antwerpen leveren geld aan terroristische organisaties !

Ik ben in het bezit van een uitgelekt rapport van de federale politie over de criminele geldstromen van enkele Pakistani uit Antwerpen. Het rapport wijst duidelijk aan dat enkele uitbaters van nachtwinkels en kleine electrohandelszaken in Antwerpen-Noord honderduizenden euro's witwassen in de berucht Max Fissher Bank en via kleine wisselkantoren in het Antwerpse.
 
Opmerkelijk is dat enkele personen die door de politie verdacht worden van autodiefstallen, hold-ups, witwaspraktijken, drughandel enz... lid waren van de raad van bestuur van de vzw Antwerp Islamic Association. Dit is de vzw die de nog steeds in aanbouw zijnde reuzemoskee, in de Van Kerkhovestraat 89 in Antwerpen, financierden.
 
In een verslag van het Lokale Recherche Overleg (overleg tussen parket en de recherchediensten van de politie) van 5 juli 2002 staat letterlijk : " Uit informatie van de staatsveiligheid en de CID blijkt dat er zich in het Antwerpse Pakistaanse netwerken hebben gevestigd die mogelijk gelinkt kunnen worden aan het internationaal terrorisme"
 
Al sedert 1995 hield de politie een winkel in de Dambruggestraat 51 en in de Provinciestraat 75 in de gaten. De verdachten (Pervaiz Akhtar, Rana Rashid Javed, Javed Anwar en Zafar Ali Mughal) wisselden op amper 1 jaar tijd een bedrag van 180.198.706 bfr om in andere valuta terwijl de eigenlijke omzet van de winkel amper 137.979 bfr bedroeg.
 
De federale politie besluit dan ook dat dat deze personen meer dan waarschijnlijk criminele gelden aan het witwassen zijn.
 
Wanneer we in vzw databank op zoek gaan naar de VZW Islamic Association in de Van Kerkhovenstraat 89 zien we als ontslagnemende leden van de Raad van Bestuur opnieuw Pervaiz Akhtar, Javed Anwar, Zafar Ali Mughal, enz.. opduiken. De moskee in de Van Kerkhovenstraat wordt dus betaald met crimineel geld !
 
Dat de link met de gevaarlijke fundamentalistische islam en mogelijk internationaal terrorisme er wel degelijk is blijkt ook uit het feit dat het adres Van Kerkhovestraat 89 (De Masjid Noor-Ul-Haram moskee) voorkomt in de lijst van staatsgevaarlijke extremistische en terroristische organisaties van de federale politie.
 
Bovendien bleek uit een publicatie van de voorzitter van die moskee het volgende :
 
" Voorzeker, de ongelovigen besteden hun rijkdommen om anderen van de weg van Allah af te leiden. Zij zullen doorgaan ze te verspillen maar daarna zullen zij spijt hebben en worden overwonnen. En zij die verwerpen zullen in de hel worden verzameld. (Qoran 8,26)"
 
Het is opmerkelijk en tegelijk verontrustend dat minister Onkelinx zo maar komt verklaren dat er "een onderzoek is". Dat blijkt er al 10 jaar lang te zijn. De speurders weten hoe de vork hier in de steel zit en justitie doet niets. Jarenlang worden criminele gelden gebruikt voor bijzonder gevaarlijke doeleinden en dat wordt stil gehouden voor de bevolking.
 
Antwerpen is een broeikast voor terroristen en dat is hiermee bewezen !

 
klik hier voor het politierapport

13:44 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

28-07-05

Agressieve bedelaar Statiestraat niet gerepatrieerd

U herinnert zich het verhaal van de bedelaar uit de Antwerpse Statiestraat waarschijnlijk nog wel. De illegaal in ons land verblijvende kerel bedreigde de restaurantuitbaters, smeet hun ruiten kapot, ging herhaaldelijk op de vuist met klanten en horeca uitbaters en sloeg één restaurantuitbater in het ziekenhuis.
 
Het Vlaams Belang drong toen al bij burgemeester Janssens aan op een snelle toepassing van het straatverbod. Janssens weigerde waarna de situatie nog meer uit de hand liep. Na enkele weken en dagelijkse politie-interventies besloot het parket niets te doen (zoals gewoonlijk) en de vreemdeling in kwestie te laten uitwijzen door de dienst Vreemdelingenzaken.
 
Met veel poeha en machtsvertoon was op VTM en via deze site te zien hoe de man werd opgepakt. Janssens verklaarde bijna triomfantelijk dat het Vlaams Belang weer eens te snel aan het roepen was. Immers, de man werd nu opgesloten in de gevangenis van Merksplas tot hij zou gerepatrieërd worden naar Egypte.
 
Vandaag blijkt er van die repatriëring niets in huis gekomen te zijn. Deze ochtend kreeg ik een verontrustend en paniekerig telefoontje van enkele handelaars met de melding dat de agressieveling in kwestie gewoon terug in de straat stond en met een groot mes de handelaars aan het bedreigen was.
 
Zo gaat dat in ons land, men werpt een rookgordijn op en zegt dat de man zal uitgewezen worden, maar in werkelijkheid wordt hij gewoon terug vrijgelaten. Ik heb dat vroeger in mijn politietijd dikwijls gemerkt. Illegalen die werden opgesloten in afwachting van een vlucht richting thuisland kwam ik kort nadien terug tegen. Zij waren gewoon vrijgelaten. Op die manier is het natuurlijk dweilen met de kraan open.
 
De handelaars in de Statiestraat reageren vol onbegrip en zijn woedend. Ik kan  hen voor de volle 100% gelijk geven. Deze overheid en dit stadsbestuur is duidelijk niet in staat om een veilige en leefbare omgeving te scheppen.
 
Het Vlaams Belang dringt dan ook opnieuw op aan om zo snel mogelijk het beruchte straatverbod toe te passen, voordat er opnieuw ongelukken gebeuren. Janssens kan de feiten nu écht wel niet meer ontkennen. Indien er morgen slachtoffers vallen heeft deze burgemeester, voor wat mij betreft, een gedeeltelijke verantwoordelijkheid!

14:36 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

27-07-05

Pakistaanse fundamentalisten

Vandaag staat op de voorpagina van het Laatste Nieuws een artikel over Pakistaanse terroristen in Antwerpen. Specifiek gaat het over het feit dat de federale politie in Antwerpen al zeer lang op de hoogte is dat er honderdduizenden euro's per jaar vanuit Antwerpen naar Pakistan vertrekken en dat die niet tot doel hebben om de arme familie ginder te helpen.
 
