16-08-05

Racistische politie ?

Vandaag kreeg een zekere Houssin Ben Hadach een forum van een halve bladzijde in Gazet Van Antwerpen. De boodschap die de man te vertellen had was het feit dat hij een petitie gestart was tegen alle mogelijke vormen van discriminatie tegenover allochtonen. De petitie is zelfs online te vinden via www.multicultureel.be .
 
Het verhaal is geen nieuws : allochtonen worden volgens hem constant gediscrimineerd in de scholen, op de arbeidsmarkt en jare jare jare. Ik meen dat de allochtone gemeenschap eens beter zou stoppen met eeuwig het slachtoffertje te spelen. Het zou al kunnen beteren als de ouders van allochtone jongeren eens wat meer gesensibiliseerd zouden worden. Eens de kinderen op straat zijn is het niet meer hun verantwoordelijk, heet het nu meestal. Sorry, dat geldt misschien in Marakesh zo, maar niet bij ons. Het is o.m. de taak van de ouders om ervoor te zorgen dat uw kinderen op een regelmatige en deftige manier naar school gaan. Het is de taak van de ouders om ervoor te zorgen dat uw kinderen hun naschoolse taken goed uitvoeren. Het is de taak van de ouders om toe te zien dat uw kinderen niet op straat ronddolen en in de criminaliteit belanden.
 
De dicriminatie op de arbeidsmarkt is ook nog zo'n dooddoener. Ik meen dat er momenteel zoveel positieve discriminatie bestaat op de arbeidsmarkt, er bestaan zoveel voordelen voor allochtonen (allerhande cursussen, voortrajecten, ...) dat het best moet lukken om een baan te vinden. Maar pas u tijdens uw werk aan aan onze gebruiken, kom op tijd op uw werk en volg de regels van uw werkgever. Op die manier kan je je job misschien wat langer houden. Allochtonen krijgen tegenwoordiger veel meer extra voorbereiding op een job dan de gemiddelde Vlaming, maar oeioei als we dat durven uitspreken.
 
Allochtonen moeten stoppen met zich in zelfbeklag te wentelen en de geslagen hond uit te hangen. Leer wat harder, doe wat meer uw best, spreek onze taal, leef volgens onze gebruiken. Stop met de zieligaard uit te hangen en trek u op aan diegene uit uw gemeenschap die bewijzen dat het zeker wél kan. Er zijn genoeg voorbeelden van allochtonen die er wel in slagen om hier perfect te integreren, te studeren, onze taal te beheersen, in het verenigingsleven te functioneren, enz.
 
Een afzonderlijk stukje wil ik toch wijden aan het tweede deel van het "interview" met Houssin Ben Hadach. Volgens Ben Hadach is het politiekorps racistisch. Dat ligt mij nogal....euh nauw aan het hart. De twee broers van Ben Hadach zaten een week in de cel nadat ze enkele politieagenten hadden gemolestreerd in Berchem (april van dit jaar). Uiteraard zijn zij onschuldig en is het de politie die racistisch is. Zulke beschuldigingen klinken mij meer dan bekend in de oren. Ik verneem dat ook dat het dagelijkse kost is dat politiemensen de huid vol geschonden worden door allochtonen. Waarom worden die kerels opgepakt ? Omdat ze perfect met alles in orde zijn ? Toch zeker niet omdat ze de wet overtreden en ronduit criminele feiten plegen ? Geloof mij, geen enkele politieman of vrouw zal zich bezig houden met het onterecht controleren of oppakken van allochtonen. Laat ons eens even de proef op de som nemen : kijk eens in de amigoregisters op de politiekantoren. Dat zijn de lijsten met de identiteiten van aangehouden personen. Telkens staat erbij voor welke feiten zij werden aangehouden (bestuurlijk en/of gerechtelijk). Kijk eens even na hoeveel vreemdelingen daar tussen zitten. Kijk ook eens even naar de bezetting in de gevangenissen. Neem bv. de lijst van de gedetineerden in de Begijnenstraat er eens even bij. Tel eens hoeveel vreemdelingen daar zitten en voor welke feiten. Of is het parket, de onderzoeksrechters en het ganse justitieapparaat ook racistisch ?
 
