25-08-05

Die Grootjans toch...

Het zit niet mee voor Dirk Grootjans (VLD). Je zal maar schepen voor veiligheid zijn in een grote stad als Antwerpen en alles wat je doet mislukt. Nu ja, "alles wat je doet" is in het geval van Dirk Grootjans al veel gezegd want veel heeft de man nog niet laten zien.
 
Sinds het begin van deze gemeenteraadslegislatuur in 2000 heeft Grootjans nog weinig of niets bijgedragen aan de veiligheid in Antwerpen. Eerst ging hij gebukt onder het burgemeesterschap van Leona Detiege en "mocht" hij weinig of niets doen. Nadien kwam Patrick Janssens aan de macht en verdween Grootjans een beetje op de achtergrond van "Sjors en Sjimmy" (Janssens - Van Campenhout).
 
Ik hoor onze schepen voor integrale veiligheidszorg sinds zijn aanstelling dan ook niets anders zeggen dan dat hij "de problemen in kaart gaat brengen" en daarna her en der "actieplannen" gaat schrijven. Bepaalde buurten worden als "hotspots" bestempeld en er worden "buurtregiseurs" aangesteld. Grootjans is al 5 jaar bezig met de problemen in kaart te brengen. Me dunkt weten alle Antwerpenaars echt wel zelf waar zich de problemen in hun buurt bevinden, daar zijn geen studie van 5 jaar en een hoop geitenwollensokken-personeelsleden voor nodig.
 
Je zou kunnen zeggen dat het werk van de schepen voor integrale veiligheid kan afgemeten worden aan de stijgende of dalende onveiligheid. Maar ook dat gebeurt eigenlijk niet echt. Men komt steeds pronken met dalende criminaliteitscijfers. Dat zegt natuurlijk niets over de onveiligheidsgevoelens bij de bevolking. De laatste veiligheidsmonitor (nationaal) toonde aan dat de mensen steeds in minder en minder gevallen aangifte willen doen bij de politie. Het vertrouwen lijkt enigzins weg. Dat zegt toch wel iets over de veiligheidsbeleving bij de bevolking. Bovendien is er een dalende trend in de criminaliteitsregistratie (en ik zeg opzettelijk "registratie") in het ganse land, dus denk ik dat de dalende registratie in Antwerpen ook niet het resultaat zal zijn van het schitterende werk van Dirk Grootjans.
 
De meest recente miskleun van de schepen is de actie van de huis-aan-huis controles (of de Xtra controles zoals hij ze noemt). Je zou toch veronderstellen dat een schepen met een uitgebreid kabinet zo een dossier grondig zou voorbereiden ? Indien de schepen zulke registraties wil uitvoeren zou je denken dat hij OP VOORHAND een advies bij de privacycommissie zou inwinnen ? Neen dus. Vandaag krijgt Grootjans ongelijk en triomfeert de politieke linkerzijde. Over die controles heb ik al eens iets geschreven. Het heeft m.i. geen zin om twee ambtenaren zonder enige bevoegdheid van deur tot deur te laten gaan. Dat is een nepmaatregel en zal geen enkele bijdrage aan de veiligheid in onze stad leveren. Het zoveelste rookgordijn dat wordt opgelaten...
 
Indien de politie over een degelijk uitgebouwde wijkwerking zou beschikken (met grote wijkteams zoals in periode rond 1996) dan weet de politie (én de stedelijke diensten) waar de problemen zich bevinden en kan er gericht aan gewerkt worden. Op die manier zijn dergelijke "huis-aan-huis bezoeken" absoluut niet nodig.
 
Het zit Grootjans dus niet mee. Zijn beleid mislukt telkens opnieuw, de personeelswissels op zijn kabinet zijn amper bij te houden, in de gemeenteraad ligt hij telkens onder vuur van de eigen meerderheidspartijen, zijn eigen partij is het zinken nabij en nu gaat hij weer af als een gieter door dit dossier niet grondig genoeg te laten voorbereiden. Tja, beste Dirk, misschien toch maar terug gewoon advocaat na 2006 ?

09:29 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.