Een speurder van de cel terrorisme verklaart dat de netwerken die achter de vele Pakistaanse nachtwinkels en belwinkels in Antwerpen zitten fundamentalistische moslims zijn. De speurder verklaart dat de federale politie al lang weet dat Antwerpen een kweekvijver voor een potentiële aanslag is. Voila, het is niet het Vlaams Belang dat de mensen probeert bang te maken. Het is niet het Vlaams Belang dat stigmatiseert en onveiligheidsgevoelens doet verhogen. Het is een politieman die vanuit zijn jarenlange ervaring praat.
 
Ikzelf en het Vlaams Belang kaarten al zeer lang aan dat die nachtwinkels en telefoonwinkels niet deugen. Ook ik heb onderzoeken gedaan naar die telefoonwinkels. Toen (1998 - 1999) bleek al dat gedeserteerde Pakistaanse militairen vanuit telefoonshops in de Diepestraat in Antwerpen een volledig netwerk hadden opgezet om een grootschalige telefoonfraude in gang te houden. Telefooncentrales van grote firma's werden gekraakt en zo verdienden die bendes inderdaad pakken geld. Dat dat geld niet naar vredelievende doeleinden gaat is wel duidelijk.
 
De ex-collega van de federale politie heeft 100% gelijk als hij zegt dat er een slechte samenwerking is met de diensten van de staatsveiligheid of hogere overheden. Wat er met de informatie gebeurt die vanuit de basis wordt doorgegeven weet niemand. Feit is dat er op het terrein niets verandert. Die winkels zijn daar nog altijd en ze nemen steeds toe in aantal.
 
Toegegeven, de lokale politie of de stad Antwerpen kan deze internationale bendes niet oprollen. Dat gaat haat petje te boven. Maar ze kan wél alles in het werk stellen om die winkels te ontmoedigen. En de manier waarop dat nu gebeurt is echt niet de goede : op voorhand controles aankondigen en slechts verbaliseren na herhaalde waarschuwingen. Ook het plan van schepen Van Campenhout om de invulling van dergelijke winkels in een ruimtelijk structuurplan te beperken is goed bedoeld, maar helaas zullen onze Pakistaanse fundamentalisten niet echt onder de indruk zijn.
 
Wat is er dan wel nodig ? Wel een doorgedreven samenwerking tussen lokale en federale politie, tussen stad en hogere overheden, sociale inspectie, dienst vreemdelingenzaken, parket, staatsveiligheid, enz... Maw tussen alle bevoegde diensten. De geldkraan van die winkels - die bovendien het straatbeeld ontsieren en een sfeer van marginaliteit scheppen - moet dicht gedraaid worden !
 
Ik doe mijn hoed af voor de moed van deze politieambtenaar die zijn nek uitsteekt en zijn bevindingen aan media meedeelt. Waarschijnlijk zal men alle moeite doen om deze man of vrouw te identificeren om ze te pakken op schending van het beroepsgeheim, terwijl de Pakistani rustig verder kunnen doen.

09:52 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

positieve discriminatie

Gisteren en vandaag maakte de directie personeel van de federale politie bekend dat zij 1000  vacatures gingen openverklaren voor politieinspecteur. Op zich niet veel nieuws want elk jaar wordt er zo'n aanwervingscampagne gehouden. Het feit is dat de volledige politie onderbemand is en zelfs de toestroom van 1000 nieuwe krachten het personeelstekort niet echt kan oplossen. Bovendien duurt het toch ruim een jaar vooraleer die nieuwe recruten opgeleid zijn en operationeel ingezet kunnen worden.
 
Opmerkelijk was dat de federale politie verklaart dat zij hun campagne specifiek op allochtonen gingen richten. "De politie moet een afspiegeling van de maatschappij zijn", luidt het. Wat een onzin, de politie moet bestaan uit mensen die goed opgeleid zijn en in staat zijn om de moeilijke job van politieinspecteur naar behoren uit te voeren. Daar moeten niet specifiek x-aantal allochtonen inzitten. Indien de politie een afspiegeling van de maatschappij moet zijn kan de directie personeel nog een aantal campagne's starten : drugdealers, prostituees, illegalen, daklozen, blinden en doven, inbrekers, enz... M.a.w. sommige mensen zijn nu eenmaal minder geschikt voor de job en dat moet men durven inzien.
 
Wat doet de federale politie ? Zij richten speciale cursussen in voor allochtonen om zich beter voor te bereiden op de toegangsproeven. Euh, mogen de Vlaamse jongens en meisjes die niet het geluk hadden om hogere studies te kunnen doen dan hun plan trekken ? Dit lijkt mij een vorm van positieve discriminatie of anti-Vlaams racisme. Hallo, centrum voor gelijkheid van kansen, waar zitten jullie ?
.
De ziekte van de politieke correctheid heeft ook de top van de politie besmet. Er moeten nu bijna verplicht een aantal allochtonen bijkomen. Of die onze taal nu voldoende machtig zijn of niet, het speelt geen rol. Ook ik heb in het verleden mee selectieproeven afgenomen. Wat was mijn ervaring met dat zogenaamde voortraject ? Een allochtoon die het voortraject had gevolgd MOEST er door zijn. Hij had immers toch al zo zijn best gedaan door het voortraject te volgen. En als docent gaf je best niet te veel kritiek want de politiek correct Cel Diversiteit lag al om de hoek te loeren. Gevolg : er zijn een aantal agenten die amper correct Nederlands kunnen schrijven.
 
Natuurlijk zijn er ook zeer goede allochtone agenten, ik ken er persoonlijk verschillende. Maar het heeft geen enkele zin om manu militari verplicht een quota aan allochtonen aan te werven en het heeft geen zin om bepaalde mensen te bevoordelen voor, tijdens of na de opleiding. Leg de lat gelijk voor iedereen : autochtoon, allochtoon, vrouw, man. Selecteer enkel de beste kandidaten en kijk niet naar een minimum aantal per merk of categorie !
 

09:32 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

25-07-05

open deuren intrappen

U weet dat ik geen fan ben van het comité P dat de politiediensten controleert. En dat is nog zachtjes uitgedrukt. Ik vind niet dat een comité dat de politie moet controleren geleid moet worden door personen die in vuile zaakjes van de vroegere Rijkswacht betrokken waren of door voormalige magistraten die genoemd worden in al even stinkende dossiers. Dat de collega's van de bekende corrupte BOB'er Willy Van Mechelen nu de politie moet controleren is wel heel bizar. Daarover later meer.
 
Buiten het nodeloos pesten en politiek correct treiteren van goedmenende agenten heeft dat comité nog een ander doel, nl. het evalueren van de organisatie van de politie op zich. En eerlijk is eerlijk, ik moet toegeven dat ze af en toe op dat gebied ietsje beter werk aflevert. Spijtig dat de jaarrapporten van het comité P steeds veel te laat komen. Wat ze dan ook komen vertellen is meestal meer dan één open deur intrappen.
 