Meneer Ben Hadach, open uw ogen en kijk eens rond in uw eigen gemeenschap. Ik lees in uw interview in één zinnetje dat u ook de fouten in uw eigen gemeenschap zult aankaarten. Wel, ik ben eens benieuwd.
 
De webstek www.multicultureel.be zou ook informatie bevatten over hoe men het best klacht indient tegen de politie. Ik heb reeds enkele malen, via de gemeenteraad, laten navragen in hoever de korpsleiding bereid is om zélf klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen tegen personen, waarvan aangetoond wordt dat zij opzettelijk en valselijk klacht indienen tegen de politie om de politie in een slecht daglicht te plaatsen of om vervolging voor de eigen gepleegde feiten te ontlopen. Het antwoord was dat zulke initiatieven vooralsnog niet aan de orde zijn. Het zou nochtans een teken zijn dat de korpsleiding haar personeel steunt. Momenteel is daar hoegenaamd en helemaal geen sprake van ! 
 
Het hoeft nauwelijks te verbazen dat de politie afhaakt en gedemotiveerd geraakt. Met de politiek correcte gedachtenpolitie van de cel diversiteit, een sukkelachtige dienst Interne Zaken en een burgemeester die dit korps liever kwijt dan rijk is, zal het er niet op beteren.

08:19 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (37) |  Facebook |

Commentaren

Wanneer petitie tegen autochtone discriminatie en anti-blank racisme ? Gebeurt het nooit dat autochtonen gediscrimineerd worden door "positieve" discriminatie van minderheden ? Wil de Politie niet bij voorrrang vrouwen en allochtonen aanwerven, zoals ik meen uit een krantenbericht te hebben kunnen afleiden ? Hoveel gevallen van anti-blank racisme zouden er dan wel onder de politiek-correcte mat geveegd worden,ondanks het feit dat de Vlaamse tak van de Indo-Germaanse Gemeenschap, de ethnische meerderheid der belastingbetalers dus, juist door hun numerieke meerderheid, toch het hoogste volume belastingsgeld ophoest ? Kijk een op de website van het CGKR en zoek eens heel lang en met een vergrootglas ,onder de rubriek "rechtspraak" naar gevallen van "anti-blank" racisme . Worden dergelijke gevallen door mensen behorende tot de Indo-Germaanse Gemeenschap ("blanken", maar 's zomers bruin of rood) niet doorgegeven (het veel gehoorde : "men doet er toch niets aan") of zou het CGKR dergelijke gevallen niet (grondig) onderzoeken ? Waarom is er geen parlementair met-ballen-aan-zijn-lijf die Guynokio (onder wiens bevoegdheid het CGKR valt) eens aan de tand voelt over het aantal gevallen van anti-blank racisme die door het C.G.K.R. dan wel zouden behandeld zijn ? Ik vind dit belangrijk omdat ik een 10-tal jaar geleden zelf eens door allochtone jeugdcriminelen te Brussel werd overvallen,met een mes bedreigd (niet verwond) en beroofd, onder het debiteren van anti-blank racistische slogans op rijm in het Frans :"salaud...pâlot" en "connard...Pied Noir" . Mijn relaas tegen de toenmalige Spoorwegpolitie beperkte zich tot hun schouderophalende uitlating :"dat horen we hier elke dag" ,wat erop wijst dat ik zeker niet het enige slachtoffer was van anti-blank racisme rond die zelfde periode.

Gepost door: Dirk Van Dessel | 16-08-05

Racistische politie? Neen. Racisme binnen de politie?Ja We moeten niet veralgemenen, maar wel realistisch blijven. Binnen de politie bevinden zich nu éénmaal spijtig genoeg racistische individuen. Ik beschuldig niemand, doch stel mij gewoon een paar vragen. Een paar jaar geleden liet de voorzitter van het VBJ mij persoonlijk weten, dat een bepaalde politieagent, van de Antwerpse politie geregeld vertrouwelijke informatie doorspeelde aan Filip Dewinter. Deze agent kwam frequent naar het VB-secretariaat, gelegen op de Amerikalei 98 te 2000 Antwerpen. Zo werd mijn lokale voorzitter, Dhr. Vanwesembeeck Jan door Dhr. Dewinter op de hoogte gebracht van het feit, dat mijn bovenbuur een klacht tegen mij had neergelegt, wegens het zogezegt beschadigen van zijn voertuig ( schending van de privacy ). Ondanks het feit, dat het hier om een lasterlijke aantijging ging, liet de voorzitter mij weten dat ik niet meer in aanmerking kwam voor een lokale bestuursfunctie. Bepaalde individuen trekken bij de Antwerpse politie de deur achter zich dicht, en worden veiligheidsadviseur bij het VB? Duidelijk dat bepaalde personen, NOG STEEDS hun relaties misbruiken, om met voorbedachte rade informatie door te spelen aan Filip Dewinter. Deze persoon wist dat Filip Dewinter het filmpje over die allochtonen op zijn website zou zetten. De politie is evenmin racistisch, dan dat alle allochtonen criminelen zijn. Spijtig genoeg zijn het steeds dezelfde rotte appels die het verpesten voor de ganse fruitmand. Ps. ik heb voor alle zekerheid een copy genomen van mijn eigen posting.

Gepost door: Peter De Ryck | 16-08-05

@ Peter De gefrustreerde Frustraties Peter ? Dat verhaaltje over JVW heb je nu al tientallen keren verspreid via het net. Op alle fora op het internet spuwt men jou uit. Pfff. We gaan allemaal eens een traan laten omdat je geen bestuursfunctie in Deurne hebt gekregen.

Als je eerlijk bent zal je moeten zeggen dat ik zeker niet de persoon ben die je bedoelt met de "agent op de Amerikalei". De rest van jouw verhaal zijn verzonnen nonsens.

Je hebt het toch zo moeilijk met dat filmpje hé. De waarheid kwetst nietwaar. Geloof me dat je het laatste nog niet gezien hebt. Het publiceren van dat filmpje hoort nu eenmaal bij mijn taak als perswoordvoerder van Filip Dewinter, of je dat nu leuk vind of niet.

Iedereen kent uw motieven en je fantastische link met "Blokwatch".

Maar ja, laat uw frustraties gerust bot vieren op het internet, zo val je tenminste niemand anders lastig. Toch leuk dat ook jij een trouwe fan van mij geworden bent. Zo zorg je tenminste mee voor mijn campagne en reclame. En dat volledig gratis. Dank u Peter !

Gepost door: Bart Debie | 16-08-05

Bart .................................. Bedoel je die negatieve reclame omtrend uw omstreden bijdrage binnen de hoofdkantoren van het VB-Brussel? Vervolgens zet Filip Dewinter een strafbare film op zijn website. Ik wil u niet beschuldigen, doch heb toevallig op de weblog van Jurgen Verstrepen, een reactie gelezen betreffende uw ''zogezegde'' persoonlijke bijdrage. Op een negatieve manier in de belangstelling staan, noemt u campagne voeren ( ROFL )?

dinsdag, 24 februari 2004, 18u06

Commissaris-folteraar wordt parlementair medewerker Vlaams Blok

De geschorste Antwerpse politiecommissaris Bart De Bie wordt parlementair medewerker van het Vlaams Blok.

25-02-2004

De voormalige commissaris van zone-West werd verleden zomer preventief geschorst na inverdenkingstelling wegens mededaderschap aan schriftvervalsing, misbruik van zijn gezag als politieambtenaar, slagen, foltering, vernieling van roerende goederen, verduistering en inbreuken op de antiracismewet. Hij mishandelde Turken op het politiebureau.
De advocaat van De Bie is Blokker Rob Verreycken, die tegelijk in de Antwerpse gemeenteraad een oordeel velde over de positie van de politieman. Verreycken is meermaals gesignaleerd en veroordeeld voor slagen en verwondingen tegen migranten en tegen progressieve politici, o.m. tegen Kris Merckx (PVDA) en de jongsocialisten.

De Bie was volgens Gazet van Antwerpen (18 februari) al enige tijd lid van het Vlaams Blok, hoewel hij dat zelf ontkende. Door uit te pakken met deze geweldenaar illustreert de partij van De Winter opnieuw dat de terreur tegen migranten en linkse krachten haar fundamentele politiek blijft. Info; http://www.ptb.be/scripts/article.phtml?section=A2AA&obid=22816
Zijn dit ook allemaal nonsens en leugens?

