Daders autoinbraken gefilmd : jeugdrecht faalt !" />

05-08-05

Parket Antwerpen maakt zich belachelijk

Mijn telefoon stond gisteren niet stil. Talloze reacties van pers, vrienden, militanten over het filmpje van de auto-inbrekers in de Somerstraat in Antwerpen. Via het persagentschap Belga vernam ik dan dat het weer eens zover is : het Antwerpse parket start een onderzoek tegen Filip Dewinter op dat die een filmpje op zijn site heeft gezet waar minderjarigen op te zien zijn.
 
Het is dus weer eens wachten tot ze nog eens op bezoek komen met een of andere huiszoeking want het filmpje staat op mijn telenet-server (sic.) Enfin, ik ben allerminst onder de indruk van de boodschap van het parket. Het is steeds hetzelfde liedje : men schiet op de pianist, op de boodschapper, op diegene die het debat wil openen. Pff, ik wordt zo'n beetje moe van dat wereldvreemde en oubollige parket die onder het mom van de politieke correctheid doet wat ze denkt te moeten doen. In plaats van de echte criminaliteit aan te pakken, houden ze zich liever bezig met een heksenjacht tegen politici. De Belgische justitie begint stilaan meer en meer op dat van één of andere bananenrepubliek te lijken.
 
Wat zijn nu de eigenlijke feiten ? Die gastjes werden opgepakt op aangeven van de buurtbewoner die dit filmpje ook aan de politie gaf. De buurtbewoner werd uitgenodigd om de minderjarigen achter spiegelglas te herkennen. De buurtbewoner herkende de daders en heeft die ook expliciet aangewezen aan de politie. De daders konden rustig vrijuit terug naar huis gaan en wisten intussen wie de "getuige" was. De man zijn voordeur werd gevandaliseerd en hij heeft al enkele keren slagen mogen incasseren van de oudere broers en vrienden van die jonge krapuultjes. Het parket beweert nu plots dat die gasten maanden na de feiten een alternatieve maatregel zouden gekregen hebben.
 
So what ? Het effect van die 'straf' (die eigenlijk niet eens een straf is) is dan al lang voorbij. Bovendien is de beeldvorming naar de bevolking toe volledig fout. Wat zien de mensen in die straat ? Ze zien dat die gasten worden opgepakt en enkele uren nadien al terug in dezelfde straat staan en rond dezelfde auto's staan rond te draaien. In de ogen van de gemeenschap heerst er een vorm van straffeloosheid, zo simpel is dat.
 
De bedoeling van dit filmpje was dat ook niet meer of niet minden om het falend jeugdrecht aan te kaarten. In plaats van daar aan te werken en een effectief jeugdsanctierecht in het leven te roepen gaat men nu diegene die de boodschap bracht viseren. Justitie slaat hiermee de bal mis en maakt zich belachelijk.
 
Tot slot nog dit : enkele kranten lieten uitgebreid advocaat Jos Vander Velpen aan het woord. Hij werd omschreven als jurist, publicist en kenner van extreem-rechts. Jaja, goed gelachen...dat hij fervent aanhanger is van de PVDA (en dus extreem links) en lid van Liga voor de Mensenrechten is wordt er eventjes niet bijgezegd. Heel objectief is die mening dus niet.
 
Onlangs had ik een gesprek met een ex-collega van de cel Jongeren Groepen Geweld van de Antwerpse Politie. Die zei me dat deze dienst dweilt met de kraan open, dat de jeugdrechters gefrustreerd zijn omdat ze geen gepaste maatregelen kunnen nemen en dat die kleine crimineeltjes politie én rechters gewoon uitlachen. Wedden dat ook heel wat jeugdrechters en politiemensen (als ze eerlijk zijn) blij zijn dat iemand zijn nek uitsteekt om de problematiek aan te klagen ?

07:55 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (14) |  Facebook |

Commentaren

Duidelijke Taal Al gelezen wat journalist Luc van Balberghe, de man van AchterhetNieuws, erover schrijft op http://vrijvanzegel.skynetblogs.be ?

Gepost door: Vroem | 05-08-05

halokes Wat een triestige site sis dit seg. nog nooit zoveel achterlijk nieuws bijeen gezien. u bent overtuigd rechts zeker?

Gepost door: Sanne | 05-08-05

onzin Ja hallo terug. Buiten het feit dat u met geen enkel argument naar voor komt zou u beter eens in de spiegel kijken en een cursus Nederlands gaan volgen.

