31-08-05

Forum is online !

Zoals aangekondigd ben ik gestart met een eigen discussieforum. Elke bezoeker kan op de postings op deze site reageren, maar ik ondervind dat er soms toch behoefte is om zelf een onderwerp aan te kaarten, of om uitgebreider op bepaalde punten terug te komen.
 
Via het Over & Out Forum kan iedereen reageren én zelf nieuwe onderwerpen plaatsen. Net zoals deze site zullen de onderwerpen meestal gerelateerd zijn met het veiligheidsthema.
 
Op dit forum zal u ook het onderdeel "flikkenforum" vinden. Hier kunnen politiemensen (met een nickname) hun ei kwijt zonder dat de 'big brother' van allerhande inspectiediensten hen de mond snoert. Op deze manier kan elke burger eens écht weten in welke omstandigheden onze politiediensten moeten werken. Er bestaat tevens de mogelijk dat burgers én politiemensen met elkaar in contact komen. Dingen die onder het beroepsgeheim vallen kunen dan weer aan elkaar worden doorgegeven via de "persoonlijke boodschappen".
 
Klik op de "forum-link" rechts bovenaan deze site en laat uw stem horen ! 

Update : Ik verneem dat er een probleem is met de registratie van gebruikers. Ik laat het probleem nakijken en werk asap aan een oplossing. Intussen kan iedereen al wel reageren of onderwerpen plaatsen als "gast".

11:30 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

30-08-05

VB-parlementslid dient klacht in tegen De Morgen wegens racisme

"Gebeten om te weten", is de leuze van de linkse haatkrant De Morgen. Vorige week nog schreef deze in een artikel dat het een schande was dat enkele andere kranten ingingen op het privé leven van minister Patrick Dewael. De Morgen was daarbij even vergeten dat ze er echter geen probleem mee hadden om de privéproblemen van Vlaams-Belangparlementslid Rob Verreycken in het lang en in het breed (en op een leugenachtige manier) in de verf te zetten ten tijde van diens echtscheiding.
 
Maar vandaag ging De Morgen nog stap verder. En deze keer zullen ze het inderdaad geweten hebben want De Morgen doet hier vandaag nét dat wat ze het Vlaams Belang altijd verwijten. In een bijdrage "Waarom wij de Britten zo haten", schrijft auteur Bart Eeckhout o.m. het volgende :
 
" geen enkele andere volksgemeenschap slaagt erin om de vakantie van anderen zo vakkundig om zeep te helpen als Britten. Ze doen dat een hele zomer lang en overal waar de zon schijnt met hun uniek mengsel aan baldadigheid en arrogantie, hun pathetische drankzucht, hun gebrek aan smaak en eigenlijk gewoon hun lelijkheid en stompzinnige aanwezigheid".
 
Alstublieft ! Het vroegere Vlaams Blok is voor minder veroordeeld. Worden hier geen clichés gebruikt ? Wordt hier geen kwetsende en ongenuanceerde taal gebruikt om een vreemde bevolkingsgroep te viseren ?
 
Dit is een regelrechte inbreuk op de antiracismewet en daarom heeft Rob Verreycken als Vlaams Parlementslid vandaag klacht ingediend tegen de Morgen bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Gaan de politiek benoemde en politiek-correcte rechtbanken nu ook De Morgen veroordelen ?
 
Stel u eens voor dat een politieke partij een artikel zou schrijven met als titel "waarom wij de Islamieten zo haten", en voor de rest exact dezelfde tekst zouden gebruiken.....het kot zou te klein zijn. De Morgen is "gebeten om te weten" en klaar voor een koekje van eigen deeg !

15:43 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Antwerpse ambulanciers dragen kogelwerende vesten

"Het is veiliger, ge voelt dat toch ?". Dit is een bekende uitspraak van onze premier Guy Verhofstadt. Bijgestaan door zijn spitsbroeder en minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael, schermt deze regering met het feit alles veel beter gaat en dat de criminaliteit daalt. Toch raar dat nét die andere vice-premier, Laurette Onkelinx, soms ook minister van Justitie, nu met een wetsvoorstel naar voor komt om geweld en agressie tegen "hulpverleners" strenger te bestraffen. Zo veilig zal het dan wel toch wel niet zijn.
 
Gisteren en vandaag waren in verschillende kranten artikels te lezen over Antwerpse ambulanciers die verklaren dat zij "elk moment met een mes opgewacht kunnen worden". Vaak gaat het personeel van de spoedgevallendiensten een cursus zelfverdediging volgen bij de politie en worden de spoedgevallendiensten zelf ingericht als een versterkte burcht waar je niet zomaar inkomt. Het personeel van het St Vincensiusziekenhuis beschikt volgens het Nieuwsblad zelfs over kogelwerende vesten !
 
Ach, ik vrees dat de maatregel van Onkelinkx er een in pure socialistische stijl zal zijn. Veel beloven, rookgordijnen oplaten en verder niets. Agressie tegen politieambtenaren is een dagdagelijks voorkomend feit. Er staat al jaren in het strafwetboek dat dit strenger bestraft wordt, maar daar blijft het meestal bij. Strenge straffen tegen personen die geweld of agressie plegen tegen de politie blijven steevast uit. Als Onkelinx haar vervolgingsbeleid zo blijft verder zetten mogen ze nog 100 strengere wetten maken, maar zullen ze helaas dode letter blijven.
 
De korpsleiding van de politie doet niet eens de moeite om zich burgerlijke partij te stellen bij dergelijke feiten. De benadeelde politieinspecteurs mogen zelf uitvissen welke stappen ze moeten ondernemen (of beroep doen op de vakbond, als ze er al lid van zijn).
 
Feit is dat het geweld en de onveiligheid steeds toeneemt. Spijts alle dalende cijfers die men uit de hoed tovert, bewijzen deze getuigenissen van ambulanciers nog maar eens het tegendeel.
 
Antwerpen lijkt meer en meer Chigaco aan de Schelde.

14:32 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-08-05

Videogames maken agressief. Het is nu bewezen !

"Videogames maken agressief en dat is nu bewezen". Dat is een krantenkop van het Laatste Nieuws van 22/08/2005. Volgens een Amerikaans onderzoek dat 20 jaar duurde zetten sommige computerspelletjes jongeren aan tot agressief gedrag. Het gaat o.m. over de extreem gewelddadige spelletjes zoals Grand Theft Auto, Manhunt, enz enz..
 
Het Amerikaanse onderzoek bevestigt dus wat het Vlaams Belang op haar persconferentie van 15 sept. 2004 beweerde. Er zijn al jaren onderzoeken over de effecten van videogames op jongeren. Feit is dat die spelletjes qua grafische kwaliteit zodanig op punt staan dat sommige jongeren het verschil niet meer kennen tussen realiteit en fictie. Met name die jongeren die van thuis uit niet de juiste begeleiding, waarden en normen meekrijgen zijn een risicogroep. Zowel in Engeland als in Amerika zijn dan ook feiten bekend van bloedige moorden, gepleegd door jongeren die een videogame "aan het naspelen waren".
 
Het Vlaams Belang heeft hiertoe een voorstel van decreet ingediend in het Vlaams Parlement, om de overheid een betere controle te geven op het vrij verspreiden van bepaalde videogames. Volgens ons moet elk spel op de verpakking een duidelijke vermelding geven over de geschikte leeftijd, de mate van geweld, enz... Een heel goed voorbeeld daarvan is de Pan European Gaming Information (www.pegi.info) dat al heel wat producenten gebruiken.
 
De overheid moet naar mijn mening echter nog een extra stok achter de deur hebben om in bepaalde gevallen de verspreiding van een spel aan banden te leggen. De bescherming van sociaal zwakke jongeren staat prioritair.
 
 
klik hier voor de tekst van de persconferentie van 15/09/04

10:04 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-08-05

Procureur moet eens nadenken over eigen deontologie

Over de Procureur des Konings van het Hasseltse parket moet ik nog wel iets kwijt. Deze Procureur heeft enkele jaren terug het nationale nieuws gehaald omdat hij ten strijde trok tegen het racisme in de discotheken in Limburg. Hij ging er voor zorgen dat er vervolging werd ingesteld tegen uitbaters en portiers die o.m. klanten de toegang zouden weigeren omwille van huidskleur, afkomst e.d.  Niet alle allochtonen zijn relschoppers, en niet alle allochtonen vallen de vrouwen lastig en veroorzaken vechtpartijen in dancings. Dat is waar, maar de praktijk wijst uit dat er vaak groepen allochtonen op uit trekken op een potje rel te schoppen.
 
In plaats van zich ook op die relschoppers te concentreren verplaatst deze procureur de gerechtelijke aandacht naar de uitbaters en de veiligheidsmensen van de dancings. Hoe zou dat nu komen dat die portiers soms allochtonen viseren ? Omdat die de braafste bezoekers zijn ? Zelfs de bekende Ludo Smits van de homo-dancing Red&Blue (die je moeilijk een VB'er kan noemen) verklaarde onlangs in een krant dat hij op sommige avonden extra portiers moet inzetten omdat er dan veel meer agressie is vanwege allochtone groepjes.
 
Nu goed, de PdK van Hasselt haalde hiermee het nieuws en voerde een "getuige" ten tonele. Op het VTM nieuws was een jonge allochtone man te zien die verklaarde dat hij omwille van zijn huidskleur geweigerd was in een dancing en jare jare jare. Sommige Antwerpse politiemensen moet heel raar opgekeken hebben bij deze beelden. Wie was deze "arme sukkelaar die niet binnen mocht" ? De kerel in kwestie betreft A. E.M., een Antwerpse politieagent die "verlof zonder wedde" genoot om.... de chauffeur te zijn van de Procureur van Hasselt. A. E.M. was dus een betaald personeelslid van de procureur. Mogelijk was deze getuige toch niet zo geheel onpartijdig in dit verhaal. Een tijdje later kwam deze agent terug in actieve dienst en werkt hij nu bij de sectie Info.
 
Onze Hasseltse procureur moet toch eens wat ernstiger nadenken over zijn eigen deontologie. De eigen betaalde chauffeur als een "toevallige" getuige laten opdraven in het nieuws is niet verstandig. Bovendien mogen politieagenten geen bijjob uitoefenen zonder de toelating van het college van Burgemeester en Schepenen. Verlof zonder wedde nemen ontslaat u niet van het feit dat je nog steeds politieman bent. Dus ook hier was het al niet verstandig van de magistraat om een politieman als chauffeur te nemen. Ten derde zou er wel eens een conflict kunnen komen met het beroepsgeheim van de man in kwestie. Wat als de chauffeur in de wagen van de Procureur telefoongesprekken vernam over onderzoeken tegen de politie ?
 
Deze procureur is de witte ridder in de strijd tegen het racisme. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Tijdens zijn lessen in de Antwerpse politieschool hamert hij deontologische principes in de hoofden van de toekomstige inspecteurs. Daar heb ik ook geen enkel probleem mee (toegegeven de man is een uitstekend docent en is ultragemotiveerd). Maar het kan niet dat je anderen de les spelt terwijl je zelf (in een topfunctie) deontologisch in de fout gaat.
 
Update : Ik verneem dat er binnen politiekringen heel wat zenuwachtigheid onstaan is n.a.v. deze posting. "Kijk eens wat Debie durft schrijven over de PdK van Hasselt en oei oei...". Ja de PdK van Hasselt is een machtig man.... so what ? Ik heb met deze posting noch de PdK, noch de agent in kwestie gesmaad, beledigd of wat dan ook. Volgens mij ging de procureur destijds in de deontologisch in de fout door zijn eigen personeel "als getuige te laten opvoeren". Elke advocaat van een aangeklaagde portier kan hierdoor de onpartijdigheid van de getuige in kwestie én van het openbaar ministerie in twijfel trekken. Dat zou de procureur van Hasselt, die overigens een verstandig man is, meer dan wie ook moeten weten.
 
Gaat het parket nu weer achter Debie aan gaan omwille van dit schrijfsel ? Misschien wel maar ik ben niet onder de indruk van de gedachtenpolitie. Freedom of speech...weet je wel.13:22 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Open deur bij FN Herstal

Het parket van Hasselt is een grootschalige illegale wapenhandel op het spoor gekomen. Procureur Marc Rubens verklaarde dat zij een grote slag aan het criminele milieu hebben toegebracht door op meer dan 30 adressen huiszoekingen te houden en massa's wapens en munitie in beslag te nemen. In de rand van dit onderzoek werden ook nog eens 3 cannabisplantages ontdekt.
 
Eén van de spilfiguren in de criminele organisatie is een werknemer van wapenfabrikant FN Herstal die wekelijks meerdere wapens, onderdelen en munitie buitensmokkelde. Een woordvoerder van FN Herstal verklaarde in GVA vandaag dat elke werknemer bij FN Herstal bij de volledige assemblage van een produkt betrokken is en zodoende telkens een volledig afgewerkt wapen door zijn handen laat gaan. Een specifiek werkreglement voor FN Herstal is er niet volgens de woordvoerder. Dit vind ik een opmerkelijke uitspraak. Door deze lakse houding is het dus een fluitje van een cent om met een spliksplinternieuwe P90 buiten te wandelen.
 
Nieuw is deze informatie ook al niet. Eind jaren '90 voerde ik een huiszoeking uit in een allochtone VZW in de Diepestraat in Antwerpen. Bij het binnenkomen richtte een vreemdeling een geladen 9mm pistool op mijn agenten. De man kon zonder erg gearresteerd worden en verklaarde toen al dat hij dat wapen (een nagelnieuwe FN 9mm, serienummer niet gekend in het wapenregister) in een café in Luik gekocht had van een werknemer van FN Herstal. Na contact met het Antwerpse parket mocht de man die het wapen op de politie richtte... u raad het nooit.... beschikken zonder meer.
 
De informatie over de werknemer van FN Herstal en het café in Luik werd netjes gerapporteerd via de gebruikelijke kanalen en dat was het dan. Blijkbaar heeft men dus geen lessen getrokken uit dat voorval en staat de deur bij FN nog steeds open. De enigste fabrikant ter wereld die de meest dodelijke wapen maakt (P90 en dito munitie) is SUPER laks in de beveiliging van haar eigen fabriek en opslagruimtes. Een typisch Belgische situatie.
 
Valt het u trouwens ook op dat haast alle berichten van zwaar banditisme zich voornamelijk onder de taalgrens afspelen ?

12:55 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-08-05

Binnenkort op deze site : flikkenforum

Eerstdaags start ik via deze site met een eigen forum. Binnen dit forum kan iedereen zelf onderwerpen aansnijden over politiek, Antwerpse toestanden, allerhande veiligheidsonderwerpen, enz.. Eén deel van dit forum zal het "flikkenforum" worden. Ik merk dat deze site vaak bekeken wordt door politiemensen van verschillende diensten en korpsen. Momenteel kunnen jullie enkel reageren op de postings die ik zelf op mijn site zet. Via het Flikkenforum kan iedereen (mits een aantal spelregels) zelf topics plaatsen. Politiemensen kunnen zo vrij en vrank over alles met elkaar praten. Op die manier kan ook elke bezoeker zelf eens lezen hoe het er écht bij de politie aan toe gaat. Gezien iedereen een alias kan nemen ontsnappen jullie aan het politiek correcte big-brother oog van allerhande inspectiediensten. Vertrouwelijke zaken of zaken die jullie aan elkaar wensen mee te delen zonder dat anderen meelezen (beroepsgeheim) kunnen ook via de optie "personal mail".
 
Waarom dit forum ? Wel, omdat het nuttig is dat mensen uit verschillende diensten en korpsen ervaringen met elkaar delen. Na de politiehervormingen is het politielandschap sterk veranderd en gaat het er op bepaalde diensten vrij chaotisch aan toe. De initiatieven die de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken nemen, zijn niet altijd optimaal. De individuele politieman/vrouw kan met haar grieven haast nergens meer terecht. Via dit forum wil ik hen een stem geven die ook de burger kan horen (lezen in dit geval).
 
Nuttig is ook dat burgers hun ervaringen op deze manier laagdrempelig kunnen delen met politiemensen. Op deze manier kan ik de initiatieven die ik in de politiek wil nemen nog beter afstemmen op de behoeften van zowel veiligheidsmensen als burgers.
 
Let wel : ik zal dit forum als "administrator" goed in de gaten houden. Er zal dus geen plaats zijn voor strafbare uitspraken (de politieke linkerzijde tracht dit steeds uit te lokken op de site van collega Verstrepen) en voor een rondje uitschelden zal er evenmin plaats zijn.
 
Momenteel wordt er nog wat aan de vorm gewerkt, nog even geduld en dan lanceer ik de start van het "Flikkenforum"

13:53 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Die Grootjans toch...

Het zit niet mee voor Dirk Grootjans (VLD). Je zal maar schepen voor veiligheid zijn in een grote stad als Antwerpen en alles wat je doet mislukt. Nu ja, "alles wat je doet" is in het geval van Dirk Grootjans al veel gezegd want veel heeft de man nog niet laten zien.
 
Sinds het begin van deze gemeenteraadslegislatuur in 2000 heeft Grootjans nog weinig of niets bijgedragen aan de veiligheid in Antwerpen. Eerst ging hij gebukt onder het burgemeesterschap van Leona Detiege en "mocht" hij weinig of niets doen. Nadien kwam Patrick Janssens aan de macht en verdween Grootjans een beetje op de achtergrond van "Sjors en Sjimmy" (Janssens - Van Campenhout).
 
Ik hoor onze schepen voor integrale veiligheidszorg sinds zijn aanstelling dan ook niets anders zeggen dan dat hij "de problemen in kaart gaat brengen" en daarna her en der "actieplannen" gaat schrijven. Bepaalde buurten worden als "hotspots" bestempeld en er worden "buurtregiseurs" aangesteld. Grootjans is al 5 jaar bezig met de problemen in kaart te brengen. Me dunkt weten alle Antwerpenaars echt wel zelf waar zich de problemen in hun buurt bevinden, daar zijn geen studie van 5 jaar en een hoop geitenwollensokken-personeelsleden voor nodig.
 
Je zou kunnen zeggen dat het werk van de schepen voor integrale veiligheid kan afgemeten worden aan de stijgende of dalende onveiligheid. Maar ook dat gebeurt eigenlijk niet echt. Men komt steeds pronken met dalende criminaliteitscijfers. Dat zegt natuurlijk niets over de onveiligheidsgevoelens bij de bevolking. De laatste veiligheidsmonitor (nationaal) toonde aan dat de mensen steeds in minder en minder gevallen aangifte willen doen bij de politie. Het vertrouwen lijkt enigzins weg. Dat zegt toch wel iets over de veiligheidsbeleving bij de bevolking. Bovendien is er een dalende trend in de criminaliteitsregistratie (en ik zeg opzettelijk "registratie") in het ganse land, dus denk ik dat de dalende registratie in Antwerpen ook niet het resultaat zal zijn van het schitterende werk van Dirk Grootjans.
 
De meest recente miskleun van de schepen is de actie van de huis-aan-huis controles (of de Xtra controles zoals hij ze noemt). Je zou toch veronderstellen dat een schepen met een uitgebreid kabinet zo een dossier grondig zou voorbereiden ? Indien de schepen zulke registraties wil uitvoeren zou je denken dat hij OP VOORHAND een advies bij de privacycommissie zou inwinnen ? Neen dus. Vandaag krijgt Grootjans ongelijk en triomfeert de politieke linkerzijde. Over die controles heb ik al eens iets geschreven. Het heeft m.i. geen zin om twee ambtenaren zonder enige bevoegdheid van deur tot deur te laten gaan. Dat is een nepmaatregel en zal geen enkele bijdrage aan de veiligheid in onze stad leveren. Het zoveelste rookgordijn dat wordt opgelaten...
 
Indien de politie over een degelijk uitgebouwde wijkwerking zou beschikken (met grote wijkteams zoals in periode rond 1996) dan weet de politie (én de stedelijke diensten) waar de problemen zich bevinden en kan er gericht aan gewerkt worden. Op die manier zijn dergelijke "huis-aan-huis bezoeken" absoluut niet nodig.
 
Het zit Grootjans dus niet mee. Zijn beleid mislukt telkens opnieuw, de personeelswissels op zijn kabinet zijn amper bij te houden, in de gemeenteraad ligt hij telkens onder vuur van de eigen meerderheidspartijen, zijn eigen partij is het zinken nabij en nu gaat hij weer af als een gieter door dit dossier niet grondig genoeg te laten voorbereiden. Tja, beste Dirk, misschien toch maar terug gewoon advocaat na 2006 ?

09:29 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-08-05

Elke dag een ramkraak

Ramkraken is een vorm van diefstal die voor alle handelaars een nachtmerrie is. Niet alleen zit de gedupeerde nadien met het nadeel van de diefstal zelf - zeg maar de buit - maar is de schade vaak van die aard dat er al snel sprake is van sommen van enkele duizenden tot honderduizend(en) euro's. Risicohandelszaken zijn meestal merkhouders van dure automerken, juweliers, electrohandels, GSM winkels enz..
 
Vandaag vernam ik dat de regio Gent op zeven maanden tijd al 24 ramkraken te verwerken kreeg. De woordvoerster van het parket zei op het televisiejournaal dat de dossiers nu gecentraliseerd worden en dat er een onderzoeksrechter aangesteld is. Moeten er dan 24 feiten op korte tijd gebeuren voor het parket in gang schiet ?
 
Nog erger is het feit dat de handelaars in kwestie totaal in de steek worden gelaten. Vaak willen deze handelaars zelf investeren in de veiligheid van hun winkel en doen zij bij de betreffende gemeente een aanvraag om rampaaltjes te mogen laten plaatsen voor hun winkel. Meer dan vaak is het antwoord "njet".
 
De verzekeringsmaatschappijen spelen het spel ook vaak niet erg proper. Vanaf het moment dat een handelaar enkele keren het slachtoffer wordt van een overval of een ramkraak worden de premie torenhoog de lucht in gejaagd. De handelaar die dan al een inkomstenverlies heeft en de toegebrachte schade moet herstellen wordt dan ook nog eens verplicht van een veel te hoge premie te betalen. Veel verzekeringsmaatschappijen zeggen dan ook de polis op zodat het voor de middenstander in kwestie heel moeilijk wordt om nog een verzekering te krijgen.
 
Ik vraag mij af waarom die handelaars jarenlang heel dure premies betalen als die verzekeringen zomaar het recht hebben om de polis op te zeggen als een handelaars het slachtoffer wordt van een misdrijf, nota bene een feit wat hij/zij liever niet had willen meemaken. Zijn verzekeringen dan toch een vorm van "georganiseerde diefstal" ?
 
Er is voor wat dat betreft werk aan de winkel in het parlement.

21:11 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

22-08-05

Het leven zoals het is... Atheneumbuurt

Onlangs passeerde ik nog eens in de buurt van het De Conincplein en het Statiekwartier. Ik herinner mij dat ik in 1995 reeds de opdracht kreeg (toen nog bij de politie) om die ganse buurt op te kuisen. In '95 was het De Conincplein gekend als hét beruchte drugplein bij uitstek. Een plein waar de schiet- en steekpartijen elkaar in hoog tempo afwisselden. Ik herinner mij héél veel appartementjes of studios waar wij destijds drughandelaars hebben gearresteerd. De bekende portier "Fons" van het al even berucht cabaret Cash (waar sommige officieren een "bijkantoor" hadden) was steeds stille getuige van dit alles. Ook de buurt van de Lange en de Korte Winkelhaakstraat was aan verschoning toe. Alle Afrikaanse prostituees dienden te verdwijnen, kost wat kost.
 
We zijn nu tien jaar en ontelbare actieplannen en plaatsbezoeken werden. Als ik de toestand overzie dan merk ik dat de buurt rond de Korte en Lange Winkelhaakstraat stilletjes aan aan het vernieuwen is. Het lijkt een werk van lange adem want bepaald gezellig is nog iets anders. Het De Conincplein is een bibliotheek rijker. Dat is dan meteen ook alles want de overlast van drugsverslaafden en drughandelaars is er nog steeds. Het lawaai, de vechtpartijen en de inbreuken op allerhande wetten in de Afrikaanse café's is ook een blijver blijkbaar.
 
De rendez-vous hotels zijn allemaal weg, de Vlaamse tippelprostituees van weleer ook. Wat is gebleven was meteen ook de grootste kankerplek in deze buurt : de (vaak illegale) drugverslaafde tippelprostituees. Deze stad heeft met veel poeha aangekondigd de straatprostituees desnoods een straatverbod te geven. Tot op de dag van vandaag heeft er volgens mij nog niet één zulk een verbod gekregen en blijft de politie dweilen met de kraan open. De storende autocarroussel heeft zich verplaatst. De bewoners hebben ietsje meer rust gekregen maar hun buurt lijkt een ghetto omdat ze afgegrendeld werd met spuuglelijke betonblokken.
 
Er werd door de stad Antwerpen beloofd dat er geen concentratie zou zijn van drughulpcentra. Intussen zijn er nog enkele bijgekomen (gebruikersruimte in de Dambruggestraat bv.).
 
Is de operatie Atheneumbuurt geslaagd ? Ik laat het échte oordeel aan de mensen die daar moeten leven en wonen. Ik vind dat deze stad best niet te veel pluimen op haar hoed steekt. De drughandelaars en verslaafden doen hun ding op de vernieuwde straatstenen voor de bibliotheek die miljoenen heeft gekost. Meteen heeft u de echte reden van de opkuis van deze buurt ontdekt.

20:45 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

19-08-05

Gijzeling loopt goed af maar had nooit mogen gebeuren

Een gedetineerde die met penitentiair verlof was hield meer dan 33uur twee vrouwen gegijzeld in een appartement in Brussel, vlakbij het Centraal Station en op een boogscheut van mijn kantoor in het Vlaams Parlement. Gelukkig konden de twee kinderen die hij ook gegijzeld had snel worden vrijgelaten. De situatie was dermate explosief - letterlijk - dat het Speciaal Interventie Escadron geen scherpschutters kon inzetten. De man had namelijk een handgranaat van joegoslavische makelijk (die scherp stond) in zijn hand. Daarnaast was hij ook nog gewapend met een pistool en had hij eerder al een vrouwelijke politieinspecteur neergeschoten.
 
De verdachte, Farid Bamouhammad, bijgenaamd Farid Le Fou, heeft al een indrukwekkende klantenkaart bij justitie : Bij een overval op een bank in ST Jans Molenbeek schoot hij twee mensen neer, hij vermoorde een man in Schaarbeek en wist te ontsnappen uit een Waalse gevangenis. In 1997 kreeg hij nog eens 13 jaar cel en amper twee jaar later (in 1999), liet de Belgische justitie hem alweer vrij. Toen gijzelde hij zijn twee kinderen en enkele familieleden in een hamburgerrestaurant . Toen moest het S.I.E. ook al tussenbeide komen en kon Farid Le Fou zonder bloedvergieten gearresteerd worden. In 2002 kreeg hij daarvoor nog eens 4 jaar cel.
 
Deze week besliste justitie dat deze gevaarlijke gek op penitentiair verlof mocht gaan. Niemand begrijpt waarom zo'n explosieve gek vrij kan rondlopen. Het was te voorspellen dat hij weer zou toeslaan. In elk normaal land zou Farid Le Fou na zijn veroordeling in 1997 nog steeds in de cel zitten. In deze bananenrepubliek is dat anders en hebben de gegijzelden en de mensen die in het appartement boven zaten trauma's voor de rest van hun leven opgelopen. De politieambtenaren van het S.I.E. hadden hun leven niet moeten wagen als die gek gewoon zat waar hij thuishoort : achter slot en grendel.
 
Het is het zoveelste voorbeeld van de Belgische justitie en het beleid van Laurette Onkelinx.

10:03 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

17-08-05

straat zonder wetten

Vandaag was in het VTM journaal te zien hoe een gemeente aan onze kust er in slaagde om de grootst denkende waanzin op gebied van verkeersveiligheid te realiseren. Enkele straten werden heraangelegd en er werd voor gekozen om geen enkele wegmarkering meer aan te brengen. Ook geen enkel verkeerslicht, geen verkeersborden, geen voetpad en geen fietspad. Gewoon een hoop netjes gelegde stenen en that's it.
 
Volgens de "expert" van het studiebureau dat verantwoordelijk was voor dit idee, is dit de meest veilige straat in Vlaanderen want wegmarkeringen en verkeerstekens brengen de mensen "in de war".
 
Wat een onzin ! Dus rijdende auto's mogen tussen spelende kinderen slalommen ? Auto's mogen nu tot op 10 cm van uw deur parkeren zodat je niet meer buiten kan ? De maximum toegelaten snelheid is onbeperkt ? De geïnterviewde bewoners waren dan ook niet bepaald positief over de heraanleg van hun straat.
 
Bovendien kan je als benadeelde van deze verkeersanarchie niet eens meer beroep doen op de politie als u hinder ondervindt. Op welke overtreding zal de politie zich moeten baseren ? Er is geen enkele wegmarkering of verkeersbord ! Wat wanneer een spelend kind wordt aangereden, wie is er aansprakelijk ? Jarenlange juridische gevechten zullen het gevolg zijn. Het gemeentebestuur dat zoiets toelaat draagt een grote verantwoordelijkheid.
 
 

21:15 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

 Voetbal, een feest

Op 17 april 2005 had de Nederlandse politie te kampen met zware feiten van voetbal hooliganisme. Het geeft een beeld van de job die de politie soms moet doen : het opnemen tegen krapuul van het laagste soort. Ook ik heb destijds herhaaldelijk in zulke situaties gestaan. Een blijvend rugkwetsuur is het gevolg...
 
Spijtig dat dit een blaam werpt op de vele "normale" voetbalsupporters. Je zal maar met je kinderen naar het voetbal gaan kijken en plots midden in zo een situatie terecht komen. Genoeg gesproken, bekijk de beelden want ze spreken voor zich.
 
klik hier voor het videofragment
 
ps : ik ben niet verantwoordelijk voor de afgrijselijke achtergrond muziek.

09:51 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook |

16-08-05

Verkeersagressie - parket wil weer niet mee

Gisterenavond werd een 25 jarige vrouw het slachtoffer van een brutale verkeersagressie op de Kapelsesteenweg in Ekeren. Een man haalde de wagen van de zwangere vrouw op een bijzonder onveilige manier in. De vrouw knipperde met haar lichten om de chauffeur op zijn gevaarlijk maneuver te wijzen. Daarom reed de man de zwangere vrouw klem, sprong op haar motorkap en keilde een brandblusser door haar voorruit. De vrouw werd hierbij licht gekwetst. Niettegenstaande de fysieke verwondingen misschien meevallen zullen de psychologische gevolgen zich misschien later nog voordoen.
 
Bijzonder bedroevend vind ik de reactie van het parket. Nadat de dader gevat werd door de politie werd hij door het parket vrijgelaten onder voorwaarden. Onbegrijpelijk hoe wereldvreemd het parket is. De dader is nu rustig thuis, terwijl het slachtoffer misschien de gevolgen van het post-traumatische-stresssyndroom moet ondergaan. Misschien dat die dader binnen een paar jaar eens voor de rechter moet verschijnen, het effect van de vervolging is dan al lang weg.
 
De parketten en justitie zijn écht niet meer mee met hun tijd. Het gevoel van straffeloosheid zal enkel toenemen bij daders van misdrijven. De normvervaging rechtevenredig.

20:10 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Sluikstort en nachtlawaai blijven een plaag - Schepen Pairon heeft bijles wiskunde nodig

Enkele kranten melden vandaag dat er steeds meer feiten van sluikstort en nachtlawaai aan het licht komen. Dat is volgens de pers te merken aan het stijgend aantal processen-verbaal en het aantal meldingen bij de politie. Het Nieuwsblad zegt zelfs dat er een stijging is met 18% t.o.v. het jaar 2000.
 
Ik ben de mening toegedaan dat er een ernstige normvervaging aan de gang is in de steden van Vlaanderen. In mijn eigen stad Antwerpen zie ik helaas alle dagen hoe vuil en smerig de straten en pleinen wel zijn. Wie kuist er nog voor zijn eigen deur ? De mensen die dat nog doen worden al snel raar bekeken. "'t stad zal da wel doen" is een veelgehoorde slogan. De stedelijke reinigingsdienst doet haar best, maar dweilt met de kraan open. Vooral in de Antwerpse overlastwijken van Antwerpen-Noord is het al ellende wat dat betreft : 's morgens gepoetst en amper een uur later ligt alles terug vol.
 
Veel Antwerpenaars zijn het met mij eens dat er een explosie van het aantal sluikstorten is gekomen sinds de selectieve afvalophaling in leven geroepen is. Terwijl men in het buitenland (Duitsland) al bewezen heeft dat die selectieve ophaling eigenlijk niet hoeft en dat er net zo milieuvriendelijk gewerkt kan worden met slechts één zak, voert men in deze stad een complex systeem van afvalophaling in. Wat stoort de mensen vaak ? Veel mensen die in kleine appartementjes wonen weten met hun rottend GFT-afval geen blijf en moeten kiezen tussen sluikstort of ongedierte in hun woning. Het systeem is zo ondoorzichtig dat je zonder afvalkalender niet weet wat en wanneer men uw huisvuil komt afhalen. De vele illegalen en vreemdelingen in Antwerpen begrijpen geen snars van dat afvalsysteem, waardoor de stad al folders in allerhande talen moet verspreiden (er is er zelfs een met pictogrammen). Bovendien zijn de verplichte zakken zodanig duur dat veel mensen dit niet meer willen betalen.
 