Gepost door: Peter De Ryck | 16-08-05

@ Peter Ja zeker en vast . Nu bijna drie jaar na de valse beschuldigingen aan mijn adres heeft het parket nul noppes nada ondernomen. Zegt genoeg. Wedden dat ze kort voor de verkiezingen zullen afkomen ? Doorgestoken kaart ! Wees gerust, de kiezer zal wel oordelen...

Uw referentie trekt ook al op niks : het extreem linkse solidair.be ; goed gelachen.

Trouwens Peter, ge zijt ongelooflijk uit uwe nek aan het kletsen want ik heb nooit of te nimmer bij het VB afd Brussel gewerkt. Je kent niet eens de juiste terminologie. Of ben je jaloers dat je zelf geen functie hebt gekregen binnen de partij ? Uw naam worden in de gangen van onze fractie op hoorngelach onthaald.

De mensen trappen niet meer in uw onvoorstelbare onzin die je dagelijks over verschillende internetfora de wereld instuurt. Trouwens, hoe zit het met die partij die je ging stichten ? Niks geworden zeker.. Nu bij blokwatch, je zit tenminste op uw plaats.

Doe de mensheid een plezier en sluit u verder op in uw appartementje op de Ter Heydelaan in Deurne. Meer energie wens ik niet te verspillen in een figuur zoals u.

Tot in 2006 Peter ? Drinken we samen ene op onze overwinning of ga je je in je pint verslikken ?

Gepost door: Bart Debie | 16-08-05

@Bartje Beste Bart, ik ben geen medewerker, doch wel een symphatisant van Blokwatch, en bijna twee jaar een uiterst tevreden sp.a- lid. U bent daarentegen dé perswoordvoerder van Filip Dewinter. Mag ik zo vrij zijn om u even te citeren? '' Uw naam worden in de gangen van onze fractie op hoorngelach onthaald ''. Wat die pint betreft; u bent steeds van harte welkom in dé Taverne van Deurne noord.

Gepost door: Peter De Ryck | 16-08-05

SPA ? Van Vlaams Blok (toen nog) naar SP.a ?? Amai, serieuze ommezwaai Peterke. Van een Vlaams Nationalistische partij naar de sossen ? Dat zegt toch wel héél veel over principes en politieke overtuiging. Ge gaat gewoon waar ge uwen onzin verkocht krijgt en gooit al uw overtuigingen overboord of verkoopt ze a la carte.

Nadat ge buiten gezwierd zijt op verschillende internet forums komt ge nu hier terecht.

"in de gangen van de fractie" : Peter, gij hebt nog nooit een fractie van dichtbij gezien, laat staan bij eender welke partij. En in de gangen zijt ge waarschijnlijk ook al niet welkom.

Ik woon ook in Deurne en ben benieuwd welke kroeg ge bedoelt ?

Gepost door: RAGO | 16-08-05

Dé referentie Dat men bij de spa mensen van het VB uitlacht, dat is al langer geweten.
Ook is geweten dat zij zich wentelen in hun eigen gelijk en iedereen beschouwen als dom kiesvee, waarvoor zij moeten beslissen wat zij denken.

Meer en meer mensen hun ogen gaan open .... ze geloven al die onzin niet meer.

Gepost door: Floep | 16-08-05

Webdesign Wat ik mij ook afvraag: mag blokwatch zomaar de layout van het VB stelen?

Dat lijkt me toch sterk.

Gepost door: Floep | 16-08-05

kroeg ? Als liefhebber van het betere gerstennat én als voormalig inwoner van Deurne ben ik ook wel benieuwd welke kroeg Peter bedoelt.

Ja ja Peter, sinds een tijd al verhuist naar elders. Waar ? ra ra ra en lees de gazet binnenkort.

Anders dan u hou ik vast aan mijn principes en mijn doorgedreven Vlaams nationalisme. Nog geen honderdduizend belgicitische rechtbanken kunnen mij daar van af houden.

belgie barst !

Gepost door: Bart Debie | 16-08-05

goei vraag Goede vraag, ik doe eens navraag bij onze webmaster. Dat is niet Peter de Ryck, want ook die heeft ooit beweert onze webmaster te zijn. Nog harder gelachen...

Gepost door: Bart Debie | 16-08-05

@Bartje De heren zijn, of waren woonachtig binnen het district Deurne?Dan zou je toch mogen verwachten, dat jullie op zijn minst zouden weten welke Taverne in Deurne tegenwoordig de place to be is? De ambiance is daar steeds verzekerd, dit tot in de vroege uurtjes. Verder heb ik daar heel veel vrienden, al zijn de meeste wel bi ,homo, en lesbisch( hopelijk geen probleem? ). De uitbater, of het personeel zet(ten) met alle plezier een mooie kraag op uw biertje Bart ( ROFL ). Ps. toch geen onderdak gekregen van Rob Klop?

Gepost door: Peter De Ryck | 16-08-05

@ Bartje den bleiter Geen goede vraag Bart, of denkt die persoon soms dat hij de weisheid in pacht heeft? Die vraag is ondertussen zo oud als de straat. Waarom heeft uw partij dan nog nooit klacht neergelegt tegen Blokwatch? Informeer u ééns grondig bij uw goede vriend R.V.

Gepost door: Peter De Ryck | 16-08-05

:-) Neen, toch niet. En met holebi's heb ik geen probleem hoor. Enfin, ik ging vroeger ook al niet weg in Deurne dus ik weet niet welke kroeg je bedoeld hoor. Niettegenstaande wat je misschien denkt heb ik wél respect voor andermans mening en ga ik graag in discussie. Dus licht een tipje van de sluier en misschien kom je me wel eens tegen in dat café...

Gepost door: Bart Debie | 16-08-05

oei oei niveau " @ bartje den bleiter" ... niveau Peter, niveau... Ge zijt al nen echte socialist geworden. Wie zijn de onverdraagzamen hier eigenlijk ? Freedom of speech, al eens van gehoord ??

Gepost door: Bart Debie | 16-08-05

kroeg ? Durft hij het niet te zeggen ???? Nen echte sos dus.

Gepost door: Rago | 16-08-05

Dhr. Bart Debie Wat ik wel heb vernomen is dat ''Freedom of speech'' door uw partijgenoten, NOG STEEDS foutief geïnterpreteerd, en misbruikt wordt.
Deze woorden staan niet voor het aanzetten tot..............

Gepost door: Peter De Ryck | 16-08-05

Meneer is niet thuis, zeg maar Bart Nu weet ik nogal niet in welk café ik je (misschien) een pint kan trakteren en eens kan vernemen waarom je nu zo verzuurd bent op de partij waar je ooit lid van was :-)

Gepost door: Bart Debie | 16-08-05

café Hela, geen pint trakteren zonder dat ik er ook een krijg hé.

Gepost door: Pol | 16-08-05

Dhr. Bart Debie @Rago; informeer u ééns grondig bij Filip Dewinter. Niet durven staat niet in mijn woordenboek lieverd. Marginalen vindt je voldoende op café, doch ik prefereer liever een gefundeerd gesprek op niveau ( eventueel met Bart ). Eigenlijk wel leuk als je bepaalde politieke fora leest. De leden van het VB publiceren wel mijn naam, adres, en telefoonnummer, maar mijn stamcafé kennen ze niet. Informeer misschien ééns bij het VBJ-Deurne? Daar waar het VBJ-Deurne, dankzij Peter De Ryck de premiére mocht geven van Filip Dewinter zijn geflopte CD. Wat was eigenlijk de échte reden waarom men hét partijcafé ( 2 collors ) in Deurne gesloten heeft? Weten jullie het?

Gepost door: Peter De Ryck | 16-08-05

Peter de Ryck Bart,

Die man is de vermelding niet eens waard !

Gepost door: bestuurslid Deurne | 16-08-05

@Jan Vanwesembeeck- @Bart Debie Nog steeds geen haar veranderd Jan Vanwesembeeck! Waarom ik o.a. verzuurd was Bart? Dat kwam vooral door Dhr. Vanwesembeeck. Wij waren met verschillende mensen uitgenodigt bij Filip Dewinter, waaronder Dhr. Vanwesembeeck. Wij hebben daar bepaalde afspraken gemaakt met Filip, waar iedereen zich met kon verzoenen . Toen ik thuis kwam, ontving ik een e-mail van mijn lokale voorzitter . Deze liet mij weten, dat het voltallig VB-bestuur van Deurne beslist had, dat de gemaakte afspraak met F.D.W. niet door ging. Waarom ik dit nooit aan F.D.W. heb laten weten?? Ik was maar een gewoon lid, terwijl Jan Vanwesembeeck dé voorzitter is van hét VB-district. Zelfs nu heeft de man nog steeds niet het lef om uit eigen naam te spreken.

Gepost door: Peter De Ryck | 16-08-05

benieuwd ? Iedereen zit nu waarschijnlijk op uw uitleg te wachten Peter ... Als je de naam van de kroeg om god weet welke reden niet publiekelijk durft maken, kan je ze steeds doormailen...

Zoals gezegd, ik betreur uw stijl maar dat is waarschijnlijk wederzijds. Toch vraag ik mij af wat iemand als u bij het VB is komen doen zoeken. Politieke tegenstander of niet, ik vind dat je op een volwassen manier met elkaar in debat moet kunnen gaan. Argumenten pro en contra maken het debat interessant. Ben je het met me eens ? Of is het u intussen ingelepelde cordon sanitaire te machtig ?

Het feit dat je ooit bestuurslid van de afd Deurne wou worden wil toch zeggen dat je ooit het partijprogramma van het Blok hebt gevolgd ? Of niet soms ? Bestuurslid willen worden is net iets meer dan gewoon lid zijn van een partij Peter. Dat wil zeggen dat je je op organisatorisch vlak wil inzetten voor die partij en haar programma.

Wat heeft jou naar de totaal tegenovergestelde richting gedreven ? (zachtjes uitgedrukt) Persoonlijke rancunes tegen iemand ?

Gepost door: Bart Debie | 16-08-05

aha Nagels met koppen Bart !!!

Gepost door: Deurnenaar | 16-08-05

principes Peter, Ik verneem dat je persoonlijk een probleem had met de voorzitter. Dat kon toch wel opgelost worden zeker ?

Maar leg mij nu eens het volgende uit :

Jij wou soliciteren voor de functie van bestuurslid van de afd Deurne. Dat wil zeggen dat je bijzonder gemotiveerd was en het partijprogramma op zijn minst onderschreef. Hoe zit het dan nu met uw Vlaams Nationalistische principes ? Overboord gegooid ?

Hoe kan het dat iemand die zo gemotiveerd was om carriere te maken bij het toenmalige Vlaams Blok nu plots de grote vijand van de partij en haar mandatarissen is geworden ?

Ik vermoed dat uw persoonlijke frustratie zo groot is dat je dat uit in haat en nijd t.o.v. onze partij en haar vertegenwoordigers.

Ook uw nieuwe vrienden van de SP.a zijn een beetje hypocriet. Zij haten ons als de pest (geen probleem) en toch nemen zij een voormalig gemotiveerde Blokker in huis ??? Hallo Cordon ???

Gepost door: Bart Debie | 17-08-05

@Bart Debie Buiten mijn persoonlijke problemen, heb ik o.a. ook ingezien dat het VB. een heel bekrompen kijk heeft op onze samenleving. Mijn motivatie om indertijd lid te worden van het VB? Ik citeer Jan Vanwesembeeck'' 80% van onze leden zijn gemotiveerd vanwege hun vreemdelingenhaat''. Ik was spijtig genoeg geen uitzondering. Gelukkig zijn mijn oogkleppen tijdig afgevallen, en leef ik nu heel gelukkig,binnen een realistische verdraagzame en gekleurde maatschappij. Geen onrealiseerbaar onafhankelijk Vlaanderen, maar een multiculturele, ééndrachtige, en democratische staat . Dagelijks worden jullie geconfronteerd met de realiteit, en toch blijven jullie wanhopig dromen?? Behandel de vreemdelingen met respect, dan behandelen zij jullie met respect. Slaapwel.

Gepost door: Peter De Ryck | 17-08-05

oei oei oei Persoonlijke problemen ? Daar zal ik beleefdheidshalve maar niet op ingaan. Mooie multiculti maatschappij ? Oogkleppen die afvallen ? Wij die dromen ???

Ik weet dat het al laat is Peter, maar de enige die droomt ben jij toch wel ? Wat een ongenuanceerde onzin ! Pff niet eens een deftig antwoord op mijn vraag.

Nog steeds wachtende op de naam van de kroeg.... dream on my friend !

Gepost door: Bart Debie | 17-08-05

@Bart Debie Waarom wil jij persé de naam van de kroeg weten? Waarom zou ik uw aanbod ernstig nemen? Waarom zeg je '' beleefdheidshalve ''? Wie 'a' zegt moet ook 'b' zeggen.Wat die wandelgangen betreft; men kan beter om je lachen, dan je doodzwijgen. Het feit dat je weet waar ik woon, beschouw ik eveneens als een compliment. Als ik al met iemand praat, is het enkel met Filip Dewinter. Met alle respect Bartje, maar je bent uiteindelijk maar een woordvoerder van een woordvoerder. Dan heb ik het nog niet over uw verdienste binnen de partij, voor uw aanstelling als perswoordvoerder van Filip Dewinter. Zelfs Filip Dewinter laat zijn eigen ''denken'' blokkeren, en moet het intellectuele gedachtengoed van zijn meerdere ( o.a. Frank Vanhecke, Gerolf Annemans & Co) volgen.

Gepost door: Peter De Ryck | 17-08-05

Hypocriet @Bart Debie; wat ben jij voor een hypocriet? Op uw eigen forum vriendelijk zijn tegen Peter De Ryck, terwijl je deze mens zit uit te schelden op de weblog van Jurgen Verstrepen. Niet verwonderlijk dat de Antwerpse politie u aan de deur heeft gezet.

Gepost door: Robert | 17-08-05

vriendelijk ? Vriendelijk ? Tegen wie ?

Mag ik er op wijzen dat niemand mij aan de deur heeft gezet. Mag ik er op wijzen dat ik zelf ontslag heb gegeven om bij het VB te gaan werken. De wetgeving voorziet dat dat namelijk de enige mogelijkheid is als je als politieman in de politiek wil gaan.

@ Peter : wat is uw verdienste geweest binnen de partij ? Wat is uw verdienste binnen de SP.a ? Niks dus, gewoon wat rondschelden op het internet en daar houdt het bij op. Je hebt nog steeds niet geantwoord op mijn vraag waar je nu met je Vl nationalistische principes bent gebleven.

Het beste bewijs dat je hier enkel je frustraties aan het botvieren bent. Einde van deze discussie.

Gepost door: Bart Debie | 17-08-05

geen discriminatie? om eens terug tot de kern van de zaak te komen...

discriminatie op het werk: feryn affaire vegeten? vergeten hoeveel werkgevers toen opperden dat ze 'toch wel zelf mogen kiezen wie ze aanwerven zeker': ga je mij vertellen dat bij twee evenwaardige kandidaten de allochtoon niet nagenoeg steeds het onderspit delft ten voordele van de autochtone kandidaat? als ze al uitgenodigd worden op gesprek: sollicitatiebrieven van mohammed of adis verdwijnen nu eenmaal sneller bij het oud papier dan van jan of piet, ongeacht wat er verder in staat... en dit is geen discriminatie?

discriminatie op de woonmarkt: telefacts reportage van een tijdje terug niet gezien? reacties van vele eigenaars niet gehoord: 'ik verhuur mijn huis toch aan wie ik wil zeker'...; weeral: bij mohammed of adis zijn huizen meestal al verhuurd; komt jan of piet daarna, dan is het nog vrij... ga je mij vertellen dat dit geen discriminatie is?

Gepost door: eco | 19-08-05

@eco Ikzelf ken mensen die allochtone werknemers in dienst hebben gehad, die mens zal nu ook twee maal nadenken! Die stuurde gewoon haar kat, om niet beschuldigd te worden van racisme (want zo gaat dat tegenwoordig) heeft die dat een tijd geduld. Heb jij al eens ooit de huizen gezien waar allochtonen hebben gewoond? Bijna volledig afgebroken of het scheelt niet veel! En ik kan het weten, want ik ben er al in veel binnengeweest, en ik kan er mij niet veel herinneren waar het proper was. Niet moeilijk dat een huisbaas twee maal nadenkt. Die mensen hebben nu eenmaal een andere manier van leven.

Gepost door: zazou | 19-08-05

i rest my case 'en ik kan het weten, want...'

welja, meer moet ik niet zeggen: discriminatie is een feit! kunt u zich het voorstellen dat dit voor de welwillende allochtonen (want die zijn er ook, dat durft men wel eens vergeten) op zoek naar een huis of werk bijzonder frustrerend en onrechtvaardig moet overkomen...

beslis nu eens: is er discriminatie? neen? dan spreek je bart debie (en jezelf) tegen, en kun je beter met hem verder discussieren;
is er wel discriminatie? moet men er dan iets aan doen, of is dit gerechtvaardigd? is het gerechtvaardigd dat mohammed's cv bij het papier eindigt, en piet met eenzelfde cv op gesprek mag komen? als je dit niet als een probleem ervaart, kun je allochtonen ook niet beschuldigen van 'te profiteren van het systeem' of de kansen niet te grijpen...; het is het één of het ander...

Gepost door: eco | 19-08-05

@ eco Er zullen her en der wel allochtonen geweigerd worden. Maar is dit omdat ze allochtoon zijn of is dit omdat de verhuurder, werkgever, ... schrik heeft dat ze de woning in kwestie zullen vernielen, geen huur betalen, het werk niet goed doen enz... M.a.w. ik geloof niet dat dat met het allochtoon zijn te maken heeft. Marginale Vlamingen worden net zo goed om die redenen geweigerd. Die kunnen zich enkel niet wegsteken in de slachtofferrol van het racisme.

CV's moet men niet op het vuil gooien. Nodig iedereen uit op gesprek en kies dan de beste kandidaat. Maar dat is nu net het probleem : veel van die allochtonen geraken niet eens zo ver omdat ze zich té gemakkelijk in de slachtofferrol steken. De overheid werkt dit zelfs in de hand, door speciale voortrajecten voor bepaalde jobs te organiseren (zie vorige posts over de politie) geeft de overheid al zelf toe dat deze groepen minder geschikt zijn om de normale gang van zaken te volgen. Waarom moeten zij dan speciale trajecten krijgen en de vele Vlamingen met dezelfde diploma's niet ?

Is er nu disciminatie ? Waarschijnlijk wel, maar er is ook anti-Vlaamse discriminatie of positieve discriminatie. Mag dat dan wel van u ?

Misschien eens verder en dieper nadenken over de reden waarom bepaalde mensen die allochtonen weigeren. Komt dit omdat ze onze taal goed vaardig zijn ? Komt dit omdat ze steeds op tijd op hun werk komen ? Komt dit omdat ze het huurcontract van hun woning zo goed naleven ? Komt dit omdat ze zo in harmonie met hun buren samenwonen ?

Of zijn die eigenaars, werkgevers, leraars, horeca-uitbaters, enz... allemaal geboren racisten ? Of spreken zij "uit ervaring" ?

Tussen alle koren zit kaf en ik ga niet ontkennen dat er af en toe eens een allochtoon onterecht geweigerd wordt, maar veel allochtonen doen niet eens de moeite om verder te geraken en wentelen zich onmiddellijk in zelfmedelijden.

Gepost door: Bart Debie | 19-08-05

zelfmedelijden zelfmedelijden of berusting? het is een mes dat langs twee kanten snijdt, je kunt niet a zeggen zonder b te zeggen...

(ofte, je kunt allochtonen niet verwijten dat ze gemakzuchtig zijn en zich wentelen in hun slachtofferrol, maar tegelijk ook niets willen doen aan de achterstand en discriminatie die er manifest is)

Gepost door: eco | 19-08-05

discrimi ? kijk eens rond in het korps, ge moest een rode kaart hebben om tot de OD te geraken, inspecteur, enz
er waren erbij die nog nooit enige aktiviteit hadden of te lam waren, die werden eens belangrijk voor zo een postje
eco al eens gehoord van hemd is nader dan de broek
depolitisering gewoon een lachertje of voor de simpelen

Gepost door: tutu | 20-08-05

@tutu synthetiseer uw punt eens, want ik zie niet onmiddellijk wat uw post met deze discussie te maken heeft...

Gepost door: eco | 22-08-05

De commentaren zijn gesloten.