Toch bedankt voor uw bezoek op mijn site.

En euh, ja als parlementair medewerker en perswoordvoerder van Filip Dewinter ben ik overtuigd rechts ja. Kan u nog domme vragen stellen ?

Gepost door: Bart Debie | 05-08-05

fdw's filmke één vraagje: waarom niet gewoon de booschap brengen binnen de grenzen van de wet, en de minderjarigen in kwestie anonimiseren? dan was deze randdiscussie niet nodig geweest (tenzij dit juist de bedoeling is?); meer nog, dan had het debat zich misschien toegespitst op de 'kern van de zaak', het falend jeugdrecht, want daar was het toch om te doen, of vergis ik mij?

Gepost door: eco | 05-08-05

media De feiten brengen wij al 10 tallen keren. De politiek correcte media zwijgt ze dood en zo wordt het publieke debat over het jeugdsanctierecht in de kiem gesmoord. Door deze 'provocatie' is het debat nu in al zijn hevigheid losgebarsten.

Bovendien is het nog de vraag of de wet wel overtreden werd. De wet op de jeugdbescherming zegt dat het verboden is om minderjarigen die een sanctie (lees veroordeling) kregen publiekelijk te maken. Hoe moesten wij weten dat die gasten veroordeeld waren ? Dus strikt juridisch ontbreekt hier een bestanddeel van het misdrijf.

Tot slot is er nog het maatschappelijk debat : die kereltjes profiteren juist van hun anonimiteit. Zij weten dat al te goed en misbruiken dat dagelijks. Waarom moet dat nog langer anoniem blijven ?

Gepost door: Bart Debie | 05-08-05

re: media hebben jullie dan al ooit gelijkaardig filmmateriaal gebracht waarbij eerst gepoogd wordt binnen de grenzen van de wet te blijven? wint het debat aan waarde door die daders herkenbaar in beeld te brengen, ik dacht het niet: integendeel, het debat is aan het verzanden in een procedurestrijd rond het feit of dit al dan niet zo in beeld mocht worden gebracht, en niet over het jeugdsanctierecht...
juridisch: bij mijn weten is het feit of ze al dan niet een strafrechtelijke veroordeling opliepen irrelevant en mag het zoiezo niet, maar misschien kun je als gewezen 'macht der wet' even het correcte artikel citeren?

Gepost door: eco | 05-08-05

vtm mag het wel! gisteren avond op het nieuws was te zien dat er een Familie zigeuners zich waren gaan huisvesten in een werfcontainer!! Het was mens onteerend want ze hadden daar geen stromend water!!! Kunnen de werfverantwoordelijken nu nergens meer rekening mee houden, op zen minst stromend water voorzien he in die containers en liefst ook integan en internettoepassingen he!!
Enfin de kern van de zaak is dat die familie uitgeprocedeert is en dus illegaal in het land zijn. De cameraman van vtm gaat zomaar binnen en aangezien de ouders niet aanwezig zijn intervieuwen ze de kleine van 10 jaar maar. Ook niet gemaskeerd!!! Of met toelating van de ouders!!!
Als de aannemer zijn container zelf terug wil gaan gebruiken of verplaatsen zal hij nog lang mogen wachten zeker!!!
Het uitwijzingsbeleid faalt enorm he die mensen moeten terug naar het land van herkomst uitgewezen worden en indien ze beroep aantekenen moeten ze opgevangen worden en niet op straat losgelaten worden he daar komt toch alleen maar criminaliteit van voort!
Ten slotte vind ik dit ook geen leven voor die mensen en kinderen hoor maar het werd op het nieuws weer zo gebracht alsof we geen hart hebben en van elke container een hoofdverblijfplaats met alle comfort moeten voorzien. En als het parket zich bezighoud met onderzoek naar niet gemaskeerde kinderen op tv dan moeten ze het bij vtm ook maar doen zeker.

Gepost door: goof | 06-08-05

VB: Volhardt in de Boosheid Het filmpje dat Bart De Bie op zijn website heeft geplaatst, en waar Filip Dewinters site naar linkt, toont feiten van meer dan een jaar oud. De minderjarige daders ervan zijn al lang aangehouden en veroordeeld.
Op het moment dat ze de feiten begingen, was veiligheidsschepen Grootjans, wiens beleid deze beelden zogezegd op de korrel moesten nemen, nog niet in functie.

Het verhaal van de 'sympathiserende bewoner die het filmpje eerst naar de politie en dan naar FD bracht' is dus gelogen.