Alle inspanningen lijken niets uit te halen. De bevoegde schepen (Pairon) is meer dan gebuist op dit vlak. Op de laatste bewonersvergadering in A'pen-Noord werd hij dan ook nog net niet bekogeld door woedende bewoners. Trouwens, Erwin Pairon weet eigenlijk al niet meer over wat hij praat. Een voorbeeld : in Gazet van Antwerpen van 10/08/2005 zegt hij "spijtig genoeg blijft ongeveer 15% van de Antwerpenaars verantwoordelijk voor de vervuiling en het sluikstort". Amper twee dagen later en in dezelfde krant én nota bene bij dezelfde journalist (GVA 12/08/05) : "Pairon benadrukt dat slechts 2% van de bevolking verantwoordelijk is voor het sluikstort". Euh...... spectaculaire daling meneer Pairon of even de tel kwijt ?? Misschien terug even de boeken algebra van onder het stof halen ?
 
 
Ik heb het al vaker gezegd, in Antwerpen is er dringend nood aan rust en herstel van normen en waarden. Het ganse systeem van afvalophaling moet herbekeken worden. Er zijn voorbeelden genoeg : kijk maar eens naar grote steden in Duitsland of Spanje. Daar werkt men soms met ondergrondse gemeenschappelijke afvalcontainers die elke dag geledigd worden (kleine exemplaren voor glas staan er her en der wel in Antwerpen). Er moet geïnvesteerd worden in een nieuw afval-ophaalplan waardoor men in sommige wijken tweemaal per week alle afval ophaalt (en niet de ene week papier, de andere PMD, ..). Of nog beter : volg de moderne technologie en steek alles in één daarvoor geschikte zak. Zorg bij de bouw van grote woningblokken voor een verplichte - volgens bepaalde bouwnormen - gemeenschappelijke hygiënische ruimte waar het afval verzameld wordt, enz, enz.
 
Ik geef toe dat het een moeilijk op te lossen probleem is, maar faciliteer de mensen i.p.v. het hen moeilijk te maken met allerhande regeltjes en dure afvalzakken. Plaats daartegenover bijzonder strenge sancties voor sluikstorters en we zijn al een eind op weg. Ik heb het warm water zeker niet uitgevonden maar er zijn voorbeelden genoeg in het buitenland waar men er perfect in slaagt om de steden aanvaardbaar proper te houden. Een tijd terug was ik in Rotterdam. Een stad zo groot als Antwerpen en toch een wereld van verschil. Daar vindt je geen papiertje op straat !

14:51 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Racistische politie ?

Vandaag kreeg een zekere Houssin Ben Hadach een forum van een halve bladzijde in Gazet Van Antwerpen. De boodschap die de man te vertellen had was het feit dat hij een petitie gestart was tegen alle mogelijke vormen van discriminatie tegenover allochtonen. De petitie is zelfs online te vinden via www.multicultureel.be .
 
Het verhaal is geen nieuws : allochtonen worden volgens hem constant gediscrimineerd in de scholen, op de arbeidsmarkt en jare jare jare. Ik meen dat de allochtone gemeenschap eens beter zou stoppen met eeuwig het slachtoffertje te spelen. Het zou al kunnen beteren als de ouders van allochtone jongeren eens wat meer gesensibiliseerd zouden worden. Eens de kinderen op straat zijn is het niet meer hun verantwoordelijk, heet het nu meestal. Sorry, dat geldt misschien in Marakesh zo, maar niet bij ons. Het is o.m. de taak van de ouders om ervoor te zorgen dat uw kinderen op een regelmatige en deftige manier naar school gaan. Het is de taak van de ouders om ervoor te zorgen dat uw kinderen hun naschoolse taken goed uitvoeren. Het is de taak van de ouders om toe te zien dat uw kinderen niet op straat ronddolen en in de criminaliteit belanden.
 
De dicriminatie op de arbeidsmarkt is ook nog zo'n dooddoener. Ik meen dat er momenteel zoveel positieve discriminatie bestaat op de arbeidsmarkt, er bestaan zoveel voordelen voor allochtonen (allerhande cursussen, voortrajecten, ...) dat het best moet lukken om een baan te vinden. Maar pas u tijdens uw werk aan aan onze gebruiken, kom op tijd op uw werk en volg de regels van uw werkgever. Op die manier kan je je job misschien wat langer houden. Allochtonen krijgen tegenwoordiger veel meer extra voorbereiding op een job dan de gemiddelde Vlaming, maar oeioei als we dat durven uitspreken.
 
Allochtonen moeten stoppen met zich in zelfbeklag te wentelen en de geslagen hond uit te hangen. Leer wat harder, doe wat meer uw best, spreek onze taal, leef volgens onze gebruiken. Stop met de zieligaard uit te hangen en trek u op aan diegene uit uw gemeenschap die bewijzen dat het zeker wél kan. Er zijn genoeg voorbeelden van allochtonen die er wel in slagen om hier perfect te integreren, te studeren, onze taal te beheersen, in het verenigingsleven te functioneren, enz.
 
Een afzonderlijk stukje wil ik toch wijden aan het tweede deel van het "interview" met Houssin Ben Hadach. Volgens Ben Hadach is het politiekorps racistisch. Dat ligt mij nogal....euh nauw aan het hart. De twee broers van Ben Hadach zaten een week in de cel nadat ze enkele politieagenten hadden gemolestreerd in Berchem (april van dit jaar). Uiteraard zijn zij onschuldig en is het de politie die racistisch is. Zulke beschuldigingen klinken mij meer dan bekend in de oren. Ik verneem dat ook dat het dagelijkse kost is dat politiemensen de huid vol geschonden worden door allochtonen. Waarom worden die kerels opgepakt ? Omdat ze perfect met alles in orde zijn ? Toch zeker niet omdat ze de wet overtreden en ronduit criminele feiten plegen ? Geloof mij, geen enkele politieman of vrouw zal zich bezig houden met het onterecht controleren of oppakken van allochtonen. Laat ons eens even de proef op de som nemen : kijk eens in de amigoregisters op de politiekantoren. Dat zijn de lijsten met de identiteiten van aangehouden personen. Telkens staat erbij voor welke feiten zij werden aangehouden (bestuurlijk en/of gerechtelijk). Kijk eens even na hoeveel vreemdelingen daar tussen zitten. Kijk ook eens even naar de bezetting in de gevangenissen. Neem bv. de lijst van de gedetineerden in de Begijnenstraat er eens even bij. Tel eens hoeveel vreemdelingen daar zitten en voor welke feiten. Of is het parket, de onderzoeksrechters en het ganse justitieapparaat ook racistisch ?
 
Meneer Ben Hadach, open uw ogen en kijk eens rond in uw eigen gemeenschap. Ik lees in uw interview in één zinnetje dat u ook de fouten in uw eigen gemeenschap zult aankaarten. Wel, ik ben eens benieuwd.
 
De webstek www.multicultureel.be zou ook informatie bevatten over hoe men het best klacht indient tegen de politie. Ik heb reeds enkele malen, via de gemeenteraad, laten navragen in hoever de korpsleiding bereid is om zélf klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen tegen personen, waarvan aangetoond wordt dat zij opzettelijk en valselijk klacht indienen tegen de politie om de politie in een slecht daglicht te plaatsen of om vervolging voor de eigen gepleegde feiten te ontlopen. Het antwoord was dat zulke initiatieven vooralsnog niet aan de orde zijn. Het zou nochtans een teken zijn dat de korpsleiding haar personeel steunt. Momenteel is daar hoegenaamd en helemaal geen sprake van ! 
 
Het hoeft nauwelijks te verbazen dat de politie afhaakt en gedemotiveerd geraakt. Met de politiek correcte gedachtenpolitie van de cel diversiteit, een sukkelachtige dienst Interne Zaken en een burgemeester die dit korps liever kwijt dan rijk is, zal het er niet op beteren.

08:19 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (37) |  Facebook |

14-08-05

Antwerpse Politie ronselt Gay Cops

Vandaag las ik in De Zondag dat de cel diversiteit van de Antwerpse Politie een informatie en aanwervingsstand heeft op het homogedoe NavyGation in Antwerpen. Voor alle duidelijkheid, ik heb geen enkel probleem met holebi's, al of niet bij de politie.
 
Maar ik vraag mij af waarom men nu persé, absoluut, bijna manu militari op zulke evenementen personeel gaat ronselen ? Gaat de cel diversiteit soms ook met een informatiestand in een normale dancing staan ? Op jeugdfuiven ? Neen dus. Waarom is al die positieve discriminatie nodig ? Volgens de korpsleiding wil het korps een afspiegeling zijn van de maatschappij. Goed, maar ga je dan ook blinden, doven, drugdealers, prostituees, dieven enz in dienst nemen ? Op de duur maak je als modale Vlaming niet eens meer kans om bij de politie te gaan werken.
 
Je kan je ook afvragen wat nu eigenlijk de taak is van die cel diversiteit ? Waar houden zij zich alle dagen mee bezig ? En nog : alle andere politiezones (ook de grote) hebben niet eens zo'n cel. Je kan toch moeilijk gaan beweren dat die andere korpsen geen afspiegeling van de maatschappij zijn. Je kan toch moeilijk zeggen dat die korpsen slecht functioneren omdat er niet x-aantal vreemdelingen of x-aantal holebi's werken ?
 
Volgens mij moet de politie haar aanwervingscampagnes neutraal houden, niemand bevoordelen en enkel de beste kandidaten weerhouden, ongeacht kleur, aard of merk. Momenteel lijkt het eerder de andere kant op te gaan. De politie schiet hiermee op lange termijn in haar eigen voet !

10:17 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook |

12-08-05

Record aantal vluchtelingen

Dit jaar stevent ons land af op een record aantal politiek vluchtelingen en asielzoekers. Zo meldt De Tijd dat er in de eerste helft van dit jaar al 1704 erkende vluchtelingen waren tegenover 839 vorig jaar. Indien de tendens zich voortzet zal er dus een record aantal vluchtelingen zijn in ons land. Er wordt hierbij niet gesproken over de nog grotere aanwezigheid van vluchtelingen die niet eens erkend zijn of nog in hun aanvraag procedure zitten.
 
Het aantal repatriëringen van illegalen in ons land is ook problematisch te noemen. Zo meldt het jaarverslag van comité P dat er in 2004 11047 verwijderings"pogingen" waren (rare terminologie als je het mij vraagt), waarvan er slechts 7460 effectief waren. Volgens het comié P is het slaagpercentage slechts 67,7%. De reden hiervoor is volgens hetzelfde rapport "de verbale weigering (??) en de afgelasting door de Dienst Vreemdelingenzaken".
 
Schijnbaar volstaat het als illegaal om te weigeren het land te willen te verlaten om hier rustig voort in de illegaliteit te leven. Het zoveelste bewijs dat het vreemdelingenbeleid in ons land totaal fout loopt.

13:05 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Hoe goed is Astrid ?

Al tientallen jaren is het ministerie van Binnenlandse Zaken bezig met het op elkaar afstemmen van de radiocommunicatie tussen de verschillende hulpdiensten. Verschillende ministeriële kabinetten beten hun tanden er op kapot, maar vandaag zijn slechts enkele gemeenten die bij wijze van experiment een doorgedreven communicatie hebben tussen medische hulpdiensten, brandweer, civiele bescherming en politie. In de Stad Antwerpen is het nog steeds zo dat brandweer en politie nog steeds niet rechtstreeks met elkaar kunnen communiceren. Ergens onbegrijpelijk voor een stad met een wereldhaven en een zeer grote chemische industrie als je het mij vraagt.
 
Dé oplossing  werd ons voorgesteld door de NV Astrid die hun "ASTRID" radionetwerk voorstelden. Via digitale en steeds wisselende radiofrequentie beweert de NV Astrid dat het "onmogelijk" zou zijn om de radiokanalen van de hulpdiensten af te luisteren. Vandaag lezen we in Het Laatste Nieuws dat niets minder waar is. Een beruchte computercrimineel (die zich vandaag heeft aangegeven bij de Gentse politie) demonstreerde hoe hij perfect via zijn krachtige laptop de radiofrequentie via ASTRID kon volgen.Tot daar de illusie dat men de politieradio niet meer zou kunnen afluisteren.
 
Niettegenstaande de NV Astrid al meer dan 10 jaar bezig is met het installeren van hun radionetwerk blijkt er toch nog vanalles mis te lopen. Het laatste jaarrapport van het comité P zegt : "Het Astridsysteem is niet volledig feilloos". Er is met name een groot probleem met het installeren van de apparatuur op moto's en in de bijhorende helmen. De vaste radioposten blijken dan weer bijzonder veel last te hebben van "omgevinsfactoren". En last but not least is er nog altijd geen volledige radiodekking over het land. Het comité P zegt tevens dat de enorme vertraging in het project ook deels te wijten is aan de politieorganisatie zelf. Zo zegt het rapport : "de vertraging is deels te wijten aan de slechte kwaliteit van het personeel in de CIC's (communicatie en informatie centra)". Deze centra blijken dan volgens het rapport nog altijd zwaar onderbemand te zijn.
 
In het Brusselse weigeren de korpschefs zelfs volledig mee te werken met Astrid en ook in Antwerpen heeft men gekozen om de calltaking en de dispatching te splitsen.
 
Na ruim meer dan tien jaar installeren en experimenteren heeft de NV Astrid allicht al ettelijke miljoenen belastinggeld in haar zak gestoken. Op enkele uitzonderingen na blijkt het systeem nog steeds niet volledig operationeel te zijn. Het is weer een typisch Belgische situatie. Geknoei in de hoogste graad.
 
De uiteindelijke pineut is natuurlijk de burger die het resultaat van slechte communicatie aan de lijve zal ondervinden.

12:49 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

09-08-05

Verwijderingsambtenaren

Gisteren en vandaag konden we de reactie van schepen Van Campenhout lezen en zien over het slecht functioneren van de Dienst Vreemdelingenzaken, waardoor men er niet eens in slaagt om gepaste maatregelen te nemen tegen een agressieve illegale bedelaar. Het was een "hiaat" in de regelgeving volgen van Campenhout. Er is helemaal geen hiaat in de regelgeving, er is een manifeste onwil van de ambassades om hun illegaal in ons land verblijvende vreemdelingen terug binnen te pakken.
 
Nu kondigt de regering aan dat er vanaf september federale ambtenaren zullen aangesteld worden om te "onderhandelen" met de betreffende ambassades. De linkse haatkrant De Morgen noemde ze vandaag "verwijderingsambtenaren". Het is goed dat men 'iets' probeert te doen, maar het zijn helaas vijgen na pasen. Waarom werden die ambtenaren niet vroeger aangeduidt ? Het is zeker niet de eerste keer dat dit probleem zich voordoet.
 
Is het bovendien niet een beetje naiëf een te veronderstellen dat een stel ambtenaren de logge en stugge diplomatieke betrekkingen zullen verbeteren op korte termijn ?
 
Is dit een snelle en effectieve oplossing voor de mensen van de Statiestraat ? Ik vrees dat die mensen nog even met de overlast zullen blijven zitten als we zien met welke snelheid de ambtenarij in dit land werkt. Van een straatverbod, in afwachting van die verdere maatregelen wil de Stad Antwerpen niet weten, staat vandaag in Het Laatste Nieuws. Intussen is er ook nog geen enkele straatprostituee die een straatverbod heeft (en de overlast is er wel nog steeds). Dat straatverbod werd - zo zei Janssens en co toch in de media - bijna speciaal voor de aanpak van die straatprostitutie in het leven geroepen. Conclusie : Janssens was nooit van plan om dat straatverbod ook maar één keer toe te passen. Het is een nepmaatregel en het zoveelste rookgordijn waarmee hij bij de Antwerpenaar de indruk wil wekken dat er iets aan de onveiligheid wordt gedaan.

19:37 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

05-08-05

Moedige brandweerlui !

Vandaag, kort na 4uur deze nacht ontstond er een hevige brand in een pand aan de Suikerrui in Antwerpen. De brandweer was snel ter plaatse en deed het onmogelijke. Op VTM waren de beelden te zien van twee brandweermannen die op hun ladderlift midden in een ontploffing terecht kwamen. Die twee brandweermannen stonden een halve minuut lang in een vuurzee omdat hun ladderlift het begaf (in een panierreactie werd de noodstop ingeduwd). Op televisie was te zien hoe de brandende ladderlift naar beneden werd gehaald.
 
In de brand waren twee doden en enkele gekwetsten te betreuren. De brandweerlui werden nadien geïnterviewd en bleven super professioneel. In plaats van in paniek te zijn of een "heldenverklaring" af te leggen, hielden zij het kort. Zij prezen hun goed materiaal en braken het interview onmiddellijk af om verder "hun collega's te gaan helpen".
 
Ik denk dat wij te weinig stilstaan bij het harde beroep van brandweerman. Zij worden dagelijks geconfronteerd met gevaarlijke situaties en hebben dagelijks vreselijke beelden op het netvlies van hun ogen.
 
Een kort bericht om mijn groot respect voor de brandweer uit te drukken !

13:30 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (15) |  Facebook |

Parket Antwerpen maakt zich belachelijk

Mijn telefoon stond gisteren niet stil. Talloze reacties van pers, vrienden, militanten over het filmpje van de auto-inbrekers in de Somerstraat in Antwerpen. Via het persagentschap Belga vernam ik dan dat het weer eens zover is : het Antwerpse parket start een onderzoek tegen Filip Dewinter op dat die een filmpje op zijn site heeft gezet waar minderjarigen op te zien zijn.
 
Het is dus weer eens wachten tot ze nog eens op bezoek komen met een of andere huiszoeking want het filmpje staat op mijn telenet-server (sic.) Enfin, ik ben allerminst onder de indruk van de boodschap van het parket. Het is steeds hetzelfde liedje : men schiet op de pianist, op de boodschapper, op diegene die het debat wil openen. Pff, ik wordt zo'n beetje moe van dat wereldvreemde en oubollige parket die onder het mom van de politieke correctheid doet wat ze denkt te moeten doen. In plaats van de echte criminaliteit aan te pakken, houden ze zich liever bezig met een heksenjacht tegen politici. De Belgische justitie begint stilaan meer en meer op dat van één of andere bananenrepubliek te lijken.
 
Wat zijn nu de eigenlijke feiten ? Die gastjes werden opgepakt op aangeven van de buurtbewoner die dit filmpje ook aan de politie gaf. De buurtbewoner werd uitgenodigd om de minderjarigen achter spiegelglas te herkennen. De buurtbewoner herkende de daders en heeft die ook expliciet aangewezen aan de politie. De daders konden rustig vrijuit terug naar huis gaan en wisten intussen wie de "getuige" was. De man zijn voordeur werd gevandaliseerd en hij heeft al enkele keren slagen mogen incasseren van de oudere broers en vrienden van die jonge krapuultjes. Het parket beweert nu plots dat die gasten maanden na de feiten een alternatieve maatregel zouden gekregen hebben.
 
So what ? Het effect van die 'straf' (die eigenlijk niet eens een straf is) is dan al lang voorbij. Bovendien is de beeldvorming naar de bevolking toe volledig fout. Wat zien de mensen in die straat ? Ze zien dat die gasten worden opgepakt en enkele uren nadien al terug in dezelfde straat staan en rond dezelfde auto's staan rond te draaien. In de ogen van de gemeenschap heerst er een vorm van straffeloosheid, zo simpel is dat.
 
De bedoeling van dit filmpje was dat ook niet meer of niet minden om het falend jeugdrecht aan te kaarten. In plaats van daar aan te werken en een effectief jeugdsanctierecht in het leven te roepen gaat men nu diegene die de boodschap bracht viseren. Justitie slaat hiermee de bal mis en maakt zich belachelijk.
 
Tot slot nog dit : enkele kranten lieten uitgebreid advocaat Jos Vander Velpen aan het woord. Hij werd omschreven als jurist, publicist en kenner van extreem-rechts. Jaja, goed gelachen...dat hij fervent aanhanger is van de PVDA (en dus extreem links) en lid van Liga voor de Mensenrechten is wordt er eventjes niet bijgezegd. Heel objectief is die mening dus niet.
 
Onlangs had ik een gesprek met een ex-collega van de cel Jongeren Groepen Geweld van de Antwerpse Politie. Die zei me dat deze dienst dweilt met de kraan open, dat de jeugdrechters gefrustreerd zijn omdat ze geen gepaste maatregelen kunnen nemen en dat die kleine crimineeltjes politie én rechters gewoon uitlachen. Wedden dat ook heel wat jeugdrechters en politiemensen (als ze eerlijk zijn) blij zijn dat iemand zijn nek uitsteekt om de problematiek aan te klagen ?

07:55 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (14) |  Facebook |

03-08-05

Daders autoinbraken gefilmd : jeugdrecht faalt !

Eén van de meest voorkomende vormen van criminaliteit in grote steden is het fenomeen van de autoinbraken. In Antwerpen werden in 2003 maar liefst 9515 autoinbraken gepleegd (18% van de totale geregistreerde criminaliteit), terwijl dit in 2004 steeg tot 9897 geregistreerde feiten (19.9%). Dit komt neer op gemiddeld 27 feiten per dag ! Het echte cijfer ligt allicht nog veel hoger omdat de recente veiligheidsmonitor aangeeft dat steeds minder mensen nog aangifte doen van zulke feiten.
 
De feiten worden vaak gepleegd door minderjarigen. De jeugdrechters hollen achter de feiten aan omdat niet genoeg sanctionerende middelen hebben én omdat er niet genoeg plaats is in de instellingen.
 
Het Vlaams Belang kwam in het bezit van een video-opname waarbij een moegetergde buurtbewoner uit de Somerstraat enkele heel jonge auto-inbrekers gefilmd heeft. Nadat hij de film aan de politie liet zien werden de kereltjes opgepakt en onmiddellijk terug vrijgelaten. Sindsdien is de man het slachtoffer van vandalisme en pesterijen. De man (van allochtone origine) wordt door de oudere broers van de daders uitgescholden voor "verrader".
 
Dit is het bewijs dat nét in de buurt die schepen Grootjans meer dan een jaar geleden uitriep tot "Hot Spot" en "prioriteit", de normvervaging quasi totaal is. In de film zal u zien dat de jonge daders ongestoord bij klaarlichte dag aan het drukke VDAB kantoor hun gangen gaan.
 
Dit is de realiteit in Antwerpen, alle preventieve projecten en alternatieve maatregelen zijn niet in staat om het tij te keren.
 
Wij pleiten voor een écht jeugdsanctierecht waarbij jeugdrechters meer bevoegdheden krijgen in een correctionele jeugdkamer bij de rechtbank van 1e aanleg. De rechter moet criminele jongeren kunnen opsluiten in een jeugdgevangenis zoals dat in het buitenland het geval is. Bovendien moeten de ouders van zulke jongeren geresponsabiliseerd worden. De rechter moet in staat zijn om bij recidive een beslag te leggen op de kinderbijslag.
 

11:41 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (12) |  Facebook |

1 overval om de 2 dagen

In het gerechtelijk arrondisement Antwerpen werd gisteren de honderste gewapende overval van dit jaar gepleegd. De benadeelde in kwestie was een kruidenier uit de Kloosterstraat. De met een pistool gewapende dader vluchtte met een auto en blijft tot nu toe op te sporen.
 
Het is een triestige balans. Voor de Stad Antwerpen zitten we nu al aan 88 gewapende overvallen. Dat wil dus zeggen dat er gemiddeld één gewapende overval om de 2 dagen wordt gepleegd.
 
De al zwaar onderbemande en overgeconsulteerde politie slaagt er niet of nauwelijks in om preventieve patrouilles in te schakelen. De noodhulpinterventie holt van de ene opdracht naar de andere en zit daarna uren binnen in het commissariaat om de veel te grote en vaak nutteloze papierwinkel af te werken.
 
Deze stad slaagt er duidelijk niet in om het aantal gewapende overvallen drastisch te doen dalen. Hoe komt dat ? Volgens mij is de ganse politieorganisatie het slachtoffer van haar eigen reorganisaties. De politiehervorming op zich is een federaal gegeven waar de Antwerpse politie verplicht in mee moest draaien. Ook daar is een flinke brok nutteloze administratie bijgekomen. Voor alles en nog wat moeten de agenten nu formulieren invullen, in verschillende kleuren én voorzien van originele handtekeningen met blauwe inkt (anders stuurt 'Brussel' ze terug). Het is het spook van de verschrikkelijke bureaucratie van de toenmalige Rijkswacht die dat zelfs na haar demilitarisering nooit heeft afgeleerd.
 
Maar het Antwerpse korps heeft zelf al zo veel reorganisaties georganiseerd op zulke korte termijn dat de ganse organisatie er vermoeid is van geworden. Bij elke verandering werden mensen van dienst verwisseld, bij elke verandering werden er nieuwe, vaak bijkomende, administratieve processen in het leven geroepen. Met de implementatie van het ISLP computersysteem is het zo mogelijk nog erger geworden. Elk voorwerpje (bv gestolen bij een inbraak) moet afzonderlijk worden ingegeven in de computer, de signalementen moeten op x-aantal gekleurde papieren worden afgeprint enz, enz.. Trouwens, heeft u recent eens een aangifte gedaan op een politiecommissariaat ? Let eens hoe lang de politieman/vrouw in kwestie bezig is met gegevens in te typen vooraleer u uw verhaal kan doen. Dit korps heeft dus het papieren zwaard van Damocles boven zijn hoofd hangen. De individuele agenten zwichten en raken gedemotiveerd, worden nonchalant of geven het op. De korpsleiding(en) van de afgelopen jaren hebben hier een grote verantwoordelijkheid.
 
Het is natuurlijk niet enkel de politie die het aantal gewapende overvallen of criminaliteit in het algemeen kan doen dalen. Dé ontbrekende factor bij uitstek is de hogere overheid, zijnde Justitie en Binnenlandse Zaken. Over het falende illegalenbeleid is reeds uitgebreid gesproken op deze site (zie het voorbeeld van de Statiestraat), maar ook Justitie holt zeer zwaar achter de feiten aan. Het manifest weigeren van de gevangeniscapaciteit uit te breiden, het super lakse jeugdsanctierecht, de uitholling van de voorlopige hechtenis en de absoluut falende rechtspraak zorgen ervoor dat de normvervaging als maar toeneemt. Het afschrikeffect van een strafrechtelijke veroordeling is totaal zoek.
 
Ik denk dat de dame en heer ministers tijdens hun vakantie eens diep moeten nadenken. Het wordt tijd om even 'back to basics' te gaan. Het wordt tijd om ook in deze stad even orde op zaken te stellen. 

08:52 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

02-08-05

Politiekantoren al een week niet meer gereinigd

De stad Antwerpen doet beroep op het privé bedrijf Cobra om een aantal van haar poetsactiviteiten uit te besteden. Cobra levert dagelijks een 80-tal poetsvrouwen aan de stad Antwerpen die o.a. instaan voor de reiniging van de politiekantoren.
 
Wie al eens een politiekantoor van dichtbij bekeken heeft zal het met mij eens zijn dat een dagelijkse reiniging soms al niet volstaat. In sommige politiekantoren worden dagelijks zulke randfiguren opgepakt dat de stank niet meer te harden is. Ook het risico op besmetting met allerhande ziektes is een realiteit. Wist u trouwens dat de politie niet eens beschikt over een droge ontsmettende handzeep ? Neen, zij moeten het stellen met een ouderwets stuk Sunlight handzeep en een aftandse lavabo om hun handen te wassen en te "ontsmetten" als zij in contact kwamen met drugverslaafden, daklozen, dronkelappen, bebloede personen enz..
 
Denkt u dat de politie vlotjes over voldoende plastic handschoenen beschikt om personen op een hygiënische en veilige manier te fouilleren ? Alweer fout want de stad levert wel handschoenen maar die zijn volstrekt onvoldoende. Ik heb zelf meermaals personeel naar een spoeddienst van een ziekenhuis moeten sturen om te gaan bedelen voor een doos handschoenen.
 
Vandaag verneem ik dat er een onderzoek is lastens het poetsbedrijf Cobra wegens frauduleuze praktijken. Het gevolg is dat de poetsvrouwen al weken of maanden niet meer betaald werden en dat zij nu "foert" zeggen. Ik kan het hen niet eens kwalijk nemen. Het gevolg daar dan weer van is dat o.a. de politiekantoren in de Lange Nieuwstraat en in de Handelstraat al 7 dagen niet meer gereinigd werden. Dit zijn nu nét de politiekantoren waar het meeste risico op besmetting is (gezien het "kliënteel" dat daar dagelijks wordt opgesloten).
 
De stad Antwerpen moet haar verantwoordelijkheid in deze opnemen en door een , al was het maar tijdelijke, verplaatsing van poetspersoneel zorgen voor een dagelijkse reiniging en ontsmetting van die kantoren. Eigenlijk zouden de aldaar werkende politieambtenaren moeten weigeren om nog langer personen op te sluiten in die cellen. Het is onverantwoord voor de politieambtenaren én voor de arrestanten die er in opgesloten moeten worden.
 
update : Ik verneem van de vakbond NSPV dat de toestand in de vernoemde politiekantoren (Lange Nieuwstraat, Handelstraat en Mareéstraat) schrijnend aan het worden is. De kantoren en de cellen zouden inderdaad al meer dan week niet meer gereinigd zijn en de hygiëne komt ernstig in het gedrang. Ik verneem dat de stadsdiensten enkele emmers en dweilen is komen afzetten maar dat de agenten zelf zouden moeten kuisen (!?). De vakbond dringt aan op een snelle oplossing van de korpschef anders volgen er syndicale acties.
 
Ik kan het personeel 100 % gelijk geven. Het is onverantwoord voor het personeel én voor de arrestanten om op deze manier te werken. Wetende wie er allemaal in die cellen wordt opgesloten is het zeker niet ondenkbaar dat er vlooienplagen of erger zullen ontstaan.
 
Het Vlaams Belang heeft hierover vandaag alvast enkele vragen bij het stadsbestuur ingediend en dringt aan op een snelle oplossing om de hygiëne in de politiekantoren niet in het gedrang te laten komen.08:43 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

01-08-05

30 "Blokbusters" opgepakt

Afgelopen weekend vond in Boechout het zoveelste Sfinks festival plaats. Toegegeven, ook al is het niet mijn  ding, Sfinks heeft doorheen de jaren een reputatie opgebouwd van een leuk en gezinsvriendelijk festival te zijn. Nog nooit deden er zich enige noemenswaardige incidenten voor.
 
Dit weekend was het anders. Enkele leden van het extreem links Blokbuster dachten op dit festival een publiek te vinden om lid te worden van dit anarchistisch stelletje ongeregeld en probeerden stickers en folders te verkopen. Maar blokbuster vergiste zich schromelijk want het bleek dat het publiek helemaal niet opgezet was met deze actie, ook al was het een multi-culti festival. De politie stelde vast dat de leden van blokbuster de openbare orde verstoorden door mensen aan te klampen en dat zij bovendien geen toelating van het gemeentebestuur hadden om op de openbare weg zaken te verkopen.
 
De reactie van een of andere blokbuster in de krant vandaag was dan ook hilarisch : "wij verkochten niets, wij vroegen enkel een geldelijke bijdrage voor onze stickers". Euh, wat is het verschil ???
 
Ik feliciteer burgemeester Mariën die niet aarzelde en prompt opdracht gaf om alle blokbusters bestuurlijk aan te houden. Natuurlijk was het weer van dat : "dat is hier een politiestaat", " wij dienen klacht in bij comité P" en jarejarejare.. Misschien moet dat linkse stelletje ongeregeld eens wat minder wiet oproken en eens nadenken over het feit dat mensen soms graag naar een festival gaan en niet wensen lastig gevallen te worden met zulke dingen. Misschien kan Blokbuster eens nadenken over het feit dat er regels zijn in deze samenleving waar iedereen zich aan moet houden. Maar ik vrees dat ze dat niet zullen doen...sukkelaars !

18:11 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

In memoriam : Louis Anken

Vorige dinsdag overleed gemeenteraadslid Louis Anken op 72 jarige leeftijd. Veel politiemensen zullen Louis nog kennen als nationaal voorzitter van de vakbond CCOD sector Politie. Louis was een vurig pleitbezorger van de mobiele brigade bij de Antwerpse Politie.
 
Na zijn pensioen werkte Louis 12 jaar lang als gemotiveerd gemeenteraadslid van het Vlaams Belang. Louis stond bij vriend en tegenstander bekend als iemand die het steeds opnam voor de gewone agent op de straat. Niettegenstaande Louis reeds lang met pensioen was liet de politiemicrobe hem niet los : hij was voorzitter van het steuncomité van de Antwerpse Politie, voorzitter van de vriendenkring SOK en een van de stichters van het politiemuseum in Wommelgem.
 
Wij gaan Louis missen maar gaan ons allen inzetten om verder te vechten voor de zaak waar Louis voor vocht.
 
Vlaanderen en Antwerpen verliest een bijzondere persoon. Het gaat u goed Louis.

17:52 Gepost door Bart Debie | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |