27-08-05

Procureur moet eens nadenken over eigen deontologie

Over de Procureur des Konings van het Hasseltse parket moet ik nog wel iets kwijt. Deze Procureur heeft enkele jaren terug het nationale nieuws gehaald omdat hij ten strijde trok tegen het racisme in de discotheken in Limburg. Hij ging er voor zorgen dat er vervolging werd ingesteld tegen uitbaters en portiers die o.m. klanten de toegang zouden weigeren omwille van huidskleur, afkomst e.d.  Niet alle allochtonen zijn relschoppers, en niet alle allochtonen vallen de vrouwen lastig en veroorzaken vechtpartijen in dancings. Dat is waar, maar de praktijk wijst uit dat er vaak groepen allochtonen op uit trekken op een potje rel te schoppen.
 
In plaats van zich ook op die relschoppers te concentreren verplaatst deze procureur de gerechtelijke aandacht naar de uitbaters en de veiligheidsmensen van de dancings. Hoe zou dat nu komen dat die portiers soms allochtonen viseren ? Omdat die de braafste bezoekers zijn ? Zelfs de bekende Ludo Smits van de homo-dancing Red&Blue (die je moeilijk een VB'er kan noemen) verklaarde onlangs in een krant dat hij op sommige avonden extra portiers moet inzetten omdat er dan veel meer agressie is vanwege allochtone groepjes.
 
Nu goed, de PdK van Hasselt haalde hiermee het nieuws en voerde een "getuige" ten tonele. Op het VTM nieuws was een jonge allochtone man te zien die verklaarde dat hij omwille van zijn huidskleur geweigerd was in een dancing en jare jare jare. Sommige Antwerpse politiemensen moet heel raar opgekeken hebben bij deze beelden. Wie was deze "arme sukkelaar die niet binnen mocht" ? De kerel in kwestie betreft A. E.M., een Antwerpse politieagent die "verlof zonder wedde" genoot om.... de chauffeur te zijn van de Procureur van Hasselt. A. E.M. was dus een betaald personeelslid van de procureur. Mogelijk was deze getuige toch niet zo geheel onpartijdig in dit verhaal. Een tijdje later kwam deze agent terug in actieve dienst en werkt hij nu bij de sectie Info.
 
Onze Hasseltse procureur moet toch eens wat ernstiger nadenken over zijn eigen deontologie. De eigen betaalde chauffeur als een "toevallige" getuige laten opdraven in het nieuws is niet verstandig. Bovendien mogen politieagenten geen bijjob uitoefenen zonder de toelating van het college van Burgemeester en Schepenen. Verlof zonder wedde nemen ontslaat u niet van het feit dat je nog steeds politieman bent. Dus ook hier was het al niet verstandig van de magistraat om een politieman als chauffeur te nemen. Ten derde zou er wel eens een conflict kunnen komen met het beroepsgeheim van de man in kwestie. Wat als de chauffeur in de wagen van de Procureur telefoongesprekken vernam over onderzoeken tegen de politie ?
 
Deze procureur is de witte ridder in de strijd tegen het racisme. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Tijdens zijn lessen in de Antwerpse politieschool hamert hij deontologische principes in de hoofden van de toekomstige inspecteurs. Daar heb ik ook geen enkel probleem mee (toegegeven de man is een uitstekend docent en is ultragemotiveerd). Maar het kan niet dat je anderen de les spelt terwijl je zelf (in een topfunctie) deontologisch in de fout gaat.
 
Update : Ik verneem dat er binnen politiekringen heel wat zenuwachtigheid onstaan is n.a.v. deze posting. "Kijk eens wat Debie durft schrijven over de PdK van Hasselt en oei oei...". Ja de PdK van Hasselt is een machtig man.... so what ? Ik heb met deze posting noch de PdK, noch de agent in kwestie gesmaad, beledigd of wat dan ook. Volgens mij ging de procureur destijds in de deontologisch in de fout door zijn eigen personeel "als getuige te laten opvoeren". Elke advocaat van een aangeklaagde portier kan hierdoor de onpartijdigheid van de getuige in kwestie én van het openbaar ministerie in twijfel trekken. Dat zou de procureur van Hasselt, die overigens een verstandig man is, meer dan wie ook moeten weten.
 
Gaat het parket nu weer achter Debie aan gaan omwille van dit schrijfsel ? Misschien wel maar ik ben niet onder de indruk van de gedachtenpolitie. Freedom of speech...weet je wel.13:22 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Nieuws Verwonderd mij helemaal niet. Typisch Belgisch : men maakt het nieuws dan maar zo dat het volledig in de politiek correcte kraam past. Goed dat ook dit soort waarheden eens aan het licht komen. De procureur moet zich niet beledigd voelen. Indien ze u hier ook al mee proberen te pakken wens ik hen veel succes. Het zal u enkel nog meer stemmen opleveren...

Het is niet enkel de procureur die in de fout is gegaan. Ook die agent moest weten dat die getuigenis niet erg slim was. Die kerel weet toch ook wel dat heel het Antwerpse korps hem zou herkennen, of niet soms ?

Ik denk dat het misschien wel kan zijn dat agent geweigerd werd aan een deur van een disco en dat dat onterecht was. Maar juist omwille van het feit dat hij een werknemer van de proc. is had hij de getuigenis op TV beter aan een ander overgelaten.

Hoe komt het dat portiers allochtonen weigeren ? Pfff met deze vraag trap je een open deur in. Iedereen weet dat, maar het mag hier niet gezegd worden.

Gepost door: Vlaamse leeuw | 29-08-05

De commentaren zijn gesloten.