Zo heeft het comite P onlangs nog gerapporteerd dat de vernieuwde politieopleiding eigenlijk op niets trekt. De nieuwe agenten zouden op vele punten onvoldoende vakkennis hebben. Het ergste van al was de stagebegeleiding. Iemand met amper twee jaar dienst wordt tegenwoordiger als 'mentor' benoemd. Onverantwoord en daar komen ongelukken van. Maar dat was geen nieuws. Dat weet ongeveer iedereen die bij de politie werkt.
 
Vandaag trapt het comité P opnieuw een open deur in. De politie doet niet genoeg inspanningen om terroristische organisaties in ons land in kaart te brengen. Ok, qua timing zitten ze goed met hun rapport. Het is al bijna propagandistisch. Als het Vlaams Belang exact dezelfde opmerkingen formuleert doen wij aan stemmingmakerij en veroorzaken wij een nog hoger onveiligheidsgevoel bij de burger. Als het comité P die dingen zegt, dan hola !
 
Nu goed, ze hebben gelijk. Wat zien we : de veiligheidsadviseur van Verhofstadt, Brice De Ruyver wordt vanonder het stof gehaald om voor televisie te komen vertellen dat er wel genoeg inspanningen zijn en dat de wijkagent de bron van alle informatie is. Ok, ik wil wel hoor, maar sedert de zoveelste hervorming in Antwerpen is er van wijkwerking absoluut geen sprake meer. Er is amper personeel om voldoende interventieploegen te vormen, laat staan dat er nog volk is voor de wijkwerking. Aan de individuele inspecteur zal het niet liggen, want de vraag om opnieuw wijkteams in te richten is actueler dan ooit onder het personeel. De Ruyver deed dus niet meer dan wat losse, populistische uitspraken.
 
Ik stel wel vast dat de heren politici van de meerderheid niet of bijna nooit luisteren naar de adviezen van het comite P. Dat was ook de conclusie van Tony Van Parijs van CD&V vandaag. Tony moet natuurlijk niet te hard roepen want hij deed dat ook niet als minister van justitie.
 
Een voorstel : er is een tekort aan agenten en een tekort aan magistraten. Dewael wil de politie van achter de bureaus vandaan halen en op straat zetten. Onkelinx is op zoek naar politiek correcte magistraten die liefst wat boter op het hoofd hebben (om de PS traditie hoog te houden). Vermits toch niemand naar dat comite P luistert....schaf het af en zet het volk terug in operationele dienst. (lol)

20:25 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

23-07-05

De heilige oorlog

Het lijkt erop dat de heilige oorlog, de Jihad, bezig is. De fundamentalistische moslims strijden tegen de ongelovigen van het Westen. Na de aanslagen in New York, Madrid, London, Turkijke is nu Egypte aan de beurt.
 
In een populaire badplaats pleegden fundamentalistische moslims een aanslag in een drukke uitgangsbuurt en wel nét op dat uur dat het daar zeer druk is. Bedoeling is om zo veel mogelijk buitenlandse slachtoffers te maken. Volgens het persagentschap Belga zijn er al minstens 88 doden te betreuren. Een islamitische website zegt dat een Al-Qaida gelinkte terreurgroep de aanslag opeist.
 
Terrorisme is een laf en bijzonder verwerpelijk gegeven. Omdat die moslims hun gelijk niet met woorden, argumenten of op een democratische manier kunnen halen, schakelen zij over op blind en grof geweld. Dit met honderden dode onschuldige mannen, vrouwen en kinderen tot gevolg. Ik herhaal het : het is laf en verwerpelijk.
 
De vraag is hoe je daar als overheid tegen reageert. Ik denk dat terrorisme één van de moeilijkste misdrijven is die er te bestrijden zijn. De daders kunnen eender waar en eender op welk moment dan ook toeslaan. Ik denk dat de overheid haar hoofd niet in het zand mag steken. Alles wat maar aanleiding kan geven tot terrrorisme of een voedingsbodem kan zijn voor terroristen moet keihard worden aangepakt.
 
Opvallend is dat, terwijl men overal in de wereld verscherpte veiligheidsmaatregelen neemt, onze regering weer zo goed als niets doet. "Hier is niets aan de hand, hier is geen dreiging", luidt het steevast. Komt dat misschien omdat België een toevluchtsoord is voor terroristen ? Is het u ook al opgevallen dat, telkens er een aanslag ergens ter wereld wordt gepleegd, er in ons land nadien verdachten worden opgepakt (9/11, Madrid, Marokko, ...). Het hoeft dan ook niet te verbazen want ons land is bijna het meeste lakse ter wereld in haar vreemdelingenbeleid. Het is  verdorie niet om fier op te zijn.
 
Intussen is het wereldwijde paniek. In London heeft de politie een "licence to kill" gekregen. Bij verdachte gedragingen én het weigeren van een bevel op te volgen mag de politie schieten om te doden. Een verregaande maatregel die aantoont hoe groot de schrik voor een nieuwe aanslag wel is.
 
Even terug naar ons land. Heeft er al iemand iets gezien van verscherpte maatregelen ? Heeft er al iemand meer politie gezien op straat ? In de metro ? In de treinstations ? Neen, ik alvast niet. Gisteren verklaarde de woordvoerder van de Antwerpse politie op ATV dat de Antwerpse Politie géén (ja u leest het goed) verscherpte maatregelen neemt. Logisch toch ? Antwerpen is toch geen potentieël risico met haar premetro onder de diamantwijk? Toch geen risico met een wereldhaven die nauw met Amerika samenwerkt ? (misschien vergeten dat de Amerikanen hier hun materiaal voor Irak mochten verschepen) ? In Antwerpen leven de moslims en de Joodse gemeenschap toch in perfecte harmonie samen nietwaar ? Er meren toch geen Amerikaanse cruiseschepen aan in Antwerpen ?
 
En o ja vergeten, het was toch niet in Antwerpen dat er een terroristische aanslag op een tunnel gepland was ? En er was toch geen grote razzia gepland in een moskee aan de St Bernardsesteenweg omdat er geweten is dat daar fundamentalistische imams aan het werk zijn ? (Tiens, nochtans deed het federale parket alle moeite ter wereld om die documenten op mijn kantoor te komen zoeken.)
 
Ok, ik ben de eerste om te zeggen dat we niet moeten panikeren. Maar de kop volledig in het zand steken en doen alsof er niets aan de hand is, is ook alles behalve de juiste methode. Het is tijd om fundamentalistische moslims een krachtig signaal te geven. En dat signaal kan niet krachtig genoeg zijn !
 
