12-08-05

Record aantal vluchtelingen

Dit jaar stevent ons land af op een record aantal politiek vluchtelingen en asielzoekers. Zo meldt De Tijd dat er in de eerste helft van dit jaar al 1704 erkende vluchtelingen waren tegenover 839 vorig jaar. Indien de tendens zich voortzet zal er dus een record aantal vluchtelingen zijn in ons land. Er wordt hierbij niet gesproken over de nog grotere aanwezigheid van vluchtelingen die niet eens erkend zijn of nog in hun aanvraag procedure zitten.
 
Het aantal repatriëringen van illegalen in ons land is ook problematisch te noemen. Zo meldt het jaarverslag van comité P dat er in 2004 11047 verwijderings"pogingen" waren (rare terminologie als je het mij vraagt), waarvan er slechts 7460 effectief waren. Volgens het comié P is het slaagpercentage slechts 67,7%. De reden hiervoor is volgens hetzelfde rapport "de verbale weigering (??) en de afgelasting door de Dienst Vreemdelingenzaken".
 
Schijnbaar volstaat het als illegaal om te weigeren het land te willen te verlaten om hier rustig voort in de illegaliteit te leven. Het zoveelste bewijs dat het vreemdelingenbeleid in ons land totaal fout loopt.

13:05 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Is er nog plaats op den overbevolkten tram ? Was het niet de gewezen eerwaarde pater Johan Lehman,die zich enkele
tijd geleden verheugde dat er destijds al, op enkele jaren tijd ca. 500.000
"nieuwe Belgen" bijgekomen waren,begrijpe wie kan (ikke niet) ? Hoeveel politiek correcte acolieten heeft dit gewezen paterke,die hiermee wel zouden instemmen ? Is dit aantal immigranten geen groot percentage t.o.v. van de reeds aanwezige "landgenoten" in een kwasi-overbevolkt land met een lekkend sociale-zekerheids-reservoir , een territorium dat niet uitbreidbaar is en stijgende werkloosheid door o.a. delocalisatie van bedrijven ? Hoeveel mensen binnen de autochtone gemeenschap zouden dergelijke hoge immigratiecijfers aanvoelen (terecht of onterecht ?) als "niet-militaire gebiedsverovering" ??????
Ik weet het (nog) niet ,maar ik denk het wel te zullen weten na de verkiezingsuitslagen van 2006 en 2007, waarna een rechtse coalitie een rechts immigratiebeleid zal voeren ("streng maar rechtvaardig") in de wetenschap dat de economische toestand verhindert dat de gebraden kiekens aan de bomen groeien. De politiek-correcte naievelingen wanen
zich "au Pays de Cocagne",quod non ! Zou het kunnen zijn dat de sossen en de gifgroenen beseffen dat immigranten hun enige kiesvijver zijn,waaruit ze nog kunnen vissen ?

Gepost door: Dirk Van Dessel | 12-08-05

Rechtzetting! Mijn beste, mag ik u erop wijzen dat volledig buiten onze wil de laatste letter (L) van uw naam is weggevallen!

Gepost door: P.M. | 12-08-05

niveau Beste PM, Mag ik u er op wijzen dat uw niveau bijzonder hoogstaand is.

Gepost door: Bart Debie | 12-08-05

De commentaren zijn gesloten.