Voor de tweede keer in enkele maanden overtreedt de VB-veiligheidsadviseur de wet, en gebruikt hij politiedocumenten op onrechtmatige wijze voor politieke doeleinden.

Zijn tactiek, de terechte grieven van een deel van het volk misbruiken om hele bevolkingsgroepen te stigmatiseren , is oud en erg populair. Ze wordt zelden gebruikt om de leefbaarheid te verbeteren. De Bie past ze toe om een verkozen en beëdigd mandataris te beschadigen, en om een beleid van discriminatie en repressie te institutionaliseren. Hij doet dat met de zegen van zijn fractievoorzitter, die liever de wet overtreedt, dan wetsvoorstellen indient. 'Hart voor Antwerpen', iemand?

Bart De Bie is niet parlementair onschendbaar. Hij heeft de wet overtreden, en stelt zich als dusdanig bloot aan vervolging. Dewinter verschuilt zich achter zijn parlementaire onschendbaarheid. Hoor ik daar een kop rollen?
We zullen de komende dagen zien, hoe hard FD Bart De Bie nog nodig denkt te hebben.

De trots waarmee De Bie zijn werkgever en fractievoorzitter helpt de wet op de kinderbescherming te overtreden, is misplaatst.

De manier waarop hij, bij wijze van 'verdediging', vooroordelen, halve waarheden en hele leugens aan elkaar rijgt om een bevolkingsgroep systematisch te demoniseren, is precies datgene waar het VB voor veroordeeld is. Dewinter zei dat hij 'de tanker zou keren'. Hij is goed bezig, en De Bie bewijst hem een uitstekende dienst.

Na de leugens en verdachtmakingen over illegalen, verspreidt hij nu leugens en verdachtmakingen over jonge allochtonen. Bart De Bie liegt, maar verspreekt zich op het weblog van Jürgen Verstrepen: eerst beweert hij niet te weten welke tuchtmaatregelen tegen de daders zijn genomen, en daarna omschrijft hij het als 'een cursuske volgen'. Verder doet hij alsof terechte kritiek op de immorele en onwettelijke praktijken van Dewinter en hemzelf, bedoeld is om zijn partij het zwijgen op te leggen. Maar niemand vraagt hem om te zwijgen. Het VB wordt enkel, zoals ze zelf zo graag willen, behandeld als elke andere partij: ze wordt teruggefloten als ze over de schreef gaat.

Op 1 augustus jl. schreef De Bie hier in een bericht over de arrestatie van 15 linkse stickerverkopers in Boechout - waarbij een minderjarige werd opgesloten, eveneens in strijd met de wet - het volgende: "Misschien kan Blokbuster eens nadenken over het feit dat er regels zijn in deze samenleving waar iedereen zich aan moet houden".

Die regels noemen we wetten. Ze gelden voor Bart De Bie, en ze gelden voor Filip Dewinter, die er als verkozene bovendien trouw aan heeft gezworen. Inclusief de wet op de kinderbescherming.


Steeds meer mensen geraken gedegouteerd van de praktijken van Dewinter en zijn vazallen, die beleidsverantwoordelijkheid eisen, maar niet eens hun verantwoordelijkheid nemen als oppositiepartij. De kiezer is niet dom, en ik denk dat hij voor dìt soort 'leefbaar Antwerpen', dat aaneenhangt van manipulatie, verdachtmakingen, zwartepieten en minachting voor de rechtsstaat, zal bedanken.

Een fractieleider die leugens, overtredingen en misbruik van minderjarigen voor stemmingmakerij en politieke spelletjes verkiest boven het investeren in wettelijke en werkbare wetsvoorstellen, het bedenken van oplossingen voor problemen en het voeren van constructieve oppositie, verliest alle geloofwaardigheid bij zijn achterban.

Met Filip Dewinter aan het roer is het VB geen tanker, maar een zinkend schip. De enige koerswijziging die ervan te verwachten is, is naar beneden. Een slimme rat maakt zijn borst nu al nat.
Ik hoop dat Bart kan zwemmen.


PS: bedankt voor het wissen, Bart. Prima gelegenheid om mijn tekst nog wat bij te slijpen. Hoe wist je dat ik altijd een kopie bewaar?

Loquendi libertatem custodiamus.

"Er (zijn) regels in deze samenleving waar iedereen zich aan moet houden" (Bart De Bie)

Gepost door: tegast | 07-08-05

Flip flatert, Bart blundert (opnieuw) De overtreding van De Bie en Dewinter schuilt 'm erin, dat het onwettelijk is om van minderjarigen die door de rechter een tuchtstraf zijn opgelegd, identificatie mogelijk te maken, bijvoorbeeld door herkenbare beelden te verspreiden. Dan is het erg dom om, ter verdediging van die aanklacht, te gaan roepen dat ze 'geen straf' kregen.

Gepost door: Qu'Riq Al'Ambiq | 07-08-05

pff Zo zo, Peter De Ryck heeft ook mijn site ontdekt. De verzuurde mislukkeling die uit onze partij gesmeten werd heeft niets anders te doen dan zinsloze stukken te posten. Enfin, goed we kunnen er allemaal eens hard om lachen. Oei, blijkbaar op een teen getrapt met mijn posting over blokbuster.

Er wordt hier geschreven dat minderjarigen een "tuchtstraf" krijgen van de rechten. Hilarisch want deze term komt niet eens voor in het strafrecht. Onzin dus.

Wie zegt er dat wij wetten overtreden ? Tot op heden heeft het hypocriete parket niet meer gezegd dan dat zij een opsporingsonderzoek voeren. So what ? Ze moeten toch iets zeggen als de voorzitter van de Liga van de mensenrechten gaat klagen . Zwak hoor...

Ach ja, ik ga niet veel woorden meer vuil maken aan personen die eerst ultralinkse praat verkopen op collega Verstrepen zijn site en dan op die van mij terecht komen. Ik zie jullie wel eens in oktober 2006 wanneer je een electoraal pak voor de broek krijgt !

Gepost door: Bart Debie | 08-08-05

antwoord aan "tegast" beste "te gast,"
ik vrees dat u er ver naast zit.
en geef nu toe, dat de heren debie en de winter goed kunnen zwemmen he, dat in tegenstelling tot andere partijen , die zie ik alleen maar spartellen!
aan de reacties te lezen(kranten,man in de straat) denk ik dat zinkend schip een verkeerde annalise van uw is.
neem alvast op uw schip zwembandjes mee, in geval van...

gina de groof

Gepost door: gina de groof | 09-08-05

BEDANKT TE GAST Ik wil via deze weg te gast even bedanken voor het feit dat hij mij nog maar eens duidelijk heeft gemaakt waarom het Vlaams Belang een noodzaak is voor onze samenleving. Moest die er niet zijn dan wordt er door de pollitiek correcten die met lange brieven en als rasechte "would-be"-intellectuelen ons hun gedachtengoed (of zeg maar 'goed') aan ons proberen op te dringen. Trouwens: u start al verkeerd --> de daders aangehouden en veroordeeld ... da's een goei ! Men wil jongeren al lagen rijden met de auto vanaf 16 jaar, ja zelfs stemmen .... maar als ze iets verkeerd doen dan zijn ze niet verantwoordelijk voor hun daden... jeugdsanctiebeleid is in België is om mee te lachen. Maar als je dat zegt ben je een fascist. Enfin, ik wist niet dat er dan zoveel fascisten in de VS en het Verenigd Koninkrijk rondliepen.

Gepost door: JUDGE DRED | 09-08-05

Film'ke. Heeft iemand dat film'ke al op Kazaa ofzo geplaatst. 't Blijft van websites verdwijnen.

Gepost door: Ikke | 14-08-05

DOE ER WAT AAN !!!! quote : Onlangs had ik een gesprek met een ex-collega van de cel Jongeren Groepen Geweld van de Antwerpse Politie. Die zei me dat deze dienst dweilt met de kraan open, dat de jeugdrechters gefrustreerd zijn omdat ze geen gepaste maatregelen kunnen nemen en dat die kleine crimineeltjes politie én rechters gewoon uitlachen. Wedden dat ook heel wat jeugdrechters en politiemensen (als ze eerlijk zijn) blij zijn dat iemand zijn nek uitsteekt om de problematiek aan te klagen ? : unquote

Dit is volledig waar, de politie en parketten beschikken niet over voldoende maatregelen en effectieve bestarffingen om dergelijke crimineeltjes de kop in te drukken.

Ik kan dan enkel maar aan de politieke partijen vragen : DOE ER WAT AAN !!!!!
Jullie (politiekers) moeten het initiatief nemen, niet de politie en de parketten annex jeugrrechtbanken, die zelf gebonden zijn aan de wettelijke bepalingenen beperkingen.

Gepost door: POS | 01-09-05

De commentaren zijn gesloten.