Tot slot nog een bericht aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en zogenaamd Racismebestrijding (die deze site toch meelezen) : neen, ik stigmatiseer niemand. Neen, ik wijs niet alle moslims met de vinger. Niet alle moslims zijn terroristen, maar tot nu zijn wel bijna alle terroristen moslims. Een doordenker... 16:47 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

22-07-05

Verkiezingspropaganda op uw kosten

Nu dat de werken aan de ring stilaan in de eindfase geraken heeft Patrick Janssens een nieuwe 'communicatiecampagne' opgestart. Binnenkort krijgen bijna Antwerpenaars een boek in de bus met foto's van de 'werf van de eeuw'. En omdat heel veel bouwwerven niet tijdig klaar zullen zijn (lees voor de verkiezingen) zullen er computersimulaties in staan die zullen aantonen hoe mooi het allemaal zal worden.
 
Wat Janssens doet is niet meer of niet minder dan een verkiezingstunt. Zijn persoonlijke propaganda is al begonnen, zij het dan wel op uw en mijn kosten. Deze stunt kost zo maar eventjes iets meer dan 260.000 euro en dat geld komt uit de begroting van de Stad Antwerpen. Niet uit de SP.a kast of uit Janssens' persoonlijke portefeuille.
Alsof dit niet genoeg is, wordt ook een extraatje gegund aan de uitgeverij Roularta. Via het weekblad Knack (enkele weken geleden nog met Patrick Janssens op de voorpagina en een propaganda-artikel
binnenin) worden ook nog eens 142.000 ex van het kijkboek verspreid.

 
Terwijl het Antwerpse stadsbestuur jaarlijks de buikriem moet aanhalen en moet besparen op allerlei projecten wordt het geld nu blijkbaar door deuren en vensters gegooid. Bovendien doet Janssens nog eens beroep op zijn vriendjes van de SP.a, nl. het reclamebureau LVD/Bates. Zo weten we meteen wie er rijker van zal worden.
 
In een reactie in het Laatste Nieuws vandaag reageert Janssens bijzonder bitsig. Volgens hem heeft Antwerpen een negatief imago en dat komt door...u raad het nooit : het Vlaams Belang. Ach ja, dat was ik alweer vergeten. Het waren wij natuurlijk die alle straten tegelijk hebben laten opbreken, het waren wij die de  files veroorzaakten en  het waren wij die alle mensen zoals sardienen op elkaar propten op trams en bussen. Het was het Vlaams Belang dat meerdere handelszaken heeft laten failliet gaan op de Leien, enz, enz...Het feit dat Janssens zo bitsig reageert is een teken dat we een gevoelige snaar raken.
 
Ik denk niet dat de mensen zo dom zijn om dit initiatief van Janssens niet te doorzien. Wij stellen alvast voor om het geld voor dat domme boek te besteden aan de handelaars die het door de werken al zo moeilijk hebben.


10:40 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

20-07-05

Antwerpse terrorist in Irak ?

Ik nodig u uit om  dit filmpje eens te bekijken. Het gaat over een beeld van een sluipschutter aanval op een Amerikaanse soldaat in Irak.
 
De schijnbaar Arabisch sprekende terroristen roepen na hun schot enkele keren " Allah akbar". Na ongeveer 23 sec hoor je echter één van hen met een Antwerps accent "Heb 'm geraakt?" vragen. Na de tweede vraag wordt er geantwoord : "Ja".
 
Is dit echt Antwerps ? Waarschijnlijk niet, want die fundamentalisten gaan echt wel hun taal spreken. Ofwel is het filmpje dus gemanipuleerd ofwel lijkt het Arabisch soms op het Antwerpse dialect. Moeten we dit dus ernstig nemen ? Waarschijnlijk evenmin...

12:01 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

19-07-05

misbruik van het asielstatuut

Gisteren werd bekend dat er in Antwerpen alleen al jaarlijks zo'n 60 dossiers van asielzoekers als verdacht kunnen beschouwd worden. Deze mensen hebben hun land van oorsprong ontvlucht om politieke redenen of omdat het daar voor hen te gevaarlijk is. Het gaat om de landen Pakistan en Afghanistan.
 
Nu stelt men vast dat diezelfde mensen, alhoewel zij hier 'slechts' een leefloon krijgen, jaarlijks verschillende keren terugreizen naar hun land van herkomst voor een periode van 6 weken of langer. Hoe betalen zij die reizen ?
 
Trouwens, als zij hun land ontvlucht hebben omdat het daar voor hen te gevaarlijk is, waarom keren zij dan zoveel maal per jaar terug ? Vakantie ? Of spelen er andere dingen mee ? (drughandel, terrorisme,...)
 
In een reactie geeft OCMW-feeks Monica De Coninck toe dat zij weet dat er rare gevallen zijn. Wat zij er dan aan gaat doen lezen we nergens. Ach ja, die arme mensen moeten hun familie toch kunnen zien nietwaar ?
 
Het is simpel, als er wordt vastgesteld dat zij misbruik maken van hun vluchtelingenstatuut en toegekende leefloon moet dat statuut en leefloon worden afgenomen. Voor één keer mogen zij eens vliegen op kosten van de Belgische staat, nl. een one-way ticket terug naar het land van herkomst om daar te blijven !

08:45 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

17-07-05

Géén nieuwe moskee in Borgerhout !

Het Laatste Nieuws pakte gisteren uit met het bericht dat een of andere wereldverbeteraar in de allochtone vzw's en dito verenigingen in Borgerhout de aanwezigen aan het informeren is over de mogelijk komst van een nieuwe grote moskee aan 'den bretel' in Borgerhout. Voor wie 'den bretel' niet kent : dat is een stuk braakliggende grond aan het einde van de Turnhoutsebaan, bijna op de hoek van de Stenenbrug.
 
Ik vind dat er absoluut géén sprake mag zijn van een nieuwe moskee in Borgerhout. Er zijn al genoeg en bovendien heeft de stedelijke overheid naar mijn gevoel nog niet eens een volledig beeld van alle moskeeën. De zogenaamde garagebox-moskee is in opmars en her en der worden panden 'omgebouwd' tot gebedsruimte. Dat er problemen zijn qua brandveiligheid en milieuvoorschriften heb ik al eens uitgebreid toegelicht.
 
Bovendien zijn sommige imams nogal aan de fundamentalistische kant en wordt er in die moskee wel eens één en ander gepredikt dat niet zo menslievend is voor onze Westerse samenleving.  De vraag van Filip Dewinter om de politie eens te laten luisteren wat er gezegd wordt in die gebedsruimtes werd in de gemeenteraad verketterd en weggelachen
 
Borgerhout is al bijna volledig geïslamitiseerd. Genoeg is genoeg, Borgerhout mag geen tweede St Jans Molenbeek worden ! Borgerhout is in eerste instantie een Vlaams gebied en dat moet meer in de verf worden gezet. Naast al dat multi-culti en arti-farti gedoe wordt het dus tijd om wat meer Vlaamse initiatieven in Borgerhout te nemen.
 
Als het van ons afhangt : geen nieuwe moskee in Borgerhout, vandaag niet en morgen ook niet ! 

11:34 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Het is veiliger, ge voelt dat toch (??)

Het is veiliger, ge voelt dat toch! Dat was nog niet zo lang geleden een uitspraak van premier Guy Verhofstadt. En nu tovert diezelfde regering alweer wondercijfers uit haar hoed die moeten aantonen dat de globale criminaliteit daalt in ons land. Het is opmerkelijk hoe deze regering blijft geloven in haar eigen leugens.
 
De veiligheidsmonitor van 2004 is nu bekend gemaakt. Nu goed, we zijn al bijna 2006 en dus kunnen ons afvragen in hoever dat ding nog representatief is natuurlijk. Het heeft m.i. geen enkele zin om een veiligheidsmonitor maar om de zoveel jaar te organiseren op nationaal niveau. Criminaliteit en vooral (on)veiligheidsgevoelens moeten op kleinere schaal worden aangepakt. De uitzondering daarop zijn de gebiedsoverschrijdende criminaliteitsvormen zoals drughandel, witteboorcriminaliteit, rondtrekkende bendes,..
 
Maar de veiligheidsgevoelens bij de mensen leven in hoofdzaak in de eigen straat, in de eigen buurt, in de eigen wijk, gemeente of stad. Het is daar dat een systematische bevraging van de bevolking moet gebeuren. Enkele maanden terug hebben wij aan de Antwerpse gemeenteraad een systeem voorgesteld dat al lang (én met veel succes) in Nederland wordt toegepast. Met een veiligheidsindex wordt systematisch om de zoveel maanden een statistische steekproef gehouden per wijk. De bevolking wordt bevraagd over de meest storende vormen van criminaliteit en overlast. Daaraan worden dan de criminaliteitsstatistieken gekoppeld en wordt alles herrekend naar een cijfers tussen 1 en 10. Op die manier kan je als overheid kort op de bal spelen en perfect opvolgen hoe de toestand in de wijken evolueert. Bovendien wordt de bevolking actief betrokken in het veiligheidsbeleid. Ons plan werd door Patrick Janssens en diens schildknaap Grootjans van tafel geveegd als te duur...
 
Wat lees ik nu in de kranten : de bevolking voelt zich veiliger. Slechts 34% van de feiten wordt bij de politie aangegeven, waarvan uiteindelijk amper 25 % eindigt in een proces verbaal dat naar het parket gaat (en die seponeren dan ook nog eens een deel daarvan). Ok, zo kan ik de cijfers ook laten dalen hoor... In dat persbericht van Patrick Dewael vind ik niets, maar dan ook niets terug over de steeds dalende aangiftebereidheid. Ik verdenk ze er bijna van om dat opzettelijk te laten gebeuren, zo dalen de cijfers jaar na jaar.
 
Het doet mij denken aan een voormalige zonechef van de afdeling Noord in Antwerpen die niet wou dat zijn agenten op drugs gingen werken. De agenten moesten massaal in uniform op de markt in Ekeren patrouilleren. Resultaat : zone Noord had geen drugprobleem...terwijl er de ene cannabisplantage na de andere te vinden was.
 
Deze paarse coalities denken dus echt dat de mensen dom zijn denk ik. Terwijl in een bepaalde krant op de voorpagina de bovenkant gevuld was met 'de Belg voelt zich veiliger', was de onderkant van diezelfde pagina bijna volledig gevuld met berichten over overvallen en diefstallen.
 
Ik gooi de vraag dan maar in de groep : voelt u zich veiliger ?

11:21 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

15-07-05

radicale islam

De fundamentalistische en radicale islam is de vijand van de Westerse wereld. Dat beweren zij zelf en ik kan het niet ontkennen.
 
Ons land is een kweekvijver voor zulke radicale moslims. Immers, bijna nergens ander kan je zo snel de Belgische nationaliteit krijgen en genieten van ons slecht georganiseerd justitieapparaat. Bijna nergens anders wordt er zo laks t.o.v. illegalen opgetreden. Radicale imams kunnen moskeeën oprichten zonder enige vorm van controle. En buiten al dit richt deze regering nog eens een overheidsapparaat op dat de islam moet steunen : de moslimexecutieve. In deze moslimexecutieve zitten personen die gekend zijn omwille van hun fundamentalistisch gedachtengoed.
 
Tot wat dit allemaal kan leiden kan u o.a. zien in dit filmpje :
(na het openen van de site, klikken op 'view clip')
 
 
 
>> recrutering zelfmoordterroristen'

10:24 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De communicatie in de PZ Rupel

Dat de korpschef nauw overleg moet plegen met het administratief hoofd van de politie, zijnde de burgemeester, is logisch. Dat beslissingen die het gemeentebestuur neemt en die betrekking hebben op het politiekorps (na goedkeuring politiecollege/politieraad) worden doorgesproken met de korpschef, is ook logisch. Dat die korpschef zijn burgemeester adviseert over bepaalde veiligheidsmateries is vanzelfsprekend. Tenminste, dat dacht u....
 
Volgende email werd door korpschef Eddy Battle van de politiezone Rupel naar zijn personeel gestuurd :
 
""

Beste medewerkers

Vrijdagavond 8 juli om 18.30 uur, hoorde ik burgemeester P. Marnef op ATV verklaren dat de gemeente Boom een straatverbod had ingevoerd. Toen ik informatie inwon over dit straatverbod bleek dat dit de dag voordien (donderdag 7 juli) in de gemeenteraad als toegevoegd punt werd goedgekeurd. Aangezien aan de politiezone geen advies werd gevraagd en dat wij zelfs niet op de hoogte werden gebracht dat een straatverbod zou ingevoerd worden, kan ik jullie ook niet mededelen wat dit straatverbod inhoud. Wanneer ik in het bezit wordt gesteld van het gemeenteraadsbesluit zal ik het aan jullie overmaken.

 

Met vriendelijke groeten

Eddie Battle

Hoofdcommissaris

Korpschef

"""

Zonder commentaar....(zucht)


10:17 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Het nieuwe politieuniform

Vier jaar na de politiehervorming worden de eerste stukken van het nieuwe uniform uitgedeeld. Eigenlijk is dit een schande. Vier jaar lang hebben ex-gemeentepolitie en ex-rijkswacht dus in hun oude uniform rondgelopen. Voor de man in de straat was het dus niet meteen duidelijk wat er nu eigenlijk veranderd was bij de politie. Het enige wat men snel ter beschikking stelde waren de nieuwe kentekens van de graden. Die kentekens werden geleverd in een setje dat elke politieman/vrouw zelf in elkaar moest knutselen. De kwaliteit was die mate dat er nu nog slechts weinig originelen over blijven.
 
De laatste weken wordt in Antwerpen dus de rest van het nieuwe uniform uitgedeeld. Rijkelijk laat want veel andere korpsen zitten al langer in het nieuw. Voor het grootste korps van Vlaanderen kan dat als voorbeeld weeral tellen.
 
En ook nu moet het politiepersoneel zich ontplooien tot handige harry's. De broeken die uitgedeeld worden zijn namelijk niet eens op de juiste lengte gemaakt. Dat moeten de personeelsleden maar zelf doen. Met eens schaar en een soort kleeflint moet de broek op de juiste lengte worden ingesteld en wordt de broek al het ware onderaan 'vastgeplakt'. Benieuwd wat dat gaat geven na enkele wasbeurten ?
 
Terzelfdertijd lezen wij in de kranten dat er al minstens 12.000 polo's moeten teruggestuurd worden naar de fabricant omdat die na enkele wasbeurten meer op een 'vod' dan op een polo lijken.
 
Het is dus triestig gesteld. De weinige politiemensen die nog enige fierheid voor hun ambt hadden moeten nu in vodden de straat op.Na een mislukt personeelsstatuut (zie procedures voor het arbitragehof), het veel te laat of niet correct uitbetalen van weddes en vergoedingen, is er nu het schandalig lelijke en ronduit slecht uniform. Het nieuwe uniform is een klucht en dat is dan in rechtevenredigheid met de ganse politiehervorming!

09:59 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

09-07-05

Bart Debie in VB 15660

Deze zondag tussen 11 en 13uur is er de nieuwe uitzending van radio VB 15660. Jurgen Verstrepen legt hier enkele politici (voor én tegenstanders) het vuur aan de schenen, zoals enkel hij dat kan.
 
Dit keer was ikzelf aan de beurt en mocht ik na de laffe aanslagen in Londen mijn visie over het gebeuren geven. Tijdens het 20 min. durende intervieuw geef ik een reflectie van de gebeurtenissen op de Belgische en Antwerpse situatie.
 
Luisteren dus, nu zondag op AM 15660 (tussen 11 en 13uur) of downloaden via het Internet :
 
www.jurgenverstrepen.be
 
Je kan de uitzending podcasten of op je MP3 speler zetten zodat je eender waar en wanneer kan luisteren.

16:15 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Patrick doet het weer

Vandaag staat in Gazet van Antwerpen een interview met burgemeester Patrick Janssens. En zoals te verwachten doet hij het weer : een rondje schelden op het politiekorps. Korpschef Baelemans kan in Janssens' ogen alvast niets fout doen, die wordt opnieuw de hemel ingeprezen, terwijl de rest van het korps als een stelletje onbeleefde boeren wordt afgedaan.
 
Natuurlijk is er geen kritiek op Baelemans want die volgt slaafs alle bevelen van de burgemeester uit, zonder kritiek, zonder een eigen mening. Veel mensen in het korps zeggen dan ook dat deze Baelemans niet de Eddy is die wij vroeger kenden. Baelemans heeft geen visie over dit korps. Hij heeft grote kuis gehouden zodat het aantal overuren drastisch gedaald is. Dat is juist, maar Baelemans zou beter consequent zijn en niet toelaten dat de hoofdcommissarissen van zijn directies elke weekend de pak-de-poen show komen opvoeren.
Volgende week post ik hierover een antwoord van de schepen dat precies aangeeft wie hoeveel overuren, nacht- en weekendprestaties uitvoert. En zoals ook enkele vakbonden al aangeklaagd hebben : de directies presteren veel te veel overuren!
 
Terug naar Janssens. Het is juist dat er her en der misschien onvriendelijke inspecteurs werken. Het is juist dat er gedemotiveerde inspecteurs werken. Hoe zou dat komen ? Janssens beweert toch een "manager" te zijn, misschien moet hij zijn cursussen eens vanonder het stof halen. Dit korps voelt zich niet meer gesteund, door niemand en op geen enkel moment.
 
Voor de minste feiten riskeert de politie een tuchtstraf met inhouding van wedde (een tijd terug kregen enkele inspecteurs 2% inhouding van wedde en een tuchtstraf omdat ze geen PV hadden opgesteld voor een aanrijding stoffelijke schade waarvan de partijen overeenkwamen en zelf het europees aanrijdingsformulier hadden ingevuld). Deze burgemeester staat niet in het minst achter zijn manschappen. Op de korpschef moeten ze niet rekenen (zie hoger) en de hoofdcommissarissen van de directies doen in hun broek als zij het moeten opnemen voor het voetvolk. De diensten comité P en Interne Zaken doen vandaag de dag gouden zaakjes. Voor het minste moeten inspecteurs zich komen verantwoorden (of krijgen zij een blaam) en justitie jaagt op politieagenten dat het een plezier om zien is ('k kan er van meespreken).
 
Geef toe, je zou voor minder FOERT zeggen. Het wordt dus tijd dat we terug een korpsleiding krijgen die én het korps in de greep heeft én een sterk faciliterend leider voor het personeel is. Wie durft de uitdaging aan ?
 
Laat ons trachten in 2006 de socialist Janssens terug naar zijn reclamebureau te sturen en te zorgen voor een burgemeester die het wél opneemt voor de politie. Immers, in alle grote steden van de wereld zorgt een fiere, gemotiveerde en trotse politie voor een uithangbord van de stad. Het Vlaams Belang zal alvast het pad van die laatste invalshoek bewandelen...

16:09 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

07-07-05

Hypocriet en laf

Net zoals ik heeft u de voorbije maanden in bijna alle kranten herhaaldelijk kunnen lezen dat burgemeester Patrick Janssens een vurig pleiter was voor de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester. Janssens verklaarde daarbij herhaaldelijk dat hij de uitdaging tegen Filip Dewinter wel aankon. Dat Filip Dewinter daarbij bijna dubbel zoveel voorkeurstemmen haalde bij de vorige verkiezingen stoorde Janssens niet.
 
De socialisten zijn nog geen haar veranderd. Veel blabla en weinig boem boem is ooit een slogan van Mie Vogels geweest. Welnu hij is op zijn allerminst van toepassing op Patje Janssens want gisteren had Janssens dé kans om aan te tonen dat hij een man van zijn woord is. Hij had de kans bij uitstek om de politieke moed te tonen waarvan hij zelf zo overtuigd is.
 
In het Vlaams Parlement stonden gisteren de stemmingen over het nieuwe gemeentedecreet op de agenda, en meer specifiek de stemming over de rechtstreekse burgemeesterverkiezingen. De sluwe vossen van de Vlaamse regering hadden dit punt uit het ontwerpdecreet gehaald. Het Vlaams Belang zorgde met een reeks amendementen dat het er opnieuw in stak.
 
Wie nu dacht dat Janssens ging doen wat hij herhaaldelijk in alle kranten beweerde, kwam van een kale reis terug. Janssens drukte op de rode knop en stemde tegen het voorstel. Voila, nu is het duidelijk, de socialisten zijn nog altijd wat ze waren : liegen en bedriegen. Janssens heeft dus zelf bewezen dat hij een platbroek is en niet eens de politieke moed heeft om zijn woorden in daden om te zetten. Ik heb daar maar twee woorden voor : hypocriet en laf !
 
Of zou het toch kunnen dat Patje schrik heeft van die rechtstreekse burgemeester verkiezingen ? Zou het kunnen dat niet alleen de SP.a maar ook de andere meerderheidspartijen schrik hebben van dat 'gevaarlijke' Vlaams Belang ? Zou het kunnen dat zij in hun broek doen en beseffen dat ze hun postjes stilletjes  maar zeker aan het verliezen zijn ?
 
In 2006 is het aan de Antwerpse bevolking om met zulke schijnoperaties af te rekenen!

08:38 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

06-07-05

Druggebruik in het Rivierenhof

Dezer dagen word ik al een paar keer gebeld of per mail gecontacteerd door mensen die zich beklagen over het toenemende druggebruik in het Rivierenhof in Deurne. Meer bepaald gaat het over cannabisgebruik in de speeltuinen en rond de tennisvelden aan de grote taverne in dit provinciaal domein.
 
Het hoeft eigenlijk niet te verbazen. Nu de zomervakantie er is hangen er natuurlijk veel jongeren tot 's avonds rond in dat park. De drugnota van Onkelinx bepaalt dat enkel meerderjarigen een gebruikersdosis van max. 3 gram bij mogen hebben en dit voor persoonlijk en niet problematisch gebruik. Voor al de rest moet de politie een proces verbaal opstellen en naar het parket sturen. Die doen er dan....juist ja, niets mee !
 
De normvervaging is dan ook totaal. Onkelinx is er met haar mislukt beleid in geslaagd om de facto een gedoogbeleid te realiseren. Onze jongeren experimenteren dan ook a volonté.
 
Erger vind ik dat dit gebeurt in de voortuin van het politiecommissariaat. De plaats van de overlast ligt letterlijk vlak voor de deur van politiekantoor. Nu dat de politie van die afdeling fors uitgebreid werd met personeel zou je toch mogen verwachten dat er wat meer toezicht in dat park is.
 
De mensen die mij contacteren vinden het dan ook bijzonder triest dat hun spelende, vaak heel kleine, kinderen die cannabisverpakkingen vinden, oprapen, enz.. enz...  Mag ik aan de politieleiding van de afdeling Oost vragen om hier dringend aandacht aan te besteden (in het belang van onze spelende kinderen) ?

16:15 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

05-07-05

Naar waar gaat uw belastinggeld ?

Vraagt u zich soms ook af waar uw belastinggeld naar toe gaat ? Misschien kan ik u met dit bericht al een stukje wijzer maken.
 
Ongetwijfeld heeft u, net zoals ik, in de pers kunnen zien op welke manier sommige Congolezen hun onafhankelijkheid hebben gevierd in Brussel. Zij deden dit nl. door auto's in brand te steken, ruiten stuk te gooien en te vechten met de politie. De politie was voorbereid op dit "feest" en arresteerde prompt enkele relschoppers en vandalen. 
 
In Antwerpen bestaat er een stadsdienst die zich "Dienst Integratie Antwerpen" noemt. Begin juni boden er zich daar twee heren aan die een "viering voor de onafhankelijkheid van Congo" wilden organiseren op 2 juli 2005. Uit een document dat ik in handen kreeg blijkt dat die dienst DIA maar liefst 744 euro subsidies verstrekt aan deze beide heren en hun vzw Tonya Tonya.
 
Wie op zoek ging naar deze "viering" zal lang hebben moeten zoeken. Ze was nergens te bespeuren. Groot was de verbazing van de Antwerpse politie toen één van deze heren gisterenavond een politiekantoor in Antwerpen binnenstapte met de melding dat de viering niet doorging. Euh....gaan zij dan ook het geld teruggeven ?
 
Ik heb toch een aantal bedenkingen :
 
1. Tenzij die dienst DIA van een andere planeet afkomstig is, moeten zij toch ook weten tot wat voor rellen dit in Brussel geleid heeft.
 
2. De stad Antwerpen doet niet het minste moeite om de personen of de organisatie die zulke subsidies aanvragen na te trekken bij de politie. Toen de politie gisteren de namen van de beide heren in hun ISLP-systeem intypten bleek er toch wel een en ander aan de hand te zijn.
 
3. Zou de stad deze gelden niet beter besteden aan échte verplichte inburgeringsprojecten ?
 
 
 
 
 
> Klik hier om de brief van de dienst integratie te lezen'

13:49 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

De korpschef is met vakantie

Vakantie is zalig, blijkbaar ook voor criminelen en drugdealers. Als de korpschef met vakantie is, is er geen snelle politieactie mogelijk. Althans, als we de burgemeester mogen geloven na zijn reactie in de Gazet van Antwerpen van vandaag.
 
De bewoners van het Antwerpse Kiel zijn de overlast door Franse drugtoeristen méér dan kotsbeu. Dagelijks worden er heroïnespuiten in de parken en straten gevonden, de Franse junks lopen aan en af en de dealers rijden gezwind met hun dikke Mercedessen en BMW's door de Kielse straten. Vorige week prikte een spelend kind zich aan een heroïnespuit. Het is voor het kind en de ouders nu bang afwachten of er sprake is van een HIV of Hepatitis besmetting.
 
De bewoners zijn het zo beu, zij zijn het zo moe dat er nu enkelen luidop denken om het recht in eigen handen te nemen.Deze reactie verbaast mij niet in het minst. De lokale recherche draait al jaren dag en nacht (letterlijk) op een minimum capaciteit en moet, zeker wat dit fenomeen betreft, dweilen met de kraan open.
 
De reactie van Burgemeester Janssens is dan ook zonder meer beschamend te noemen : " Zo gauw korpschef Baelemans terugkeert uit vakantie, gaan we rond de tafel zitten en een actieplan klaarstomen".
 
(zucht). Patje heeft het écht nog niet begrepen. Vragen die mensen om rond de tafel te zitten ? De problemen in kaart brengen ? Een zoveelste actieplan te schrijven ? NEEN, die mensen vragen een snelle en acurate politieinterventie die hun wijken drugvrij maakt. En geloof me, zo moeilijk is dat niet ...het is een kwestie van politieke wil.
 
Trouwens, als ik Janssens moet geloven kan er dus niets gebeuren als Baelemans met vakantie is. Criminelen ga rustig uw gang, de baas is met verlof dus het politiekorps ligt plat. Het lijkt wel op "les gendarmes de St Tropez".
 
Eén ding bewijst Patrick Janssens hiermee : hij is in geen geval een sterk administratief hoofd van de politie. Zijn sterkste talent ligt elders, te vinden dicht bij zijn onwaarschijnlijke arrogantie.

08:50 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-07-05

Veiligheid is belangrijker dan privacy !

Deze opmerkelijke uitspraak komt niet van een 'mestkever' of van een 'racistische partij', maar wel van Ivo Opstelten, de burgemeester van Rotterdam.
 
Vorige week was het al uitgebreid aan bod gekomen in de Nederlandse pers, vandaag berichten ook enkele Vlaamse kranten over de nieuwe veiligheidsplannen van Nederland. En dat ze enige debat zullen veroorzaken is nu al duidelijk. Een werkgroep van drie bekende Nederlandse korpschefs Blik, Kuijs en Welten, bepaalt dat geheime controle van alles, iedereen en overal de enige manier is om Nederland veilig te maken.
 
Kuijs : " Iedereen wordt gecontroleerd. Dat is de prijs om het kwaad te kunnen identificeren. Mensen die niets te vrezen hebben, hebben nergens last van. Burgers vinden veiligheid belangrijker dan privacy. Ik denk dat ze heel snel aan dit systeem zullen wennen".
 
Welten : " je moet het zien als een soort firewall die allerlei virussen en wormen tegenhoudt. Vroeger had je die niet nodig, maar als je er nu geen hebt crasht je computer".
 
Wat gaat men nu precies doen in Nederland ? Met moderne technieken zal men via intensieve, niet altijd direct waargenomen controles op luchthavens, zeehavens, snelwegen en doorgangswegen trachten criminelen te ontmaskeren. Dat staat in het nog niet gepubliceerde rapport 'Politie in Ontwikkeling' van de drie vernoemde korpschefs. Aan de hand van gezichtsherkenning en kentekens zullen ultramoderne infraroodcamera's alles en iedereen dag en nacht in de gaten houden. Alles en iedereen die een stad binnenkomt wordt geregistreerd. De politie bouwt een viruele slotgracht rond Nederland en haar steden.
 
Ook ik vind dit een goede zaak. Nu vinden wij het normaal dat we in elke luchthaven uitgebreid gecontroleerd worden of dat we in haast elke supermarkt of kledingzaak gefilmd worden. Waarom zou zulk een controle dan niet langs de wegen mogen ?
 
Wie niets verkeerd doet hoeft niets te vrezen...
 
Klik hier voor het volledige rapport 'politie in ontwikkeling'

11:12 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Brusselse Politie nog niet tweetalig

Ingevolge de politiehervorming werden in de 6 Brusselse politiezones heel wat ééntalige Rijkswachters en andere ééntalige federale politiemanschappen opgenomen in de lokale politiekorpsen. Dit had tot gevolg dat de tweetaligheid van de Brusselse politie er sindsdien heel sterk op achteruit is gegaan. De taalwet zelf werd aangepast, waardoor de betrokkenen 5 jaar de tijd kregen om hun tweetaligheidsbrevet bij Selor te behalen. Op 1 april 2006 loopt deze overgangsperiode af.
 
Uit gegevens die door de minister van Binnenlandse Zaken verstrekt werden, blijkt dat van de 405 personen die momenteel onder deze regeling vallen, er op dit ogenblik slechts 140 hun taalbewijs hebben behaald. Dat is slechts 34,57%.
 
De verschillen tussen de beide taalgroepen zijn bovendien frappant, hoewel niet helemaal verrassend. Van de 144 Nederlandstalige betrokkenen hebben er 94 hun taalbrevet inmiddels behaald; dat is 65,28%. Van de 261 Franstalige politieambtenaren daarentegen hebben er slechts 46 hun taalbrevet; dat is maar 17,62%. U ziet dus meteen uit welke hoek het probleem komt.
 
Vlaams Belang-senator Nele Jansegers confronteerde de minister van Binnenlandse Zaken met deze problematiek en vroeg hem hoe hij ging reageren. De minister weigerde in feite te antwoorden op de vraag, wat ons doet vermoeden dat er misschien een verlenging van de termijn van 5 jaar zal komen. Hoe dan ook zal dit de dienstverlening voor Nederlandstaligen in Brussel niet ten goede komen....

10:52 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

02-07-05

Modern en efficiënt politiewerk

De laatste dagen heb ik Brussel al weer meermaals de politiehelicopter in actie gezien. De laatste keer was tijdens de betoging van een aantal Congolezen die het nodig vonden om Brussel op zijn kop te zetten om de onafhankelijkheid van Congo te 'vieren'. Auto's in brand steken, met stenen gooien naar de politie, ramen kapot gooien, het hoort er allemaal bij.
 
Die politiehelicopter is ongetwijfeld een bijzonder nuttig instrument bij dat soort ordediensten. Immers, die heli is uitgerust met krachtige camera's die de ordeverstoorder haarscherp kunnen fotograferen. Die foto's kunnen bijgevolg rechtsreeks naar de 'grond' worden doorgestraald zodat de arrestatie-eenheden weten wie ze moeten oppakken. Die heli kan trouwens nog veel meer maar daar zal ik eens een appart dossier over posten.
 
Ja, ik ben een absolute fan van die politiehelicopter. Ik heb meerdere vluchten met die heli gedaan in mijn politietijd en ik kan dus in deze echt uit ervaring spreken. Onze linkse tegenstanders zijn natuurlijk tegen het gebruik van zulk een heli. In Antwerpen hadden zij zelfs een actiecomité opgericht tegen de politiehelicopter. Pech onderweg voor links was toen ik één van hun leden arresteerde met een cannabisplantage op zijn dak (onder een camouflagenet). Meteen was de échte reden van het protest duidelijk.
 
Tja, als het aan mij ligt zal de politieheli dagelijks voor operationeel politiewerk worden ingezet. De crew van die heli zijn stuk voor stuk echte professionals die op een super gemotiveerde manier aan politiewerk doen. Je kan niet geloven hoe hard er meegeleefd wordt in de lucht, met de gebeurtenissen op de grond.
 
Volhouden gasten, en ik hoop jullie nog veel te mogen zien overvliegen...

21:28 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook |